Cài đặt cho chủ đề Supply

Cài đặt chủ đề Bạn có thể sử dụng cài đặt chủ đề để tùy chỉnh màu sắc và kiểu chữ trên cửa hàng trực tuyến. Bạn có thể thiết lập liên kết đến tài khoản truyền thông xã hội, chỉnh sửa cài đặt giỏ hàng và thêm favicon.

Chủ đề Supply chứa những cài đặt chủ đề sau:

 • Màu sắc
 • Kiểu chữ
 • Biểu tượng trang web
 • Giỏ hàng
 • Truyền thông xã hội
 • Định dạng giá
 • Thanh toán

Màu sắc

Bạn có thể chọn màu sắc cho các phần khác nhau của cửa hàng trực tuyến.

Tùy chỉnh cài đặt màu sắc

 1. Bên cạnh Supply, nhấp vào Customize (Tùy chỉnh).

 2. Nhấp vào Theme settings (Cài đặt chủ đề).

 3. Nhấp vào Colors (Màu sắc).

 4. Đối với từng loại nội dung, nhấp vào mẫu màu để sử dụng hộp chọn màu. Khu vực Recently selected (Đã chọn gần đây) hiển thị màu sắc gần đây bạn chọn cho chủ đề. Khu vực Currently used (Đang sử dụng) hiển thị màu sắc bạn đang dùng cho các phần khác của chủ đề.

  Để đặt màu thành trong suốt, nhấp vào None (Không).

 5. Nhấp vào Save (Lưu).

Kiểu chữ

Bạn có thể đặt kiểu chữ và cỡ chữ cho văn bản trên cửa hàng trực tuyến.

Tùy chỉnh cài đặt kiểu chữ

 1. Bên cạnh Supply, nhấp vào Customize (Tùy chỉnh).

 2. Nhấp vào Theme settings (Cài đặt chủ đề).

 3. Nhấp vào Kiểu chữ.

 4. Đối với từng kiểu văn bản, nhấp vào Change (Thay đổi) để sử dụng hộp chọn phông chữ.

 5. Khám phá phông chữ bằng cách sử dụng trường tìm kiếm hoặc nhấp vào Tải thêm.

  Để xem tất cả các phông chữ có sẵn, hãy xem Bộ sưu tập phông chữ của Shopify.

 6. Nhấp vào tên của phông chữ bạn muốn sử dụng.

 7. Để thay đổi phông chữ sang một kiểu khác, chẳng hạn như in đậm hoặc in nghiêng, nhấp vào Regular (Phổ biến). Tiếp theo, nhấp vào kiểu bạn muốn sử dụng, rồi nhấp vào Chọn.

 8. Nhấp vào Save (Lưu).

Biểu tượng trang web

Với chủ đề Supply, bạn có thể thêm biểu tượng trang web vào cửa hàng. Biểu tượng trang web (biểu tượng yêu thích) là biểu tượng nhỏ đại diện cho trang web và cung cấp lối tắt đến trang web tại bất cứ nơi nào biểu tượng đó xuất hiện như:

 • tab trình duyệt web
 • lịch sử của trình duyệt web
 • biểu tượng trên máy tính để bàn
 • bên cạnh tên cửa hàng trực tuyến của bạn khi được đánh dấu trang.

Việc sử dụng biểu tượng trang web giúp củng cố thương hiệu cho cửa hàng và làm trang web của bạn trau chuốt hơn. Kích cỡ biểu tượng trang web đề xuất dành cho chủ đề Supply là 16 x 16px.

Để thêm biểu tượng trang web:

 1. Nhấp vào tab Theme settings (Cài đặt chủ đề).

 2. Nhấp vào Biểu tượng trang web.

 3. Trong vùng Favicon image (Hình ảnh biểu tượng trang web), nhấp vào Select image (Chọn hình ảnh) rồi thực hiện một trong những thao tác sau:

- Để chọn hình ảnh bạn đã tải lên trang quản trị Shopify, nhấp vào tab Library (Thư viện). - Để chọn hình ảnh từ máy tính đang dùng, nhấp vào tab Library (Thư viện), rồi nhấp vào nút dấu cộng.

 1. Nhấp vào Save (Lưu).

Giỏ hàng

Với chủ đề Supply, bạn có thể tùy chỉnh trang giỏ hàng để thêm ghi chú đơn hàng và chọn từ bốn kiểu trang giỏ hàng.

Để truy cập cài đặt giỏ hàng:

 1. Nhấp vào tab Theme settings (Cài đặt chủ đề).

 2. Nhấp vào Cart (Giỏ hàng).

Bật ghi chú đơn hàng

Với chủ đề Supply, bạn có thể cung cấp một trường trên trang giỏ hàng cho phép khách hàng để lại ghi chú đơn hàng, ghi chú này có thể dùng cho tin nhắn quà tặng, yêu cầu đặc biệt và chỉ dẫn vận chuyển.

Loại giỏ hàng

Chủ đề Supply cung cấp bốn loại giỏ hàng:

 • Với loại giỏ hàng Ngăn kéo, giỏ hàng trượt xuống từ đầu trang. Khi đóng giỏ hàng, văn bản giỏ hàng sẽ gấp lại:
 • Loại giỏ hàng Lật mở tương tự loại giỏ hàng Ngăn kéo, ngoại trừ việc xuất hiện hiệu ứng lật khi mở và đóng giỏ hàng:
 • Loại giỏ hàng Bật lên là một cửa sổ bật lên hiển thị trên đầu nội dung trang. Có thể đóng cửa sổ bật lên bằng cách nhấp vào dấu X hoặc nhấp ra ngoài cửa sổ bật lên.
 • Loại giỏ hàng Trang là một trang trong cửa hàng trực tuyến. Khách hàng truy cập trang giỏ hàng bằng cách nhấp vào liên kết giỏ hàng ở đầu trang hoặc bằng cách thêm mặt hàng vào giỏ hàng.

Truyền thông xã hội

Bạn có thể thêm nút chia sẻ qua mạng xã hội cho sản phẩm và bài viết blog, cũng như liên kết đến tài khoản truyền thông xã hội.

Để tùy chỉnh cài đặt truyền thông xã hội:

 1. Bên cạnh Supply, nhấp vào Customize (Tùy chỉnh).

 2. Nhấp vào Theme settings (Cài đặt chủ đề).

 3. Nhấp vào Truyền thông xã hội.

 4. Để tải lên hình ảnh chia sẻ trên mạng xã hội, trong vùng hình ảnh chia sẻ trên mạng xã hội, nhấp vào Select image (Chọn hình ảnh) hoặc Explore free images (Khám phá hình ảnh miễn phí).

 5. Để thêm liên kết đến tài khoản truyền thông xã hội, nhập liên kết đến tài khoản vào trường được cung cấp trong vùng Accounts (Tài khoản). Nhập liên kết đầy đủ, như https://instagram.com/shopify hoặc https://twitter.com/shopify.

  Liên kết đến tài khoản truyền thông xã hội hiển thị ở chân trang của cửa hàng trực tuyến.

 6. Để thêm nút chia sẻ qua mạng xã hội cho sản phẩm và bài viết blog, trong vùng Sharing (Chia sẻ), chọn một hoặc tất cả hộp kiểm.

  Bạn có thể thêm những nút chia sẻ sau đây:

- Chia sẻ trên Facebook - Tweet trên Twitter - Ghim trên Pinterest (không dành cho chia sẻ bài viết blog)

 1. Để thay đổi kiểu nút chia sẻ, bạn chọn một kiểu trong menu Button style (Kiểu nút chia sẻ).

 2. Nhấp vào Save (Lưu).

Lưu ý: Để hiển thị nút chia sẻ qua mạng xã hội ở trang sản phẩm và bài viết blog, bạn cũng cần kích hoạt nút trong các mục với những trang này.

Định dạng giá

Với chủ đề Supply, bạn có thể chọn cách hiển thị giá sản phẩm trong cửa hàng.

Để thiết lập tùy chọn định dạng giá trong chủ đề Supply:

 1. Nhấp vào tab Theme settings (Cài đặt chủ đề).

 2. Nhấp vào Price format (Định dạng giá).

 3. Nếu bạn bán hàng bằng đơn vị tiền tệ sử dụng tiền xu, chọn Show cents as superscript (Hiển thị tiền xu ở dạng chỉ số trên) để hiển thị giá bằng chỉ số trên:

Thanh toán

Mục này cho phép bạn tùy chỉnh trang thanh toán của cửa hàng. Nhấp vào đây để biết thêm thông tin về trang thanh toán của cửa hàng.


Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí