Venture

Venture là chủ đề tối giản mà ấn tượng dành cho cửa hàng quy mô lớn với kho hàng lớn. Các tính năng bao gồm bản trình chiếu tràn viền, các menu thả xuống nhiều cột và một thanh quảng cáo.

Ví dụ về cửa hàng trực tuyến sử dụng chủ đề Venture

Cân nhắc sử dụng chủ đề Venture nếu cửa hàng của bạn có những đặc điểm sau:

  • Nhiều hơn 50 sản phẩm
  • Ttối thiểu 5 bộ sưu tập
  • Menu lớn

Trình biên tập chủ đề

Sử dụng trình biên tập chủ đề để tùy chỉnh chủ đề. Thanh công cụ của trình biên tập chủ đề được chia thành các Sections (Mục) và Theme settings (Cài đặt chủ đề).

Bạn có thể sử dụng các mục để sửa đổi nội dung và bố cục của các trang khác nhau trên cửa hàng. Bạn có thể sử dụng cài đặt chủ đề để tùy chỉnh phông chữ cùng màu sắc của cửa hàng, và thay đổi liên kết truyền thông xã hội cùng cài đặt thanh toán.

Trong phần này

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí