Viết trang About Us (Giới thiệu)

Nếu quyết định đưa trang "About Us (Giới thiệu)" vào nội dung cửa hàng trực tuyến, bạn có thể sử dụng trang này để kể câu chuyện doanh nghiệp và giúp khách hàng kết nối với thương hiệu.

Cân nhắc mục tiêu của trang About Us (Giới thiệu)

Khi viết trang "About Us (Giới thiệu)", cân nhắc các mục tiêu sau:

 • Tính khuyến khích - Cân nhắc những nội dung bạn muốn khách hàng thực hiện và cảm nhận sau khi đọc trang. Ví dụ: Bạn muốn truyền cảm hứng để khách hàng tham gia danh sách gửi thư nhằm tìm hiểu thêm về nhà sản xuất của sản phẩm hoặc bạn muốn sử dụng các sản phẩm bản giới hạn để gây hứng thú cho khách hàng để qua đó, họ sẽ theo dõi bạn trên phương tiện truyền thông xã hội.
 • Tính chân thực - Kể câu chuyện doanh nghiệp bằng giọng điệu độc đáo, chân thật. Nếu có thể, lồng ghép các giá trị thúc đẩy doanh nghiệp, quá trình phát triển và những thách thức phải đối mặt cũng như các mục tiêu của doanh nghiệp. Ví dụ: Bạn có thể kể chuyện phát hiện ra nhu cầu về sản phẩm theo trải nghiệm cá nhân. Nếu bạn thấy khó khi phải viết bằng giọng điệu chân thực, hãy thử ghi âm, rồi chép lại làm bản nháp đầu tiên.
 • Tính hấp dẫn - Sử dụng hình ảnh hoặc video xen kẽ trong bài viết, giúp khách hàng hiểu hơn về doanh nghiệp. Ví dụ: Bạn có thể cung cấp ảnh của các thành viên trong doanh nghiệp hoặc video chứng thực từ những khách hàng từng làm việc với doanh nghiệp.

Không cần phải hoàn hảo hóa trang "About Us (Giới thiệu)". Khi doanh nghiệp phát triển và thay đổi theo thời gian, bạn có thể cập nhật nội dung liên quan đến khách hàng cho trang này.

Thông tin nên đưa vào trang About Us (Giới thiệu)

Khi viết trang "About Us (Giới thiệu)", bạn cần đưa thông tin về doanh nghiệp, sản phẩm hoặc khách hàng của mình để khuyến khích khách hàng. Không cần đưa tất cả mọi thông tin về doanh nghiệp nhưng cần cân nhắc xem những nội dung sau có giúp trang "About Us (Giới thiệu)" của bạn thú vị hơn không:

 • Sản phẩm bạn bán - bất kỳ khía cạnh nào khiến sản phẩm trở nên khác biệt
 • Lý do bạn bán sản phẩm - sứ mệnh hoặc giá trị của doanh nghiệp
 • Giới thiệu - công ty, người sáng lập hoặc nhà sản xuất
 • Đối tượng khách hàng - phương thức triển khai dịch vụ khách hàng hoặc để khiến khách hàng hài lòng
 • Vì sao bạn khác biệt - chuyên môn cụ thể, chứng thực của khách hàng hoặc dịch vụ bổ sung

Đừng quên đưa ra yêu cầu cụ thể cho khách hàng sao cho phù hợp với mục tiêu của trang, đây còn được gọi là lời kêu gọi hành động. Ví dụ: Bạn có thể đặt biểu mẫu đăng ký nhận bản tin hoặc các nút theo dõi phương tiện truyền thông xã hội trên trang.

Thêm trang About Us (Giới thiệu) vào cửa hàng trực tuyến Shopify

Sau khi viết xong bản nháp cho trang "Giới thiệu", bạn có thể nhờ người khác đọc, cho ý kiến đóng góp và chỉ ra lỗi trong bài viết. Khi đã sẵn sàng, bạn có thể thêm trang vào cửa hàng trực tuyến để chia sẻ câu chuyện với khách hàng.

Các bước thực hiện:

 1. Nhập tiêu đề và nội dung cho trang.

 2. Trong mục Visibility (Hiển thị), chọn thời điểm đăng trang. Theo mặc định, trang web mới của bạn hiển thị khi bạn nhấp vào Save (Lưu). Chọn tùy chọn Hidden (Ẩn) nếu bạn muốn ẩn trang web mới khỏi cửa hàng trực tuyến hoặc nhấp vào Set a specific publish date (Đặt ngày đăng cụ thể) để kiểm soát thời điểm đăng trang web.

 3. Nhấp vào Save (Lưu).

Sau khi tạo trang "About Us (Giới thiệu)", bạn cần thêm liên kết đến trang đó từ menu điều hướng của cửa hàng trực tuyến để trang hiển thị trong menu.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí