Tùy chỉnh mức thúc đẩy sản phẩm

Bạn có thể chỉ định cụm từ tìm kiếm cụ thể cho sản phẩm để hiển thị các sản phẩm trong kết quả tìm kiếm. Khi khách hàng tìm kiếm trong cửa hàng bằng cụm từ tìm kiếm mà bạn đã chỉ định cho một sản phẩm, sản phẩm đó sẽ có thứ hạng cao hơn trong kết quả tìm kiếm. Ví dụ: Nếu bạn bán cà phê và muốn tăng khả năng hiển thị của mẫu cà phê decaf mới, bạn có thể chỉ định "cà phê decaf" cho sản phẩm mới để hiển thị sản phẩm này khi khách hàng sử dụng cụm từ tìm kiếm đó.

Yêu cầu đối với mức thúc đẩy sản phẩm

Vị trí của sản phẩm trong kết quả tìm kiếm chỉ được thúc đẩy nếu sản phẩm còn hàng để bán. Sản phẩm hết hàng sẽ được liệt kê ở phần cuối kết quả tìm kiếm để khách hàng có thể dễ dàng tìm và mua các sản phẩm còn hàng.

Phương thức tối ưu để thúc đẩy sản phẩm

Tính năng tìm kiếm trong Shopify được thiết kế để trả về kết quả tìm kiếm có liên quan nhất. Kết quả này được điều chỉnh dựa trên các thay đổi đối với sản phẩm, bộ sưu tập và hoạt động của khách hàng. Khi bạn thúc đẩy sản phẩm, sản phẩm sẽ được liệt kê ở phần trên của kết quả tìm kiếm thường được trả về cho truy vấn liên quan. Bạn có thể sử dụng những phương thức tối ưu sau đây để thúc đẩy sản phẩm nhằm đảm bảo cung cấp trải nghiệm khách hàng hài lòng:

  • Thúc đẩy một sản phẩm duy nhất hoặc một lượng nhỏ sản phẩm đối với cụm từ tìm kiếm cụ thể. Việc thúc đẩy nhiều sản phẩm có thể khiến các sản phẩm liên quan khác hiển thị ở phần thấp hơn của kết quả tìm kiếm.
  • Bạn không cần thúc đẩy những cụm từ tìm kiếm viết sai thường gặp, hoặc thúc đẩy cả phiên bản số ít và số nhiều của cụm từ tìm kiếm. Shopify có các chiến lược tích hợp để giải quyết vấn đề này khi tạo kết quả tìm kiếm. Tìm hiểu thêm về cách thức hoạt động của tính năng tìm kiếm cửa hàng trong cửa hàng trực tuyến.
  • Cân nhắc tạo nhóm đồng nghĩa thay vì thúc đẩy cụm từ tìm kiếm nếu bạn muốn liên kết các cụm từ tìm kiếm phổ biến của khách hàng với sản phẩm. Từ đồng nghĩa sẽ không nhất thiết phải thúc đẩy sản phẩm lên phần đầu của kết quả tìm kiếm, nhưng đây là chiến lược hữu ích để cải thiện vị trí của sản phẩm trong kết quả tìm kiếm.

Tạo mức thúc đẩy sản phẩm

Cụm từ tìm kiếm có thể gồm nhiều từ. Bạn có thể thêm tối đa 10 cụm từ tìm kiếm vào mức thúc đẩy sản phẩm.

Bạn có thể tạo mức thúc đẩy sản phẩm cho cửa hàng bằng ứng dụng.

Các bước thực hiện:

  1. Trong ứng dụng Shopify Search & Discovery, nhấp vào Tìm kiếm, rồi nhấp vào Thúc đẩy sản phẩm.
  2. Nhấp vào Tạo mức thúc đẩy sản phẩm.
  3. Chọn sản phẩm bạn muốn thúc đẩy trong kết quả tìm kiếm.
  4. Thêm cụm từ tìm kiếm, sau đó nhấp vào nút Thêm đối với từng cụm từ tìm kiếm.
  5. Nhấp vào Save (Lưu).

Chỉnh sửa mức thúc đẩy sản phẩm bằng Trường thông tin bổ sung

Bạn có thể sử dụng Trường thông tin bổ sung để chỉnh sửa mức thúc đẩy sản phẩm trên trang quản trị Shopify thông qua Trang chỉnh sửa hàng loạt hoặc bằng các ứng dụng như Shopify Flow.

Các chỉnh sửa đối với những trường thông tin bổ sung tiêu chuẩn của Shopify sau đây sẽ thay đổi kết quả tìm kiếm trên cửa hàng trực tuyến của bạn. Các thay đổi bạn thực hiện với trường thông tin bổ sung sẽ được đồng bộ với ứng dụng Search & Discovery.

Tên Mô tả
Tìm kiếm mức thúc đẩy sản phẩm

Danh sách cụm từ tìm kiếm giúp sản phẩm có xếp hạng cao hơn trong kết quả tìm kiếm

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí