Tốc độ của cửa hàng trực tuyến

Tốc độ của cửa hàng trực tuyến là thời gian cần thiết để tải các trang khác nhau trong cửa hàng.

Trong phần này

Tại sao tốc độ quan trọng?

Tốc độ của cửa hàng trực tuyến ảnh hưởng đến trải nghiệm mua sắm của khách hàng, tỷ lệ chuyển đổi và khả năng tìm ra cửa hàng.

Trải nghiệm và chuyển đổi

Nếu cửa hàng trực tuyến có tốc độ nhanh, khách hàng dùng điện thoại tốc độ chậm và kết nối di động kém vẫn có trải nghiệm mua sắm tích cực. Cửa hàng chậm có thể khó truy cập hoặc kém thân thiện với người dùng.

Khi người dùng không thể điều hướng trơn tru trong cửa hàng trực tuyến hoặc các trang tải chậm, có nhiều khả năng họ sẽ rời đi trước khi mua hàng. Bạn có thể cải thiện đồng thời trải nghiệm của khách hàng và tỷ lệ chuyển đổi bằng cách tập trung vào tốc độ của cửa hàng trực tuyến.

Khả năng tìm thấy

Các công cụ tìm kiếm như Google sử dụng tốc độ trang làm yếu tố xếp hạng. Nếu các trang cửa hàng trực tuyến chậm thì có thể xếp hạng thấp hơn, ngay cả khi cửa hàng được tối ưu hóa cho công cụ tìm kiếm.

Tính năng với tốc độ của cửa hàng trực tuyến.

Cửa hàng trực tuyến sở hữu một bộ tính năng, ví dụ như mã chủ đề, ứng dụng, hình ảnh, video, quay vòng, bảng tin Instagram và phân tích. Những tính năng này có thể góp phần vào trải nghiệm khách hàng nói chung và mở rộng khả năng của cửa hàng trực tuyến.

Mỗi tính năng bạn thêm vào cửa hàng trực tuyến đều cần tài nguyên mạng và trang thiết bị để hoạt động. Một số tính năng cần nhiều tài nguyên hơn những tính năng khác. Thêm một tính năng mới có thể ảnh hưởng đáng kể đến tốc độ của cửa hàng trực tuyến.

Khi cân nhắc thêm một tính năng cho cửa hàng, bạn cần cân nhắc những lợi ích của tính năng so với tác động của tính năng đến tốc độ của cửa hàng. Bạn có thể cần đánh đổi tốc độ để xây dựng trải nghiệm người dùng nhằm tăng doanh số.

Hãy tự đặt những câu hỏi sau đây khi xem xét các tính năng dành cho cửa hàng:

  • Điều gì sẽ giúp khách hàng quyết định mua tại cửa hàng?

    Ví dụ: Cân nhắc xem khách hàng thích trang chủ đơn giản có liên kết đến trang sản phẩm chi tiết hay trang chủ hiệu quả hơn để có thể xem và mua sản phẩm một cách nhanh chóng.

  • Chức năng nào nên đặt trên đầu trang để thúc đẩy chuyển đổi?

    Ví dụ: Các yếu tố xây dựng thương hiệu, hình ảnh nổi bật và giỏ hàng thanh toán đều là tính năng có thể ảnh hưởng đến hiệu suất nhưng sẽ tăng tỷ lệ chuyển đổi.

  • Chức năng nào có thể tải sau khi khách hàng cuộn trang xuống?

    Ví dụ: Không cần tải phân tích và đánh giá sản phẩm ngay khi khách hàng truy cập cửa hàng. Bạn có thể cần tham khảo ý kiến nhà phát triển chủ đề hoặc ứng dụng để biết tính năng có tải ngay lập tức hay không.

Tìm hiểu tốc độ của cửa hàng trực tuyến

Bạn có thể tìm hiểu hiệu suất của cửa hàng so với tiêu chuẩn trong ngành và các cửa hàng Shopify tương tự khác bằng cách xem báo cáo Tốc độ của cửa hàng trực tuyến. Báo cáo này cũng cho biết điểm số của bạn đã thay đổi theo thời gian như thế nào và minh họa bằng biểu đồ các sự kiện có thể ảnh hưởng đến điểm tốc độ, căn cứ vào lịch sử điểm tốc độ của bạn. Tìm hiểu thêm về báo cáo.

Bạn cũng có thể tìm hiểu các yếu tố ảnh hưởng đến tốc độ của cửa hàng trực tuyến và cách xử lý.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí