Thêm sản phẩm bổ sung

Bạn có thể thêm khối sản phẩm bổ sung vào trang sản phẩm trong trình biên tập chủ đề. Tìm hiểu cách sử dụng ứng dụng Shopify Search & Discovery để chọn sản phẩm bổ sung cho trang sản phẩm trên trang web.

Việc hiển thị sản phẩm bổ sung cho khách hàng giúp họ khám phá sản phẩm mới dễ dàng hơn và có thể giúp tăng doanh số của cửa hàng trực tuyến.

Chủ đề của bạn sẽ xác định tiêu đề và bố cục của khối sản phẩm bổ sung.

Tùy chỉnh giao diện của sản phẩm bổ sung

Sản phẩm bổ sung là một khối nằm trên mục thông tin sản phẩm của trang sản phẩm và chỉ có trong chủ đề Online Store 2.0 themes. Bạn có thể tùy chỉnh giao diện của khối sản phẩm bổ sung trên trang sản phẩm. Mỗi lần, bạn chỉ được có một khối sản phẩm bổ sung nằm trên trang sản phẩm.

Các bước thực hiện:

Bạn có thể ẩn khối sản phẩm bổ sung bằng cách nhấp vào biểu tượng con mắt. Nếu muốn xóa hoàn toàn khối khỏi chủ đề, bạn có thể xóa khối.

Cài đặt khối sản phẩm bổ sung

Bạn có thể tùy chỉnh cách sản phẩm bổ sung hiển thị với khách hàng.

Cài đặt cho khối sản phẩm bổ sung trong mục thông tin sản phẩm
Cài đặt Mô tả
Tiêu đề

Tiêu đề của khối.

Hiển thị dưới dạng hàng có thể thu gọn

Khi được chọn, nội dung sẽ hiển thị dưới dạng thu nhỏ trong tab hàng. Khi khách hàng nhấp vào tiêu đề, tab sẽ mở rộng để hiển thị nội dung bổ sung.

Biểu tượng

Chọn biểu tượng để ghép với tiêu đề khi sản phẩm bổ sung hiển thị dưới dạng một hàng có thể thu nhỏ.

Số lượng sản phẩm hiển thị tối đa

Chọn số lượng sản phẩm bổ sung tối đa để hiển thị. Chọn giá trị trong khoảng từ 1 đến 10.

Số lượng sản phẩm trên một trang

Số lượng sản phẩm bổ sung mà bạn muốn hiển thị trên mỗi trang thanh trượt. Chọn giá trị trong khoảng từ 1 đến 4.

Kiểu phân trang

Kiểu menu điều hướng thanh trượt hiển thị bên dưới hình ảnh.

  • Chấm
  • Bộ đếm (mặc định)
  • Số
Tỷ lệ hình ảnh

Xác định tỷ lệ khung hình của hình ảnh thẻ sản phẩm.

  • Dọc
  • Vuông (mặc định)
Bật nút thêm nhanh

Nút "thêm nhanh" cho phép khách hàng thêm sản phẩm vào giỏ hàng từ thẻ sản phẩm. Nếu sản phẩm có nhiều mẫu mã, nút sẽ hiển thị Chọn tùy chọn và hiện chi tiết sản phẩm trong cửa sổ bật lên. Sau đó, khách hàng có thể chọn mẫu mã mong muốn, thêm vào giỏ hàng, thanh toán ngay bằng tùy chọn Mua ngay hoặc nhấp vào để xem toàn bộ chi tiết của sản phẩm. Cần thiết lập tùy chọn Mua ngay riêng biệt với trang sản phẩm để xuất hiện trong tùy chọn thêm nhanh. Khi chưa thiết lập tùy chọn Mua ngay, khách hàng vẫn có thể thêm sản phẩm vào giỏ hàng.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí