Chỉnh sửa chủ đề

Bạn có thể chỉnh sửa chủ đề để tùy chỉnh nội dung, bố cục, kiểu chữ và màu sắc của cửa hàng trực tuyến. Mỗi chủ đề cung cấp các mục và cài đặt cho phép bạn thay đổi giao diện của cửa hàng mà không cần chỉnh sửa mã.

Trước khi tùy chỉnh chủ đề

Trước khi tùy chỉnh chủ đề, bạn nên thực hiện những công việc sau:

Chỉnh sửa nội dung và cài đặt chủ đề

Các bước thực hiện:

Các loại trang khác nhau có các mục chủ đề khác nhau. Khi bạn lần đầu tiên mở trình chỉnh sửa chủ đề, các mục cho trang chủ được hiển thị. Để truy cập vào các mục cho các trang khác, chọn loại trang từ menu thả xuống ở đầu trang.

Menu thả xuống của trình chỉnh sửa chủ đề

Bạn có thể chỉnh sửa nội dung hiển thị trong cửa hàng bằng cách chọn và chỉnh sửa mục chủ đề bằng trình biên tập chủ đề. Bạn cũng có thể thay đổi giao diện và chức năng của cửa hàng bằng cài đặt chủ đề chung.

Để tìm hiểu thêm về chỉnh sửa mục và cài đặt chủ đề, xem MụcCài đặt chủ đề.

Nhận trợ giúp với các nội dung tùy chỉnh

Nếu cần trợ giúp thay đổi chủ đề, bạn có thể liên hệ nhà phát triển chủ đề để được hỗ trợ.

Để xem thêm các tài nguyên có sẵn trợ giúp bạn các nội dung tùy chỉnh chủ đề, vui lòng xem mục Các tài nguyên bổ sung dành cho hỗ trợ chủ đề.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí