Xử lý vấn đề

Nếu bạn gặp vấn đề với trình biên tập chủ đề, hãy kiểm tra xem vấn đề của bạn có xuất hiện như dưới đây không.

Các vấn đề thường gặp

Vấn đề: Không tải được trang

Trang đang chuyển hướng tới URL không được hỗ trợ

Nếu cửa hàng của bạn chứa mã chuyển hướng người dùng đến URL không kết nối với cửa hàng, hãy xác minh rằng bạn đã tắt chuyển hướng khi truy cập trình biên tập chủ đề.

Ví dụ: Có thể thêm loại chuyển hướng này vào cửa hàng để chuyển hướng người mua đến cửa hàng Shopify khác tùy theo vị trí của họ. Loại mã chuyển hướng này có thể có trong chủ đề hoặc ứng dụng bạn đã cài đặt.

Để đảm bảo việc chuyển hướng không can thiệp vào trải nghiệm trình biên tập, hãy thay window.location.href = bằng window.parent.location.href = trong mã JavaScript của chủ đề. Nếu không thể làm như vậy, hãy sử dụng tham chiếu đến biến window.Shopify.designMode trong JavaScript để tắt chuyển hướng khi bạn truy cập trình biên tập chủ đề. Biến này được đặt thành true khi tải cửa hàng trong trình biên tập và false khi không tải cửa hàng trong trình biên tập.

Không thể tải trang do lỗi

Có nhiều lý do dẫn tới việc không thể tải trang trong trình biên tập chủ đề. Các vấn đề thường gặp bao gồm:

  • sự cố về kết nối mạng
  • chủ đề của bạn chứa mã Liquid không hợp lệ.

Nếu bạn đã xác minh được những vấn đề này không gây ra lỗi, hãy thử truy cập cửa hàng trực tuyến bằng cách điều hướng đến mục Theme actions (Thao tác chủ đề) > Preview theme (Xem trước chủ đề) trong trình biên tập chủ đề. Nếu không tải được trang, bạn có thể liên hệ Bộ phận hỗ trợ của Shopify để được trợ giúp về cửa hàng.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí