Tính năng cải tiến của trình biên tập chủ đề

Chúng tôi đã xây dựng lại trình biên tập chủ đề để giúp sử dụng nhanh hơn và dễ dàng hơn, nhưng hầu hết mọi thứ không thay đổi. Trình biên tập chủ đề đã xây dựng lại sẽ xuất hiện trên cửa hàng từ ngày 17 tháng 9 năm 2020, nhưng không phải tất cả cửa hàng sẽ nhận được bản cập nhật ngay lập tức. Bạn không cần thực hiện bất kỳ thao tác gì để có quyền truy cập. Khi cửa hàng có quyền truy cập vào trình biên tập chủ đề được xây dựng lại, bạn sẽ thấy những tính năng cải thiện được liệt kê bên dưới.

Truy cập các mục và cài đặt chủ đề

Xóa mục động

Hoàn tác và làm lại các thao tác

Hiện bạn có thể truy cập nút Hoàn tácLàm lại từ thanh đầu trang của trình biên tập chủ đề.

Nút Hoàn tác và Làm lại trong thanh đầu trang của trình biên tập chủ đề.

Xem tài liệu, nhận hỗ trợ và kiểm tra phiên bản chủ đề

Liên kết đến tài liệu và thông tin hỗ trợ của chủ đề đã được chuyển sang menu Theme actions (Thao tác chủ đề). Trong menu này, bạn cũng có thể kiểm tra phiên bản chủ đề và thông tin người tạo. Có thể truy cập menu Theme actions (Thao tác chủ đề) từ thanh bên của trình biên tập chủ đề.

Rời khỏi trình biên tập

Hiện bạn có thể quay lại trang quản trị Shopify bằng nút Exit (Thoát). Nút này hoạt động tương tự như nút "back to admin" (quay lại trang quản trị) màu tím trước đó.

Nhấp vào nút Exit (Thoát) để quay lại trang quản trị Shopify.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí