Cấu trúc chủ đề cổ điển

Tuy mỗi chủ đề khác nhau nhưng tất cả chủ đề đều có một số tính năng chung. Tất cả chủ đề cổ điển đều có các phần tử cơ bản giống nhau, bao gồm mục và cài đặt. Bạn có thể sử dụng các loại trang giống nhau và tất cả các trang đều có một số phần tử tiêu chuẩn. Dưới đây là những phần tử và loại trang tạo nên cấu trúc của chủ đề.

Mục

Nội dung chủ đề được xây dựng bằng các mục. Mục là các khối nội dung tùy chỉnh, xác định bố cục và giao diện của nhiều trang khác nhau trên cửa hàng trực tuyến. Bạn có thể thêm, xóa, chỉnh sửa và tùy chỉnh mục bằng trình biên tập chủ đề cập nhật.

Chủ đề trong Shopify có các loại mục sau:

  • Mục tĩnh: Các mục xuất hiện ở vị trí đã xác định trong cửa hàng trực tuyến. Không thể xóa hay sắp xếp lại những mục này. Mục tĩnh có thể bao gồm các mục đầu trang, chân trang, menu điều hướng hoặc mục nội dung trên các trang như trang sản phẩm và trang bộ sưu tập. Ví dụ: Mục Sản phẩm xác định giao diện của từng trang sản phẩm trên cửa hàng trực tuyến.
  • Mục động: Các mục tùy chọn có thể dùng để tùy chỉnh bố cục của trang chủ. Mỗi chủ đề có một tập hợp mục động riêng để chọn từ đó. Trên trang chủ của cửa hàng, bạn có thể thêm, sắp xếp lại, và xóa mục động để tạo bố cục trang. Bạn có thể thêm tối đa 25 mục động vào trang chủ.

Bạn có thể tìm hiểu về lựa chọn mục độc đáo của your theme và cách tùy chỉnh để các mục đó phù hợp với công việc kinh doanh của mình.

Tìm hiểu thêm về mục.

Cài đặt

Bạn có thể sử dụng cài đặt chủ đề để thay đổi kiểu chữ, màu, liên kết truyền thông xã hội và cài đặt thanh toán của cửa hàng trực tuyến.

Các mục chủ đề cho phép bạn điều chỉnh cài đặt chủ đề từ trình biên tập chủ đề. Khi bạn thay đổi cài đặt chủ đề, các thay đổi sẽ áp dụng cho toàn bộ cửa hàng trực tuyến.

Tìm hiểu thêm về cài đặt.

Phần tử trang

Tất cả các trang trong chủ đề cổ điển chứa những phần tử trang sau:

Những phần tử có trong tất cả trang của một chủ đề
Phần tử Mô tả
Nội dung Vùng nằm giữa phần đầu trang và chân trang trên mỗi trang trong cửa hàng trực tuyến. Không giống những phần tử cố định không thay đổi trên mọi trang là đầu trang và chân trang, nội dung trang không cố định và chứa nội dung thay đổi theo trang bạn xem.
Chân trang Phần chứa nội dung hiển thị ở cuối mỗi trang của cửa hàng. Chân trang có thể bao gồm menu, biểu tượng truyền thông xã hội, thông tin liên hệ hoặc nút đăng ký nhận bản tin.
Đầu trang Phần chứa nội dung hiển thị ở đầu mỗi trang của cửa hàng. Đầu trang thường chứa tên cửa hàng, logo, điều hướng đến menu chính và biểu tượng giỏ hàng.
Navigation (Điều hướng) Menu hoặc chuỗi menu giúp khách hàng khám phá hoặc tham quan cửa hàng trực tuyến. Điều hướng đến menu chính nằm ở phần đầu trang của chủ đề.

Loại trang

Tất cả chủ đề cổ điển đều có những loại trang sau:

Các trang nằm trong tất cả chủ đề
Trang Mô tả
Bài viết Trang bài viết chứa nội dung của một bài viết blog đơn lẻ.
Blog Trang blog chứa tiêu đề và mô tả blog, cũng như đoạn trích và liên kết đến bài viết blog.
Giỏ hàng Trang giỏ hàng hiển thị tổng hợp tất cả sản phẩm khách hàng đã thêm vào giỏ hàng, tổng phụ và tổng giá trị đơn hàng, cũng như nút Thanh toán để chuyển hướng khách hàng đến trang thanh toán bảo mật của Shopify. Nếu khách hàng không thêm sản phẩm nào, trang giỏ hàng trống hiển thị liên kết Tiếp tục mua sắm để đưa khách hàng quay lại xem sản phẩm.
Bộ sưu tập Bạn có thể sắp xếp sản phẩm trong bộ sưu tập để giúp khách hàng tìm kiếm dễ dàng hơn. Trang bộ sưu tập hiển thị tất cả sản phẩm bạn đưa vào một bộ sưu tập cụ thể.
Danh sách bộ sưu tập Trang danh sách bộ sưu tập hiển thị tất cả bộ sưu tập trong cửa hàng. Có thể tìm thấy trang này tại URL `your-store.com/collections`.
Liên hệ Trang liên hệ chứa biểu mẫu khách hàng có thể sử dụng để liên hệ với bạn.
Tùy chỉnh Trang tùy chỉnh là bất kỳ trang nào bạn tạo trong mục Pages (Trang) của trang quản trị Shopify.
Khách hàng Bạn chỉ truy cập được vào trang khách hàng sau khi kích hoạt tài khoản khách hàng trong mục Settings (Cài đặt)> Thanh toán trong trang quản trị Shopify. Trang khách hàng chứa trang đăng ký khách hàng, trang thông tin đăng nhập khách hàng và trang tài khoản khách hàng. Trang tài khoản khách hàng chứa địa chỉ gửi hàng và thông tin về tất cả đơn hàng hiện tại của khách hàng.
Trang chủ Trang chủ là trang chính của cửa hàng trực tuyến. Đây là trang mặc định sẽ mở ra khi khách hàng truy cập vào trang web của bạn.
Mật khẩu Trang mật khẩu là trang riêng bạn có thể sử dụng để tạm thời ngăn không cho khách hàng xem cửa hàng trực tuyến. Có thể bạn cần sử dụng trang mật khẩu trước khi mở cửa hàng hoặc trong khi đi nghỉ. Trong trang mật khẩu, bạn có thể hiển thị ngày ra mắt cửa hàng, loại sản phẩm định bán, mức độ phủ sóng truyền thông gần đây hoặc thông tin chi tiết về đợt giảm giá sắp tới. Trang mật khẩu cũng bao gồm trường email khách hàng có thể sử dụng để đăng ký nếu sau này họ muốn nhận bản tin từ bạn.
Sản phẩm Trang sản phẩm hiển thị sản phẩm và các mẫu mã của sản phẩm. Trang sản phẩm chứa hình ảnh sản phẩm, thông tin giá, mô tả sản phẩm và nút Add to cart (Thêm vào giỏ hàng).
Tìm kiếm Trang tìm kiếm chứa thanh tìm kiếm và danh sách kết quả tìm kiếm.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí