Mục

Nội dung chủ đề được xây dựng bằng các mục. Mục là các khối nội dung tùy chỉnh, xác định bố cục và giao diện của nhiều trang khác nhau trên cửa hàng trực tuyến. Bạn có thể thêm, xóa, chỉnh sửa và tùy chỉnh mục bằng trình biên tập chủ đề cập nhật.

Chủ đề trong Shopify có các loại mục sau:

 • Mục tĩnh: Các mục xuất hiện ở vị trí đã xác định trong cửa hàng trực tuyến. Không thể xóa hay sắp xếp lại những mục này. Mục tĩnh có thể bao gồm các mục đầu trang, chân trang, menu điều hướng hoặc mục nội dung trên các trang như trang sản phẩm và trang bộ sưu tập. Ví dụ: Mục Sản phẩm xác định giao diện của từng trang sản phẩm trên cửa hàng trực tuyến.
 • Mục động: Các mục tùy chọn có thể dùng để tùy chỉnh bố cục của trang chủ. Mỗi chủ đề có một tập hợp mục động riêng để chọn từ đó. Trên trang chủ của cửa hàng, bạn có thể thêm, sắp xếp lại, và xóa mục động để tạo bố cục trang. Bạn có thể thêm tối đa 25 mục động vào trang chủ.

Bạn có thể tìm hiểu về lựa chọn mục độc đáo của your theme và cách tùy chỉnh để các mục đó phù hợp với công việc kinh doanh của mình.

Chỉnh sửa mục

Bạn có thể chỉnh sửa nội dung các mục.

Các bước thực hiện:

 1. Chọn loại trang bạn muốn chỉnh sửa.

  Ví dụ, nếu muốn chỉnh sửa mục Sản phẩm hoặc Trang sản phẩm, hãy chọn Trang sản phẩm trong menu thả xuống. Vì mục Đầu trangChân trang xuất hiện trên mọi trang của cửa hàng trực tuyến, bạn có thể chỉnh sửa những mục này dù chọn loại trang nào. Các mục khác cũng có thể xuất hiện trên mọi trang tùy thuộc vào chủ đề.

 2. Nhấp vào mục hoặc khối chứa nội dung bạn muốn chỉnh sửa.

 3. Chỉnh sửa cài đặt để phù hợp nhu cầu.

 4. Nhấp vào Save (Lưu).

Thêm mục

Bạn có thể thêm tối đa 25 mục vào trang chủ của cửa hàng.

Các bước thực hiện:

 1. Nhấp vào Add section (Thêm mục).

 2. Nhấp vào mục bạn muốn thêm. Mỗi chủ đề có một bộ các mục riêng để chọn trong đó.

 3. Thay đổi nội dung của mục bằng cách điều chỉnh cài đặt trên thanh bên.

 4. Nhấp vào Save (Lưu).

Khi bạn thêm hình ảnh vào mục, tệp được thêm vào mục Tệp trong trang quản trị. Bạn có thể sử dụng lại hình ảnh đã tải lên trong mục hoặc trang khác của cửa hàng.

Sắp xếp lại các mục

Bạn có thể sắp xếp lại các mục động trên trang chủ.

Các bước thực hiện:

 1. Trên mục bạn muốn di chuyển, nhấp vào ⋮⋮ và kéo mục đó đến vị trí khác.
 2. Nhấp vào Save (Lưu).

Di chuyển mục trong trình biên tập chủ đề

Ẩn mục

Bạn có thể ẩn mục bạn không muốn hiển thị trên cửa hàng trực tuyến. Bạn có thể ẩn mục chưa hoàn thành hoặc chưa sẵn sàng đăng. Ví dụ: Bạn có thể tạo bản trình chiếu của sản phẩm mới và ẩn mục đó cho tới khi bạn sẵn sàng bắt đầu bán sản phẩm mới. Hoặc bạn có thể tạo mục quảng cáo giảm giá theo mùa và ẩn mục cho tới khi chạy giảm giá.

Các bước thực hiện:

 1. Trong thanh công cụ của trình biên tập chủ đề, nhấp vào biểu tượng con mắt cho mục bạn muốn ẩn. Nếu bạn không thấy biểu tượng con mắt, di chuột đến tiêu đề mục bạn muốn ẩn.

Thanh công cụ của trình biên tập chủ đề với biểu tượng con mắt được tô sáng

Khi ẩn mục, biểu tượng con mắt có dấu gạch chéo trên đó.

Thanh công cụ của trình biên tập chủ đề có mục ẩn

Để hiển thị mục bị ẩn, nhấp lại vào biểu tượng con mắt.

Xóa mục

Bạn có thể xóa các khối khỏi mục động hoặc xóa mục động khỏi trang chủ. Sau khi bạn xóa nội dung theo cách này, nội dung sẽ bị xóa trong mục nhưng không xóa bất kỳ thứ gì khỏi tài khoản. Nếu bạn xóa khối sản phẩm hoặc bộ sưu tập khỏi mục, sản phẩm hoặc bộ sưu tập đó vẫn có trong trang quản trị. Nếu xóa hình ảnh trong mục, bạn vẫn có thể thêm hình ảnh đó vào mục khác.

Xóa nội dung khỏi mục

Bạn có thể xóa nội dung trong mục động.

Các bước thực hiện:

 1. Nhấp vào mục chứa nội dung bạn muốn xóa.

 2. Nếu mục chứa nhiều khối nội dung, hãy nhấp vào hình tam giác để mở rộng nội dung trong mục đó. Sau đó nhấp vào khối chứa nội dung bạn muốn xóa.

 3. Để xóa khối nội dung khỏi mục, nhấp vào khối, sau đó nhấp vào Xóa khối.

 4. Nhấp vào Save (Lưu).

Xóa mục

 1. Trong thanh bên của trình biên tập chủ đề, nhấp vào mục bạn muốn xóa.

 2. Nhấp vào Remove section (Xóa mục).

 3. Nhấp vào Save (Lưu).

Hoàn tác và làm lại thay đổi

Nút Hoàn tác sẽ đảo ngược thay đổi gần nhất bạn vừa thực hiện, còn nút Làm lại sẽ thực hiện lại thay đổi bạn vừa hoàn tác. Nhấp vào nút Hoàn tác nhiều lần sẽ tiếp tục hoàn tác những gì bạn đã thực hiện, mỗi lần một thay đổi. Nút Hoàn tácLàm lại được đặt trong thanh công cụ của trình biên tập chủ đề.

Nút Undo (Hoàn tác) và nút Redo (Làm lại) nằm trên thanh công cụ của trình biên tập chủ đề

Nhấp vào nút Undo (Hoàn tác) để đảo ngược những thay đổi sau:

 • thêm, sắp xếp lại và xóa các mục
 • áp dụng màu sắc, phông chữ và cài đặt khác, trên tab Theme settings (Cài đặt chủ đề)
 • đặt lại kiểu chủ đề.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí