Tùy chỉnh chủ đề

Sau khi chọn một chủ đề xác định giao diện cơ bản của cửa hàng trực tuyến, bạn có thể tùy chỉnh chủ đề sao cho phù hợp với thương hiệu mang chất riêng của mình. Bạn có thể dùng trình biên tập chủ đề để tùy chỉnh nội dung và cài đặt chủ đề trong trang quản trị Shopify. Trình biên tập chủ đề có bản xem trước chủ đề và thanh bên hoặc menu mà bạn có thể sử dụng để thay đổi cài đặt chủ đề cũng như thêm, xóa, chỉnh sửa và sắp xếp lại nội dung. Để biết thêm thông tin về các mục và cài đặt sẵn có dành cho chủ đề, hãy tham khảo tài liệu về chủ đề.

Nếu chủ đề không có cài đặt cho thay đổi bạn muốn thực hiện và bạn thành thạo HTML, CSS và Liquid, bạn có thể chỉnh sửa mã chủ đề.

Trước khi tùy chỉnh chủ đề

Trước khi tùy chỉnh chủ đề, bạn nên thực hiện những công việc sau:

Trong phần này

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí