Các mục có sẵn trong chủ đề Dawn

Trong chủ đề Dawn, bạn có thể thêm mục vào bất kỳ trang nào. Trên mỗi trang có một số mục mặc định như thanh thông báo, đầu trang và chân trang.

Thanh thông báo

Thanh thông báo cho phép bạn thông báo thông tin quan trọng cho khách hàng từ bất kỳ trang nào. Mục này không có cài đặt riêng nhưng bạn có thể tùy chỉnh để hiển thị đến 12 khối thông báo khác nhau. Bạn có thể thêm liên kết vào thanh thông báo để khách hàng có thể nhấp vào và chuyển đến trang cụ thể.

Khối thông báo

Cài đặt cho khối thông báo trong mục thanh thông báo
Cài đặt Mô tả
Văn bản Thông báo bạn muốn hiển thị với khách hàng.
Bảng màu Bảng màu cần sử dụng cho thanh thông báo.
Liên kết Liên kết bạn muốn khách hàng chuyển đến nếu họ nhấp vào thanh thông báo.

Đầu trang

Đầu trang hiển thị trên tất cả các trang trong chủ đề.

Cài đặt mục

Cài đặt cho mục tiêu đề
Cài đặt Mô tả
Hình ảnh logo Logo cho cửa hàng của bạn.
Chiều rộng logo tùy chỉnh Chiều rộng của logo. Có thể là bội số bất kỳ của 10, từ 50 px đến 250 px. Chiều rộng mặc định là 100 px.
Vị trí logo trên màn hình lớn

Vị trí logo hiển thị trong đầu trang khi khách hàng xem trang trên màn hình lớn, ví dụ như trên máy tính để bàn.

 • Ở giữa bên trái - Hiển thị logo trực tiếp trong menu chính, căn giữa theo chiều dọc và căn trái.
 • Trên cùng bên trái - Hiển thị logo phía trên menu chính, căn chỉnh logo và các mục menu sang bên trái.
 • Ở giữa bên trái (mặc định) - Hiển thị logo phía trên menu chính, đồng thời căn chỉnh logo và các mục menu ở giữa.
Menu Menu cần dùng cho menu chính.
Hiển thị đường phân cách Hiển thị dòng để tách biệt trực quan đầu trang với nội dung trang.
Bật đầu trang dính Hiển thị lại đầu trang khi khách hàng cuộn lên. Biến mất khi khách hàng cuộn xuống.

Chân trang

Chân trang hiển thị trên tất cả trang trong chủ đề.

Cài đặt mục

Cài đặt cho mục chân trang
Cài đặt Mô tả
Bảng màu Có thể chọn nền của chân trang từ Điểm nhấn 1, Điểm nhấn 2, Nền 1, Nền 2 hoặc Nghịch đảo.
Hiển thị đăng ký nhận email Bao gồm biểu mẫu đăng ký nhận email để khách hàng đăng ký nhận bản tin và thông tin tiếp thị của bạn.
Tiêu đề Tiêu đề cho biểu mẫu Hiển thị đăng ký nhận email. Nếu chưa bật tính năng Hiển thị đăng ký nhận email, thông tin này sẽ không hiển thị.
Biểu tượng truyền thông xã hội Hiển thị biểu tượng cho mọi nền tảng truyền thông xã hội mà bạn đã nhập liên kết hồ sơ trong cài đặt chủ đề.
Bật hộp chọn quốc gia/vùng Thêm hộp chọn để khách hàng có thể chọn quốc gia và vùng mà bạn đã bật trong phần cài đặt thanh toán để khách hàng có thể xem giá sản phẩm theo đơn vị tiền tệ họ chọn.
Bật hộp chọn ngôn ngữ Thêm hộp chọn để khách hàng có thể chọn quốc gia và vùng mà bạn đã bật trong phần cài đặt ngôn ngữ để khách hàng có thể duyệt xem cửa hàng bằng ngôn ngữ họ chọn.
Hiển thị biểu tượng thanh toán Hiển thị biểu tượng cho tất cả phương thức thanh toán được bật trên cửa hàng của bạn.

Khối menu

Cài đặt khối menu trong mục chân trang
Cài đặt Mô tả
Tiêu đề Tiêu đề của khối.
Menu Menu cần hiển thị trong khối.

Khối văn bản

Có thể sử dụng khối Văn bản để làm nổi bật thông tin quan trọng, ví dụ như chi tiết cửa hàng, chương trình khuyến mãi hoặc thông tin liên hệ.

Cài đặt khối văn bản trong mục chân trang
Cài đặt Mô tả
Tiêu đề Tiêu đề của khối.
Văn bản phụ Văn bản hiển thị trong khối.

Khối hình ảnh

Cài đặt cho khối hình ảnh trong mục chân trang
Cài đặt Mô tả
Hình ảnh Hình ảnh cần hiển thị trong khối.
Chiều rộng hình ảnh Đặt chiều rộng của hình ảnh. Có thể là bội số bất kỳ của 5, trong khoảng từ 50 px đến 200 px. Chiều rộng mặc định là 100 px.
Căn chỉnh hình ảnh trên màn hình lớn

Căn chỉnh hình ảnh trong khối:

 • Trái - Căn chỉnh hình ảnh sang bên trái khối.
 • Giữa (mặc định) - Căn chỉnh hình ảnh vào chính giữa khối.
 • Phải - Căn chỉnh hình ảnh sang bên phải khối.

Bài viết blog

Nếu có blog trên cửa hàng Shopify, bạn có thể sử dụng mục Bài viết blog để làm nổi bật bài viết từ blog đó. Mỗi bài viết blog trong mục Bài viết blog hiển thị 55 từ đầu tiên trong đoạn trích của bài viết. Nếu bài viết blog không có đoạn trích thì thay vào đó, 30 từ đầu tiên của bài viết sẽ được hiển thị.

Cài đặt mục

Cài đặt mục bài viết blog
Cài đặt Mô tả
Tiêu đề Tiêu đề của mục.
Blog Chọn blog bạn muốn hiển thị bài viết blog. Theo mặc định, đây sẽ là blog đầu tiên theo thứ tự bảng chữ cái trên trang Blog của bạn.
Bài viết blog Số lượng bài viết blog bạn muốn hiển thị trong mục. Tối đa: 3 bài viết.
Hiển thị hình ảnh nổi bật Hiển thị hình ảnh nổi bật cho bài viết blog. Tỷ lệ khung hình gợi ý: 2:3.
Hiển thị ngày Hiển thị ngày tạo bài viết blog.
Hiển thị tác giả Hiển thị tác giả của bài viết blog.
Hiển thị nền phụ Điều chỉnh màu nền theo màu Chữ.
Bật nút "Xem tất cả" nếu blog chứa nhiều bài viết blog hơn số lượng hiển thị Nếu blog có nhiều bài viết blog hơn số lượng đã đặt trong trường Bài viết blog, cài đặt này sẽ hiển thị nút "Xem tất cả" để đưa khách hàng đến trang blog.

Chọn blog

 1. Trong trình biên tập chủ đề, nhấp vào tiêu đề của mục bài viết blog.
 2. Trong mục Blog, nhấp vào Thay đổi.
 3. Chọn blog.
 4. Nhấp vào Chọn, rồi nhấp vào Lưu

Ghép

Bạn có thể tạo mục ghép video, hình ảnh, sản phẩm và bộ sưu tập. Mỗi mục Ghép chứa ba khối. Theo mặc định, mục này chứa một khối video, sản phẩm và bộ sưu tập.

Để tạo mục ghép trên ba khối, hãy thêm các mục ghép khác bên dưới mục đầu tiên và không thêm giá trị Tiêu đề vào các mục ghép thấp hơn. Các mục ghép sẽ hiển thị cùng nhau dưới dạng một mục duy nhất.

Cài đặt mục

Cài đặt cho mục ghép
Cài đặt Mô tả
Tiêu đề Tiêu đề của mục.
Bố cục trên máy tính

Cách các khối hiển thị trên máy tính.

 • Khối lớn bên trái (mặc định) - Khối đầu tiên trong mục sẽ hiển thị bên trái và lớn hơn bất kỳ khối nào khác.
 • Khối lớn bên phải - Khối cuối cùng trong mục hiển thị bên phải và lớn hơn bất kỳ khối nào khác.
 • Bố cục di động

  Cách các khối hiển thị trên thiết bị di động.

  • Ghép - Hiển thị hình ảnh trong bố cục ghép:
   • Nếu đã bật Khối lớn bên trái trong Bố cục máy tính, khối đầu tiên trong mục sẽ hiển thị ở trên cùng và lớn hơn bất kỳ khối nào khác.
   • Nếu bật Khối lớn bên phải trong Bố cục trên máy tính thì khối cuối cùng trong mục sẽ hiển thị ở dưới cùng và lớn hơn các khối khác.
  • Cột - Hiển thị các hình ảnh có cùng kích cỡ và ở trong cột.

  Khối video

  Cài đặt cho khối video trong mục ghép
  Cài đặt Mô tả
  Ảnh bìa Hình ảnh hiển thị trước khi khách hàng phát video.
  Liên kết Liên kết YouTube hoặc Vimeo đến video. Video phải được công khai.
  Văn bản thay thế cho video Văn bản thay thế cho video. Mô tả video cho khách hàng bằng trình đọc màn hình.
  Thêm vùng đệm ảnh Thêm khoảng trống cần thiết để đảm bảo hình ảnh không bị cắt. Để tránh bị cắt ảnh, tải lên Ảnh bìa với tỷ lệ khung hình 16:9.

  Khối sản phẩm

  Cài đặt khối sản phẩm trong mục ghép
  Cài đặt Mô tả
  Sản phẩm Sản phẩm bạn muốn hiển thị.
  Hiển thị nền phụ Điều chỉnh màu nền theo màu Chữ.
  Hiển thị hình ảnh thứ hai khi di chuột đến Khi khách hàng di con trỏ chuột đến hình ảnh sản phẩm, hiển thị hình ảnh thứ hai của sản phẩm nếu có.
  Thêm vùng đệm ảnh Bổ sung thêm không gian cần thiết để đảm bảo hình ảnh không bị cắt. Để hình ảnh không bị cắt, hãy tải lên hình ảnh sản phẩm có tỷ lệ khung hình 16:9.

  Khối bộ sưu tập

  Cài đặt cho khối bộ sưu tập trong mục ghép
  Cài đặt Mô tả
  Bộ sưu tập Bộ sưu tập bạn muốn hiển thị.
  Thêm vùng đệm ảnh Bổ sung thêm không gian cần thiết để đảm bảo hình ảnh không bị cắt. Để hình ảnh không bị cắt, hãy tải lên hình ảnh sản phẩm có tỷ lệ khung hình 16:9.
  Bảng màu Màu nền của mục khối bộ sưu tập. Có thể chọn từ Điểm nhấn 1, Điểm nhấn 2, Nền 1, Nền 2 hoặc Nghịch đảo.

  Khối hình ảnh

  Cài đặt khối hình ảnh trong mục ghép
  Cài đặt Mô tả
  Hình ảnh Hình ảnh bạn muốn hiển thị.
  Thêm vùng đệm ảnh Bổ sung thêm không gian cần thiết để đảm bảo hình ảnh không bị cắt. Để hình ảnh không bị cắt, hãy tải lên hình ảnh sản phẩm có tỷ lệ khung hình 16:9.
  Bảng màu Màu nền của khối hình ảnh. Có thể chọn từ Điểm nhấn 1, Điểm nhấn 2, Nền 1, Nền 2 hoặc Nghịch đảo.

  Danh sách bộ sưu tập

  Bạn có thể thêm danh sách bộ sưu tập mà bạn muốn làm nổi bật. Bạn có thể thêm tối đa 16 khối bộ sưu tập vào một danh sách bộ sưu tập.

  Cài đặt mục

  Cài đặt mục danh sách bộ sưu tập
  Cài đặt Mô tả
  Tiêu đề Tiêu đề của mục
  Tỷ lệ hình ảnh Tỷ lệ hình ảnh cho hình ảnh nổi bật của bộ sưu tập:
  • Điều chỉnh theo hình ảnh - Sử dụng tỷ lệ khung hình của hình ảnh. Tùy chọn này giúp hình ảnh không bị cắt.
  • Dọc - Cắt hình ảnh để sử dụng tỷ lệ 2:3.
  • Vuông (mặc định) - Cắt xén hình ảnh để sử dụng tỷ lệ 1:1.
  Bảng màu Màu nền của mục danh sách bộ sưu tập và vùng đệm ảnh. Có thể chọn từ Điểm nhấn 1, Điểm nhấn 2, Nền 1, Nền 2 hoặc Nghịch đảo.
  Bật tính năng quẹt trên di động Thay đổi chế độ hiển thị trên thiết bị di động từ cột sang hàng, cho phép khách hàng vuốt sang ngang để xem thêm các khối bộ sưu tập.
  Thêm vùng đệm ảnh Bổ sung thêm không gian cần thiết để đảm bảo hình ảnh không bị cắt. Để hình ảnh không bị cắt, hãy tải lên hình ảnh sản phẩm có tỷ lệ khung hình 16:9.
  Bật nút "Xem tất cả" nếu danh sách chứa nhiều bộ sưu tập hơn số lượng hiển thị Nếu danh sách bộ sưu tập có nhiều bộ sưu tập hơn số lượng đã đặt trong trường Số lượng bộ sưu tập hiển thị tối đa thì cài đặt này sẽ hiển thị nút "Xem tất cả" để đưa khách hàng đến danh sách bộ sưu tập.

  Chọn bộ sưu tập

  1. Trong trình biên tập chủ đề, nhấp vào khối Bộ sưu tập mà bạn muốn thêm bộ sưu tập.
  2. Nhấp vào Select collection (Chọn bộ sưu tập).
  3. Nhấp vào bộ sưu tập, rồi nhấp vào Chọn.

  Biểu mẫu liên hệ

  Biểu mẫu liên hệ sẽ gửi tất cả nội dung đến địa chỉ Email người gửi của cửa hàng. Bạn có thể thay đổi địa chỉ email người gửi trong mục Cài đặt chung của trang quản trị Shopify.

  Biểu mẫu có các trường sau:

  • Tên
  • Email (bắt buộc)
  • Số điện thoại
  • Bình luận

  Biểu mẫu liên hệ sử dụng bảng màu sau:

  • Màu nền là màu của Nền 1.
  • Màu viền ngoài của văn bản và trường văn bản là màu của Văn bản.
  • Màu nút "gửi" là màu của Điểm nhấn 1.

  Liquid tùy chỉnh

  Bạn có thể thêm mã Liquid của riêng mình để tạo mục tùy chỉnh.

  • Thêm đoạn mã ứng dụng có trong phần hướng dẫn của các ứng dụng tải xuống để dễ dàng triển khai ứng dụng trong trang của bạn.
  • Thêm trực tiếp mã Liquid tùy chỉnh vào trình chỉnh sửa.

  Đăng ký nhận email

  Bạn có thể thêm mục để khách hàng nhập địa chỉ email và đăng ký nhận bản tin hoặc thông tin tiếp thị. Khi có khách hàng đăng ký, tài khoản khách hàng sẽ được tạo trong trang quản trị Shopify.

  Mục này có ba khối mặc định:

  • Tiêu đề
  • Tiêu đề phụ
  • Mẫu email

  Cài đặt mục

  Cài đặt cho mục đăng ký nhận email
  Cài đặt Mô tả
  Bảng màu Màu nền của mục đăng ký nhận email. Có thể chọn từ Điểm nhấn 1, Điểm nhấn 2, Nền 1, Nền 2 hoặc Nghịch đảo.
  Tạo chiều rộng đầy đủ cho mục Tạo cho mục chiều rộng đầy đủ sao cho bằng cửa sổ trình duyệt.

  Khối tiêu đề

  Cài đặt cho khối tiêu đề trong mục danh sách bộ sưu tập
  Cài đặt Mô tả
  Tiêu đề Tiêu đề mục.

  Khối tiêu đề phụ

  Cài đặt cho khối tiêu đề phụ trong mục danh sách bộ sưu tập
  Cài đặt Mô tả
  Mô tả Mô tả mục.

  Mẫu email

  Khối mẫu email hiển thị trường mà khách hàng có thể nhập địa chỉ email để đăng ký nhận thông tin tiếp thị. Khối này không có cài đặt cho phép tùy chỉnh.

  Sản phẩm nổi bật

  Bạn có thể thêm mục để làm nổi bật một sản phẩm cụ thể.

  Cài đặt mục

  Cài đặt cho mục sản phẩm nổi bật
  Cài đặt Mô tả
  Sản phẩm Sản phẩm bạn muốn làm nổi bật trong mục.
  Hiển thị nền phụ Hiển thị sản phẩm nổi bật trên màu nền thứ cấp.
  Bật vòng lặp video Cho phép phát lại video. Khách hàng phải nhấp vào để bắt đầu phát lại.

  Khối mục

  Trong chủ đề Dawn, bạn có thể thêm các khối sau vào mục Sản phẩm nổi bật.

  Các khối có sẵn trong mục sản phẩm nổi bật
  Khối Cài đặt
  Văn bản Nhập văn bản cho sản phẩm nổi bật:
  • Văn bản: Chấp nhận văn bản hoặc nguồn động.
  • Kiểu văn bản: Chọn giữa Nội dung, Ohụ đề hoặc Chữ viết hoa.
  Tiêu đề Khối này không có cài đặt cho phép tùy chỉnh.
  Giá Khối này không có cài đặt cho phép tùy chỉnh.
  Trình chọn mẫu mã Chọn nút hoặc menu thả xuống.
  Hộp chọn số lượng Khối này không có cài đặt cho phép tùy chỉnh.
  Hiển thị nút thanh toán động Hiển thị các tùy chọn thanh toán động bạn đã bật trong cài đặt Thanh toán.
  Chia sẻ Văn bản có thể nhấp vào cho phép khách hàng chia sẻ sản phẩm lên phương tiện truyền thông xã hội.
  Thứ hạng sản phẩm Hiển thị thứ hạng trung bình tính theo sao của sản phẩm với số lượt đánh giá trong ngoặc đơn, ví dụ: ★★★★★ (8). Ngoài ra, cần phải có ứng dụng đánh giá sản phẩm như Product Reviews của Shopify, và định nghĩa trường thông tin bổ sung cho reviews.rating_countreviews.rating.
  Liquid tùy chỉnh Thêm mã Liquid hoặc HTML tùy chỉnh.

  Bộ sưu tập nổi bật

  Bạn có thể thêm mục để hiển thị sản phẩm trong một bộ sưu tập.

  Cài đặt mục

  Cài đặt cho mục bộ sưu tập nổi bật
  Cài đặt Mô tả
  Tiêu đề Tiêu đề của mục.
  Bộ sưu tập Bộ sưu tập bạn muốn hiển thị sản phẩm.
  Số lượng sản phẩm hiển thị tối đa Số lượng sản phẩm trong bộ sưu tập sẽ hiển thị. Phải là số chẵn. Tối thiểu: 2. Tối đa: 12.
  Bật nút "Xem tất cả" nếu bộ sưu tập có nhiều sản phẩm hơn số lượng hiển thị Nếu bộ sưu tập có nhiều sản phẩm hơn số lượng đã đặt trong trường Số lượng sản phẩm hiển thị tối đa thì nút "Xem tất cả" sẽ đưa khách hàng đến trang bộ sưu tập.
  Bật tính năng quẹt trên di động Thay đổi chế độ hiển thị trên điện thoại di động từ cột sang hàng, cho phép khách hàng vuốt sang ngang để xem nhiều sản phẩm hơn.
  Tỷ lệ hình ảnh Tỷ lệ hình ảnh cho hình ảnh sản phẩm:
  • Điều chỉnh theo hình ảnh - Sử dụng tỷ lệ khung hình của hình ảnh. Tùy chọn này giúp hình ảnh không bị cắt.
  • Dọc - Cắt hình ảnh để sử dụng tỷ lệ 2:3.
  • Vuông - Cắt hình ảnh để sử dụng tỷ lệ 1:1.
  Hiển thị hình ảnh thứ hai khi di chuột đến Khi khách hàng di con trỏ chuột đến hình ảnh sản phẩm, hiển thị hình ảnh thứ hai của sản phẩm nếu có.
  Thêm vùng đệm Thêm vùng đệm cho hình ảnh để đảm bảo hình ảnh không bị cắt.
  Hiển thị đường viền ảnh Thêm đường viền mỏng cho hình ảnh sản phẩm.
  Hiển thị nhà cung cấp Hiển thị nhà cung cấp sản phẩm.
  Hiển thị thứ hạng sản phẩm Hiển thị thứ hạng trung bình tính theo sao của sản phẩm với số lượt đánh giá trong ngoặc đơn, ví dụ: ★★★★★ (8). Ngoài ra, cần phải có ứng dụng đánh giá sản phẩm như Product Reviews của Shopify, và định nghĩa trường thông tin bổ sung cho reviews.rating_countreviews.rating.

  Biểu ngữ hình ảnh

  Mục biểu ngữ hình ảnh có thể hiển thị một hoặc hai hình ảnh và một hộp văn bản đi kèm nút. Nếu dùng hai hình ảnh, hai hình ảnh này sẽ hiển thị cạnh nhau trên máy tính. Trên thiết bị di động, bạn có thể chọn hiển thị hình ảnh cạnh nhau hoặc theo cột.

  Trên máy tính, hộp văn bản che một phần hình ảnh. Trên thiết bị di động, hộp văn bản hiển thị bên dưới hình ảnh.

  Cài đặt mục

  Cài đặt cho mục biểu ngữ hình ảnh
  Cài đặt Mô tả
  Hình ảnh đầu tiên Hình ảnh chính của biểu ngữ. Nếu thêm hai hình ảnh vào mục, hình ảnh chính sẽ hiển thị ở bên trái hoặc bên trên, tùy thuộc vào việc khách hàng sử dụng máy tính hay thiết bị di động.
  Hình ảnh thứ hai Hình ảnh phụ cho biểu ngữ. Nếu thêm hai hình ảnh vào mục, hình ảnh này sẽ hiển thị ở bên phải hoặc bên dưới, tùy thuộc vào việc khách hàng sử dụng máy tính để bàn hay thiết bị di động.
  Điều chỉnh chiều cao mục theo cỡ hình ảnh thứ nhất Đặt chiều cao của mục theo chiều cao của hình ảnh đầu tiên. Trên thiết bị di động, cả hai hình ảnh đều điều chỉnh theo chiều cao của hình ảnh đầu tiên.
  Hiển thị hộp văn bản trên máy tính Hiển thị hộp văn bản trên hình ảnh biểu ngữ cho khách hàng mua sắm bằng máy tính để bàn.
  Vị trí văn bản trên máy tính

  Vị trí của hộp văn bản trên hình ảnh khi xem trên máy tính.

  • Trên cùng - Hiển thị hộp văn bản ở đầu hình ảnh.
  • Chính giữa - Hiển thị hộp văn bản ở giữa hình ảnh.
  • Dưới cùng - Hiển thị hộp văn bản ở cuối hình ảnh.

  Hộp văn bản luôn được căn giữa theo chiều ngang khi hiển thị.

  Độ chắn sáng của lớp phủ hình ảnh Làm mờ hình ảnh biểu ngữ bằng lớp phủ. Sử dụng thanh trượt để cài đặt độ chắn sáng của lớp phủ. Mặc định là 0%.
  Bảng màu Màu nền của mục biểu ngữ hình ảnh và khoảng đệm hình ảnh. Có thể chọn từ Điểm nhấn 1, Điểm nhấn 2, Nền 1, Nền 2 hoặc Nghịch đảo. Bảng màu đã chọn chỉ hiển thị khi chọn tùy chọn Hiển thị hộp văn bản trên máy tính.
  Xếp chồng hình ảnh trên điện thoại di động Nếu thêm hai hình ảnh vào mục thì hình ảnh sẽ hiển thị trong cột thay vì hiển thị cạnh nhau.
  Hiển thị văn bản bên dưới hình ảnh Hiển thị văn bản bên dưới hình ảnh trên thiết bị di động.

  Khối tiêu đề

  Cài đặt cho khối tiêu đề trong mục biểu ngữ hình ảnh
  Cài đặt Mô tả
  Tiêu đề Văn bản cỡ lớn cho tiêu đề của hộp văn bản.
  Cỡ tiêu đề Thay đổi cỡ văn bản tiêu đề. Chọn cỡ trung bình hoặc cỡ lớn.

  Khối văn bản

  Cài đặt khối văn bản trong mục biểu ngữ hình ảnh
  Cài đặt Mô tả
  Mô tả Hiển thị văn bản kiểu đoạn.

  Khối nút

  Cài đặt khối nút trong mục biểu ngữ hình ảnh
  Cài đặt Mô tả
  Nhãn nút thứ nhất Văn bản hiển thị trên nút đầu tiên.
  Liên kết trên nút thứ nhất URL bạn muốn nút đầu tiên liên kết đến.
  Sử dụng kiểu nút viền ngoài Điều chỉnh kiểu nút thành viền ngoài của nút thay vì tạo nền có màu đơn.
  Nhãn nút thứ hai Văn bản hiển thị trên nút thứ hai.
  Liên kết trên nút thứ hai URL bạn muốn nút thứ hai liên kết đến.
  Sử dụng kiểu nút viền ngoài Điều chỉnh kiểu nút thành viền ngoài của nút thay vì tạo nền có màu đơn.

  Hình ảnh có chữ

  Bạn có thể thêm mục chứa hình ảnh và khối văn bản bằng nút tùy chọn để liên kết khách hàng đến trang mới. Ghép nối văn bản với hình ảnh để tập trung vào sản phẩm, bộ sưu tập hoặc bài viết blog đã chọn. Thêm chi tiết về tình trạng còn hàng, phong cách hay thậm chí là đưa ra đánh giá.

  Cài đặt mục

  Cài đặt cho mục hình ảnh có chữ
  Cài đặt Mô tả
  Hình ảnh Hình ảnh của mục.
  Tỷ lệ hình ảnh Tỷ lệ hình ảnh của hình ảnh:
  • Điều chỉnh theo hình ảnh - Sử dụng tỷ lệ khung hình của hình ảnh để hình ảnh không bị cắt xén.
  • Dọc - Cắt hình ảnh để sử dụng tỷ lệ 2:3.
  • Vuông - Cắt hình ảnh để sử dụng tỷ lệ 1:1.
  Bảng màu Màu nền của hình ảnh có chữ và khoảng đệm hình ảnh. Có thể chọn từ Điểm nhấn 1, Điểm nhấn 2, Nền 1, Nền 2 hoặc Nghịch đảo.
  Bố cục trên máy tính Bố cục của mục trên máy tính:
  • Hình ảnh trước - Hiển thị hình ảnh phía bên trái.
  • Văn bản trước - Hiển thị văn bản phía bên trái.

  Khối tiêu đề

  Cài đặt khối tiêu đề trong mục hình ảnh có chữ
  Cài đặt Mô tả
  Tiêu đề Văn bản cỡ lớn cho tiêu đề mục.

  Khối văn bản

  Cài đặt khối văn bản trong mục hình ảnh có chữ
  Cài đặt Mô tả
  Mô tả Hiển thị văn bản kiểu đoạn trong mục văn bản.

  Khối nút

  Cài đặt khối nút trong mục hình ảnh có chữ
  Cài đặt Mô tả
  Nhãn nút Văn bản hiển thị trên nút.
  Liên kết trên nút URL bạn muốn nút liên kết đến.

  Nhiều cột

  Bạn có thể sử dụng mục có nhiều cột để hiển thị nội dung theo bố cục cột và thêm nút bên dưới cột để chuyển khách hàng đến trang mới. Ghép nối văn bản với hình ảnh để tập trung vào sản phẩm, bộ sưu tập hoặc bài viết blog đã chọn. Thêm chi tiết về tình trạng còn hàng, phong cách hay thậm chí là đưa ra đánh giá.

  Cài đặt mục

  Cài đặt cho mục nhiều cột
  Cài đặt Mô tả
  Tiêu đề Tiêu đề của mục.
  Chiều rộng hình ảnh

  Chiều rộng của hình ảnh được thêm vào cột.

  • Chiều rộng đầy đủ của cột - Chiều rộng của hình ảnh bằng kích cỡ đầy đủ của cột.
  • Một nửa chiều rộng của cột - Chiều rộng của hình ảnh bằng một nửa kích cỡ của cột.
  • Một phần ba chiều rộng của cột - Chiều rộng của hình ảnh bằng một phần ba kích cỡ của cột.
  Tỷ lệ hình ảnh

  Tỷ lệ hình ảnh của hình ảnh:

  • Điều chỉnh theo hình ảnh - Sử dụng tỷ lệ khung hình của hình ảnh để hình ảnh không bị cắt xén.
  • Dọc - Cắt hình ảnh để sử dụng tỷ lệ 2:3.
  • Vuông - Cắt hình ảnh để sử dụng tỷ lệ 1:1.
  • Tròn - Cắt xén hình ảnh để hiển thị theo hình tròn
  Căn chỉnh cột

  Căn chỉnh hình ảnh và văn bản trong cột:

  • Trái (mặc định) - Căn chỉnh hình ảnh và văn bản sang bên trái.
  • Giữa - Căn chỉnh hình ảnh và văn bản vào chính giữa.
  Nền phụ

  Điều chỉnh kiểu mục theo nền:

  • Không - Nền của cột và mục vẫn là màu của Nền 1 và các cột không có khoảng đệm.
  • Hiển thị dưới dạng nền của cột - Nền của cột là màu chắn sáng của văn bản và cần thêm khoảng đệm cho cột.
  • Hiển thị dưới dạng nền mục - Nền của mục là màu chắn sáng của văn bản, nền của cột là Nền 1 và cần thêm khoảng đệm vào các cột.
  Nhãn nút Văn bản hiển thị trên nút.
  Liên kết trên nút URL bạn muốn nút liên kết đến.
  Bật tính năng quẹt trên di động Thay đổi chế độ hiển thị trên điện thoại di động từ cột sang hàng, cho phép khách hàng vuốt sang ngang để xem nhiều khối cột hơn.

  Khối cột

  Một mục chỉ có tối đa 12 cột. Nếu bạn có một, hai hoặc ba khối cột, các khối sẽ hiển thị thành một hàng trên máy tính. Nếu bạn có từ bốn khối cột trở lên, các khối cột sẽ hiển thị theo bố cục hai cột một. Trên thiết bị di động, các khối cột sẽ hiển thị thành một cột duy nhất, trừ khi Bật tính năng vuốt trên thiết bị di động.

  Cài đặt cho khối cột trong mục đa khối
  Cài đặt Mô tả
  Hình ảnh Hình ảnh bạn muốn hiển thị.
  Tiêu đề Tiêu đề cột.
  Mô tả Đoạn văn bản trong cột.

  Trang

  Bạn có thể chọn hiển thị nội dung của trang tùy chỉnh trong mục. Thao tác này sẽ đưa toàn bộ nội dung của trang vào mục nhưng không hiển thị mã Liquid từ bất kỳ mẫu nào.

  Bảng màu của mục sử dụng các cài đặt sau:

  • Theo mặc định, văn bản là màu của Văn bản. Mọi định dạng cụ thể được áp dụng cho văn bản trên trang sẽ được đưa đến mục này.
  • Siêu liên kết là màu của Điểm nhấn 1.

  Cài đặt mục

  Cài đặt mục trang
  Cài đặt Mô tả
  Trang Trang trong cửa hàng trực tuyến bạn muốn hiển thị.

  Văn bản đa dạng thức

  Bạn có thể thêm mục văn bản đa dạng thức chứa đầu trang, nội dung đoạn và nút để liên kết khách hàng đến trang mới.

  Cài đặt mục

  Cài đặt cho mục văn bản đa dạng thức
  Cài đặt Mô tả
  Bảng màu Nền của mục văn bản đa dạng thức. Có thể chọn từ Điểm nhấn 1, Điểm nhấn 2, Nền 1, Nền 2 hoặc Nghịch đảo.
  Tạo chiều rộng đầy đủ cho mục Theo mặc định, các mục có chiều rộng đầy đủ.

  Khối tiêu đề

  Cài đặt khối tiêu đề trong mục văn bản đa dạng thức
  Cài đặt Mô tả
  Tiêu đề Tiêu đề của mục.
  Cỡ phông chữ tiêu đề

  Cỡ văn bản tiêu đề:

  • Nhỏ
  • Trung bình
  • Lớn

  Khối văn bản

  Khối Văn bản là cách chia sẻ thông tin về thương hiệu với khách hàng một cách hiệu quả. Bạn có thể mô tả lợi ích của sản phẩm, đưa ra thông báo, chào mừng khách hàng đến với cửa hàng hoặc trình bày giá trị thương hiệu.

  Cài đặt khối văn bản trong mục văn bản đa dạng thức
  Cài đặt Mô tả
  Mô tả Văn bản kiểu đoạn cho nội dung chính trong mục.

  Khối nút

  Cài đặt khối nút trong mục văn bản đa dạng thức
  Cài đặt Mô tả
  Nhãn nút Văn bản hiển thị trên nút.
  Liên kết trên nút URL bạn muốn nút liên kết đến.
  Sử dụng kiểu nút viền ngoài Điều chỉnh kiểu nút thành viền ngoài của nút thay vì tạo nền có màu đơn.

  Video

  Bạn có thể thêm mục video để nhúng video từ YouTube hoặc Vimeo vào một trang trong cửa hàng.

  Cài đặt mục

  Cài đặt mục video
  Cài đặt Mô tả
  Tiêu đề Tiêu đề của mục.
  Ảnh bìa Hình ảnh hiển thị trước khi khách hàng phát video.
  URL Liên kết YouTube hoặc Vimeo đến video. Video phải được công khai.
  Văn bản thay thế cho video Văn bản thay thế cho video.
  Tạo chiều rộng đầy đủ cho mục Xóa khoảng đệm mặc định và tạo cho mục chiều rộng đầy đủ sao cho bằng với trang.

  Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

  Dùng thử miễn phí