Sửa mã chủ đề

Bạn có thể chỉnh sửa mã chủ đề để thay đổi chi tiết của cửa hàng trực tuyến. Đa số tệp tạo nên chủ đề đều chứa Liquid, đây là ngôn ngữ mẫu của Shopify. Các tệp chủ đề cũng chứa ngôn ngữ HTML, CSS và JavaScript. Chỉ chỉnh sửa mã chủ đề nếu bạn biết HTML và CSS cũng như hiểu cơ bản về Liquid.

Tăng trưởng: Nếu bạn muốn thêm tính năng hoặc mã tùy chỉnh nhưng không có kinh nghiệm phát triển trang web bằng HTML, CSS và JavaScript, bạn hãy cân nhắc thuê chuyên gia Shopify.

Trước khi tùy chỉnh chủ đề

Trước khi tùy chỉnh chủ đề, bạn nên thực hiện những công việc sau:

Chỉnh sửa mã chủ đề

Bạn có thể chỉnh sửa mã cho chủ đề.

Các bước thực hiện:

  1. Nhấp vào Actions (Thao tác) > Edit code (Chỉnh sửa mã).

Trình chỉnh sửa mã hiển thị thư mục các tệp chủ đề ở bên trái, không gian để xem và chỉnh sửa tệp ở bên phải.

Bạn có thể mở rộng trình chỉnh sửa mã ra toàn màn hình bằng cách nhấp vào biểu tượng mở rộng:

Biểu tượng mở rộng

Bạn có thể đưa trang về chế độ bình thường bằng cách nhấp vào biểu tượng thu gọn:

Biểu tượng thu gọn

Khi bạn nhấp vào tệp trong thư mục bên trái, tệp sẽ mở trong trình chỉnh sửa mã. Bạn có thể mở và chỉnh sửa nhiều tệp cùng lúc. Tất cả tệp bạn sửa đổi sẽ hiển thị dấu chấm cạnh tên tệp:

Thư mục các tệp chủ đề hiển thị chấm màu tím cạnh tệp đã được sửa đổi

Việc này giúp bạn theo dõi những nơi bạn đã thay đổi.

Nếu bạn muốn hoàn tác những thay đổi với tệp sau khi nhấp vào Lưu, hãy mở tệp và nhấp vào Phiên bản cũ. Menu thả xuống hiển thị ngày giờ cho từng bản lưu bạn đã thực hiện. Chọn phiên bản bạn muốn quay lại, rồi nhấp vào Lưu.

Menu thả xuống của phiên bản cũ

Khi mở rộng trình chỉnh sửa mã ra toàn màn hình, bạn có thể bật/tắt bảng phối màu của trình chỉnh sửa từ Light (Sáng) sang Dark (Tối) bằng cách nhấp vào nút ở cuối trang.

Để tìm hiểu về lợi ích của việc sử dụng trình chỉnh sửa tối, xem Sức mạnh của mặt tối: Giao diện người dùng nền tối trên Blog Đối tác của Shopify.

Hướng dẫn tùy chỉnh mã chủ đề

Bạn có thể làm theo hướng dẫn tùy chỉnh mã chủ đề để được hướng dẫn thực hiện thay đổi trên cửa hàng trực tuyến. Hướng dẫn được sắp xếp dựa trên loại trang hoặc tính năng được sửa đổi.

Nhận trợ giúp với các nội dung tùy chỉnh

Nếu cần trợ giúp thay đổi chủ đề, bạn có thể liên hệ nhà phát triển chủ đề để được hỗ trợ.

Để xem thêm các tài nguyên có sẵn trợ giúp bạn các nội dung tùy chỉnh chủ đề, vui lòng xem mục Các tài nguyên bổ sung dành cho hỗ trợ chủ đề.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí