Boundless

Boundless là chủ đề ưu tiên nhiếp ảnh với giao diện người dùng tối giản nhằm nhấn mạnh tính năng nhiếp ảnh tràn viền. Boundless ưu tiên hiển thị trên thiết bị di dộng, phù hợp với cửa hàng có kho hàng vừa và lớn.

Ví dụ về cửa hàng trực tuyến sử dụng chủ đề Boundless

Tùy chỉnh Boundless

Bạn có thể chuẩn bị Boundless cho cửa hàng trực tuyến bằng cách tùy chỉnh các mục và cài đặt chủ đề. Mục là các khối nội dung xác định bố cục của các trang khác nhau trên cửa hàng trực tuyến. Cài đặt chủ đề điều chỉnh phông chữ, màu sắc và liên kết truyền thông xã hội của cửa hàng và giao diện của trang thanh toán.

Xem các bước tùy chỉnh mụccài đặt chủ đề của Boundless để bạn có thể cài đặt chủ đề phù hợp với công việc kinh doanh của mình.

Trong phần này

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí