Tùy chỉnh cho chủ đề Boundless

Mỗi tài khoản Shopify trả phí nhận 60 phút thời gian thiết kế miễn phí từ Bộ phận hỗ trợ của Shopify. Có thể sử dụng thời gian thiết kế này để thêm tính năng cụ thể cho chủ đề nhằm giúp cửa hàng bán được hàng.

Bộ phận hỗ trợ của Shopify có thể thực hiện các tùy chỉnh sau đối với Boundless. Xem lại phần mô tả của từng tùy chỉnh được hỗ trợ để xác định tùy chỉnh nào có thể hỗ trợ doanh nghiệp của bạn.

Luôn hiển thị tiêu đề bộ sưu tập

Thời gian thiết kế: 15 phút

Theo mặc định, tiêu đề bộ sưu tập chỉ hiển thị trên màn hình lớn hơn khi khách hàng di chuột lên thẻ bộ sưu tập.

Tùy chỉnh này sẽ luôn hiển thị tiêu đề bộ sưu tập trên mọi kích cỡ màn hình và xóa hiệu ứng di chuột.

Tránh áp dụng tùy chỉnh này cho cửa hàng có hình ảnh và nội dung xây dựng thương hiệu hiển thị đẹp nhất dưới dạng bộ sưu tập rõ nét khi xem trên màn hình lớn hơn.

Luôn hiển thị tiêu đề và giá sản phẩm trên bộ sưu tập

Thời gian thiết kế: 15 phút

Theo mặc định, tiêu đề và giá sản phẩm chỉ hiển thị trên trang bộ sưu tập ở màn hình lớn hơn khi khách hàng di chuột lên thẻ sản phẩm.

Tùy chỉnh này sẽ di chuyển tiêu đề và giá xuống phía dưới hình ảnh nổi bật và xóa hiệu ứng di chuột.

Tránh áp dụng tùy chỉnh này cho cửa hàng có hình ảnh và nội dung xây dựng thương hiệu hiển thị đẹp nhất dưới dạng bộ sưu tập rõ nét khi xem trên màn hình lớn hơn.

Thêm biểu tượng tài khoản khách hàng

Thời gian thiết kế: 15 phút

Theo mặc định, liên kết tài khoản khách hàng hiển thị ở cuối menu thanh bên.

Tùy chỉnh này sẽ thêm biểu tượng tài khoản vào đầu trang để chuyển hướng khách hàng đến trang tài khoản hoặc trang đăng nhập, tùy thuộc vào việc khách hàng đã đăng nhập hay chưa.

Tùy chỉnh này phù hợp với cửa hàng có chương trình khách hàng thân thiết hoặc cửa hàng sử dụng hay khuyến khích sử dụng tài khoản khách hàng rộng rãi để khách hàng có thể dễ dàng truy cập thông tin tài khoản của mình.

Bật/tắt menu thả xuống khi nhấp vào mục menu cấp cao nhất

Thời gian thiết kế: 15 phút

Theo mặc định, menu thả xuống chỉ mở hoặc đóng khi nhấp vào dấu cộng + bên cạnh mục menu chính.

Tùy chỉnh này sẽ bật/tắt menu thả xuống khi có người nhấp vào liên kết chính hoặc dấu cộng.

Tùy chỉnh này rất phù hợp nếu bạn muốn cung cấp vùng nhấp mở menu lớn hơn và nếu cửa hàng không có mục menu cấp cao nhất chứa liên kết quan trọng.

Tránh áp dụng tùy chỉnh này cho cửa hàng có thiết kế sử dụng liên kết cấp cao nhất để điều hướng trang web.

Di chuyển logo và menu điều hướng lên phía trên bản trình chiếu

Thời gian thiết kế: 30 phút

Theo mặc định, bản trình chiếu hiển thị phía sau nội dung đầu trang, bao gồm logo, menu điều hướng và thanh thông báo.

Tùy chỉnh này sẽ di chuyển nội dung đầu trang lên phía trên bản trình chiếu.

Tùy chỉnh này phù hợp với cửa hàng có liên kết và thông tin ở đầu trang cần dễ đọc hơn cho khách hàng.

Giảm kích cỡ hình ảnh trang sản phẩm

Thời gian thiết kế: 15 phút

Theo mặc định, một số hình ảnh sản phẩm có thể chiếm toàn bộ màn hình trên trang sản phẩm, khiến khách hàng phải cuộn trang để tìm các phần quan trọng như trình chọn mẫu mã hoặc nút Thêm vào giỏ hàng.

Tùy chỉnh này sẽ giảm một nửa kích cỡ hình ảnh sản phẩm, cho phép truy cập nhiều nội dung trên trang sản phẩm hơn mà không cần cuộn trang.

Tùy chỉnh này phù hợp với cửa hàng ưu tiên làm nổi bật thông tin sản phẩm hơn hình ảnh sản phẩm.

Tránh áp dụng tùy chỉnh này cho cửa hàng có hình ảnh sản phẩm nổi bật đẹp nhất khi hiển thị chi tiết.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí