Các mục của chủ đề Boundless

Nội dung chủ đề được xây dựng bằng các mục. Mục là các khối nội dung tùy chỉnh xác định bố cục và giao diện của nhiều trang khác nhau trên cửa hàng trực tuyến. Bạn có thể thêm, xóa, chỉnh sửa và tùy chỉnh mục bằng trình biên tập chủ đề cập nhật.

Chủ đề trong Shopify có các loại mục sau:

 • Mục tĩnh: Các mục xuất hiện ở vị trí đã xác định trong cửa hàng trực tuyến. Không thể xóa hay sắp xếp lại những mục này. Mục tĩnh có thể bao gồm các mục đầu trang, chân trang, menu điều hướng hoặc mục nội dung trên các trang như trang sản phẩm và trang bộ sưu tập. Ví dụ: Mục Sản phẩm xác định giao diện của từng trang sản phẩm trên cửa hàng trực tuyến.
 • Mục động: Các mục tùy chọn có thể dùng để tùy chỉnh bố cục của trang chủ. Trên trang chủ của cửa hàng, bạn có thể thêm, sắp xếp lại, và xóa mục động để tạo bố cục trang. Bạn có thể thêm tối đa 25 mục động vào trang chủ.

Bạn có thể tìm hiểu về lựa chọn mục độc đáo của Boundless và cách tùy chỉnh để các mục đó phù hợp với công việc kinh doanh của mình.

Mục tĩnh

Chủ đề Boundless chứa những mục tĩnh sau:

Mục động

Chủ đề Boundless chứa những mục động sau:

Menu thanh bên đóng vai trò như mục lục của cửa hàng. Menu này xuất hiện trên toàn bộ các trang của cửa hàng.

Menu thanh bên hiển thị hai menu. Menu chính hiển thị trên cùng với cỡ chữ lớn hơn và Menu bổ sung hiển thị bên dưới Menu chính với cỡ chữ nhỏ hơn.

Bạn cũng có thể cài đặt liên kết đến tài khoản truyền thông xã hội tại chân trang. Những liên kết này được điều chỉnh bằng cài đặt chủ đề.

Tùy chỉnh menu thanh bên

 1. Nhấp vào Sidebar menu (Menu thanh bên).

 2. Trong danh sách Menu chính, chọn menu bạn muốn hiển thị làm menu chính. Thông thường, đây là menu chính của cửa hàng.

 3. Trong danh sách Menu phụ, chọn menu bạn muốn hiển thị dưới menu chính. Thông thường, đây là menu chân trang của cửa hàng.

 4. Nhấp vào Save (Lưu).

Thanh thông báo

Bạn có thể bật thanh thông báo để hiển thị thông báo cho khách hàng. Thông báo của bạn hoàn toàn có thể tùy chỉnh và có thể bao gồm thông tin liên hệ, liên kết, thông tin về sự kiện hoặc giảm giá của cửa hàng và khẩu hiệu hoặc thông điệp thương hiệu của cửa hàng. Thanh thông báo có thể hiển thị trên tất cả các trang của cửa hàng, nhưng bạn chỉ có thể chọn hiển thị trên trang chủ.

Bật thanh thông báo

 1. Nhấp vào Announcement bar (Thanh thông báo).
 2. Chọn Show announcement (Hiển thị thông báo).

Chọn Home page only (Chỉ trang chủ) để chỉ hiển thị tin nhắn thông báo trên trang chủ.

 1. Nhập văn bản cho thông báo.
 2. Không bắt buộc: Nhập URL để thêm liên kết đến thông báo.
 3. Để thay đổi màu nền thanh thông báo, nhấp vào bảng màu Bar (Thanh) và chọn một màu.
 4. Để thay đổi màu của văn bản thông báo, nhấp vào bảng màu Text (Văn bản) và chọn một màu.
 5. Nhấp vào Save (Lưu).

Đầu trang

Đầu trang của chủ đề là mục hiển thị ở đầu mỗi trang trong cửa hàng. Bạn có thể tùy chỉnh logo xuất hiện ở đầu trang.

Bạn có thể thêm một logo bổ sung chỉ hiển thị trên trang chủ. Logo trang chủ được hiển thị bên trên bản trình chiếu nên hãy chọn phiên bản logo dễ thấy trên đầu hình ảnh.

Thêm logo tùy chỉnh

 1. Nhấp vào Đầu trang.
 2. Trong vùng Logo, nhấp vào Select image (Chọn hình ảnh), rồi thực hiện một trong những cách sau:
 • Để chọn hình ảnh bạn đã tải lên trang quản trị Shopify, nhấp vào tab Library (Thư viện).
 • Đẻ chọn hình ảnh trong kho từ Burst, nhấp vào tab Free images (Hình ảnh miễn phí). Tại đây, bạn có thể nhập cụm từ tìm kiếm hoặc duyệt danh mục ảnh.
 • Để chọn ảnh từ máy tính cục bộ, nhấp vào tab Library (Thư viện) rồi nhấp vào Tải lên.
 1. Không bắt buộc: Trong khu vực Logo trang chủ, nhấp vào Chọn hình ảnh, rồi thực hiện một trong những thao tác sau:
 • Để chọn hình ảnh bạn đã tải lên trang quản trị Shopify, nhấp vào tab Library (Thư viện).
 • Đẻ chọn hình ảnh trong kho từ Burst, nhấp vào tab Free images (Hình ảnh miễn phí). Tại đây, bạn có thể nhập cụm từ tìm kiếm hoặc duyệt danh mục ảnh.
 • Để chọn ảnh từ máy tính cục bộ, nhấp vào tab Library (Thư viện) rồi nhấp vào Tải lên.
 1. Nhập chiều rộng của logo vào trường Custom logo width (in pixels) (Chiều rộng logo tùy chỉnh (bằng pixel)).
 2. Nhấp vào Save (Lưu).

Bản trình chiếu

Bạn có thể thêm bản trình chiếu vào trang chủ xoay vòng tối đa năm hình ảnh.

Bạn nên sử dụng hình ảnh có độ phân giải cao cho trang chiếu. Sử dụng hình ảnh có độ phân giải từ 3840 x 2160 px trở lên nhưng không vượt quá giới hạn tải lên của Shopify.

Vì kích cỡ và hình dạng của bản trình chiếu phụ thuộc vào kích cỡ và hình dạng thiết bị của khách hàng, hình ảnh bản trình chiếu sẽ bị cắt trên một số màn hình. Cố gắng sử dụng hình ảnh có tiêu điểm ở giữa để luôn xem được phần quan trọng của mỗi ảnh.

Để tìm hiểu thêm về những phương thức tối ưu với hình ảnh của bản trình chiếu, xem Tải lên hình ảnh.

Mục bản trình chiếu gồm những cài đặt sau:

 • Chiều cao trang chiếu - Thiết lập chiều cao của bản trình chiếu. Chọn Adapt to first image slide height (Điều chỉnh theo chiều cao trang chiếu hình ảnh đầu tiên) để đặt chiều cao hình ảnh đầu tiên làm chiều cao bản trình chiếu.
 • Tự động xoay vòng các trang chiếu - Cài đặt để bản trình chiếu phát tự động.
 • Change slides every (Chuyển trang chiếu theo tần suất) - Chọn tần suất chuyển trang chiếu.
 • Văn bản và biểu tượng - Chọn màu cho văn bản và biểu tượng hiển thị trên bản trình chiếu.
 • Lớp phủ hình ảnh - Thêm lớp màu lên trên trang trình chiếu hình ảnh. Lớp phủ có thể giúp văn bản của bản trình chiếu dễ đọc hơn.
 • Độ chắn sáng - Cài đặt độ chắn sáng của lớp phủ.
 • Hình ảnh - Thêm trang chiếu hình ảnh cho bản trình chiếu.
 • Vị trí hình ảnh - Chọn vùng quan trọng nhất của hình ảnh để tập trung vào trong bản trình chiếu.
 • Heading (Tiêu đề) - Thêm tiêu đề cho trang chiếu.
 • Chữ trên nút - Thêm nút có nhãn văn bản cho trang chiếu.
 • Liên kết trên nút - Cài đặt URL hoặc trang bạn muốn nút liên kết đến. Dán vào URL hoặc chọn một trang trong menu. Nếu bạn không muốn thêm nút vào mục, hãy để trống trường này.

Tùy chỉnh bản trình chiếu

 1. Nhấp vào Bản trình chiếu.

 2. Sử dụng cài đặt để tùy chỉnh bản trình chiếu.

 3. Nhấp vào Save (Lưu).

Thanh thao tác

Thanh thao tác mặc định hiển thị menu chính của cửa hàng. Bạn có thể tùy chỉnh menu để thanh thao tác hiển thị những mục khác nhau dựa trên trang khách hàng đang xem. Trên trang chủ, thanh thao tác thường được sử dụng nhiều nhất để hiển thị bộ sưu tập sản phẩm. Trong một bộ sưu tập, thanh thao tác có thể hiển thị nhiều danh mục phụ hơn hoặc các bộ sưu tập liên quan khác.

Ví dụ: Nếu cửa hàng bán hàng may mặc, thanh thao tác có thể hiển thị Men (Nam), Women (Nữ) và Accessories (Phụ kiện) trên trang chủ. Nếu khách hàng nhấp vào Women (Nữ), thanh thao tác có thể hiển thị Tops (Áo), Pants (Quần) và Footwear (Giày dép) trên trang bộ sưu tập.

Để thanh thao tác vận hành theo cách này, bạn sử dụng menu chính cho các liên kết tới bộ sưu tập. Đặt liên kết đến các phần khác của cửa hàng (trang Liên hệ hoặc Giới thiệu) vào menu chân trang.

Tùy chỉnh thanh thao tác

 1. Nhấp vào Thanh thao tác.

 2. Trong danh sách Menu, chọn menu bạn muốn hiển thị ở thanh thao tác.

 3. Nhấp vào Save (Lưu).

Chân trang

Chân trang của chủ đề là mục xuất hiện ở cuối mỗi trang trong cửa hàng. Với chủ đề Boundless, bạn có thể hiển thị menu và biểu tượng cho các phương thức thanh toán được chấp nhận trong chân trang.

Bạn cũng có thể cài đặt liên kết đến tài khoản truyền thông xã hội tại chân trang. Những liên kết này được điều chỉnh bằng cài đặt chủ đề.

Thêm menu vào chân trang

Bạn có thể thêm menu vào chân trang. Thao tác này sẽ hiển thị tất cả liên kết của menu trong chân trang mà bạn có thể sử dụng để làm nổi bật các trang khách hàng thường muốn truy cập. Ví dụ: Bạn có thể thêm một menu chứa liên kết đến thông tin liên lạc và chính sách vận chuyển của mình.

 1. Nhấp vào Chân trang.

 2. Để chọn menu, nhấp vào Change (Thay đổi). Chọn một menu từ danh sách hoặc nhấp vào Create menu (Tạo menu) để tạo menu mới.

 3. Để chỉnh sửa menu, nhấp vào Edit menu (Chỉnh sửa menu).

 4. Nhấp vào Save (Lưu).

Thêm biểu tượng thanh toán

Bạn có thể hiển thị biểu tượng cho các phương thức thanh toán mà bạn chấp nhận ở chân trang. Khu vực này sẽ hiển thị các biểu tượng được liên kết với nhà cung cấp dịch vụ thanh toán mà bạn đã bật trong mục cài đặt thanh toán của trang quản trị. Khi khách hàng truy cập vào cửa hàng của bạn, hệ thống sẽ lọc các biểu tượng này để chỉ hiển thị những phương thức thanh toán hỗ trợ vùng và đơn vị tiền tệ của khách hàng hiện tại.

 1. Nhấp vào Chân trang.

 2. Đánh dấu vào Show payment icons (Hiển thị biểu tượng thanh toán).

 3. Nhấp vào Save (Lưu).

Sản phẩm

Mục Sản phẩm là mục chính có thể tùy chỉnh đối với trang sản phẩm. Bạn có thể tùy chỉnh mục này bằng các tùy chọn sau:

 • Bỏ qua hình ảnh sản phẩm đầu tiên - Khi bật tùy chọn này, hình ảnh sản phẩm đầu tiên chỉ hiển thị trên trang bộ sưu tập, không hiển thị trên trang sản phẩm. Bằng tùy chọn này, bạn có thể thiết kế sao cho hình ảnh sản phẩm đầu tiên hiển thị đẹp nhất trên trang bộ sưu tập và tùy chỉnh những hình ảnh sản phẩm khác trông đẹp hơn trong không gian lớn hơn trên trang sản phẩm.
 • Kiểu hình ảnh - Chọn Tall/square (Cao/vuông) hoặc Wide (Rộng).
 • Hiển thị nhà cung cấp - Hiển thị thương hiệu hoặc nhà cung cấp sản phẩm trong trang Sản phẩm. Để hiển thị thương hiệu hoặc nhà cung cấp, bạn cần thêm nhà cung cấp cho sản phẩm.
 • Hiển thị hộp chọn số lượng - Cho phép người dùng chỉ định số lượng để thêm vào giỏ hàng.
 • Hiển thị nút thanh toán nhanh - Cho phép khách hàng bỏ qua giỏ hàng và truy cập trực tiếp vào trang thanh toán từ mục sản phẩm nổi bật.
 • Chiều rộng sản phẩm - Chọn chiều rộng Small (Nhỏ) hoặc Large (Lớn).

Bạn cũng có thể hiển thị đề xuất sản phẩm trên trang Sản phẩm.

Tùy chỉnh mục sản phẩm

 1. Chọn Trang sản phẩm.
 2. Nhấp vào mục Sản phẩm.
 3. Sử dụng phần cài đặt để tùy chỉnh trang sản phẩm.
 4. Nhấp vào Save (Lưu).

Đề xuất sản phẩm

Bạn có thể hiển thị sản phẩm được đề xuất trên trang sản phẩm để giúp khách hàng dễ dàng khám phá những sản phẩm khác mà có thể họ quan tâm.

Bật đề xuất sản phẩm

 1. Chọn Trang sản phẩm.

 2. Nhấp vào mục Product recommendations (Đề xuất sản phẩm).

 3. Chọn Show dynamic recommendations (Hiển thị đề xuất động) để hiển thị đề xuất sản phẩm trên trang sản phẩm.

 4. Không bắt buộc: Để thay đổi tiêu đề hiển thị bên trên sản phẩm được đề xuất, nhập tiêu đề mới vào trường Heading (Tiêu đề).

 5. Không bắt buộc: Để hiển thị hoặc ẩn nhà cung cấp trong mô tả sản phẩm, sử dụng hộp kiểm Show vendor (Hiển thị nhà cung cấp).

 6. Nhấp vào Save (Lưu).

Bộ sưu tập

Mục Bộ sưu tập là mục chính có thể tùy chỉnh đối với trang bộ sưu tập. Bạn có thể tùy chỉnh mục này bằng các tùy chọn sau:

 • Kiểu hình ảnh - Chọn xem bạn muốn hình ảnh Tall/square (Cao/vuông) hay Wide (Rộng).

Tall/square (Cao/vuông) là lựa chọn tốt nhất nếu hình ảnh sản phẩm là hình vuông hoặc hướng dọc.

Wide (Rộng) là lựa chọn tốt nhất nếu hình ảnh là hình chữ nhật hoặc hướng ngang.

 • Image size (Kích cỡ hình ảnh) - Chọn kích cỡ hình ảnh. Nếu hiển thị hình ảnh sản phẩm nhỏ, bạn có thể đặt được nhiều hình hơn trong một hàng. Số lượng hình ảnh hiển thị mỗi hàng cũng tùy theo thiết bị của khách và kích cỡ cửa sổ.
 • Thêm khoảng cách giữa các hình ảnh - Gia tăng khoảng cách quanh hình ảnh sản phẩm.
 • Hiển thị nhà cung cấp sản phẩm - Hiển thị thương hiệu hoặc nhà cung cấp sản phẩm bên dưới hình ảnh sản phẩm. Để hiển thị thương hiệu hoặc nhà cung cấp, bạn cần thêm nhà cung cấp cho sản phẩm.
 • Hiển thị tùy chọn sắp xếp - Chọn tùy chọn này để khách hàng có thể sắp xếp sản phẩm trên trang bộ sưu tập.
 • Hiển thị lọc thẻ - Chọn tùy chọn này để khách hàng có thể lọc bộ sưu tập theo thẻ sản phẩm.
 • Loại phân trang - Chọn xem bạn muốn hiển thị trang đánh số hay nút View more (Xem thêm) khi có nhiều trang sản phẩm trong bộ sưu tập.

Tùy chỉnh mục bộ sưu tập

 1. Chọn Trang bộ sưu tập.
 2. Nhấp vào mục Bộ sưu tập.
 3. Sử dụng cài đặt để tùy chỉnh trang bộ sưu tập.
 4. Nhấp vào Save (Lưu).

Bộ sưu tập nổi bật

Bạn có thể đặt bộ sưu tập nổi bật trên trang chủ. Đặt bộ sưu tập nổi bật sẽ thúc đẩy bán hàng và giúp bạn quảng cáo bộ sưu tập mới.

Mục Bộ sưu tập nổi bật bao gồm các cài đặt sau:

 • Bộ sưu tập - Chọn bộ sưu tập hiển thị trong mục. Bộ sưu tập bạn chọn có thể hiển thị tối đa 50 sản phẩm.
 • Kiểu hình ảnh - Chọn xem bạn muốn hình ảnh Tall/square (Cao/vuông) hay Wide (Rộng).

Tall/square (Cao/vuông) là lựa chọn tốt nhất nếu hình ảnh sản phẩm là hình vuông hoặc hướng dọc.

Wide (Rộng) là lựa chọn tốt nhất nếu hình ảnh là hình chữ nhật hoặc hướng ngang.

 • Image size (Kích cỡ hình ảnh) - Chọn kích cỡ hình ảnh. Nếu hiển thị hình ảnh sản phẩm nhỏ, bạn có thể đặt được nhiều hình hơn trong một hàng. Số lượng hình ảnh hiển thị mỗi hàng cũng tùy theo thiết bị của khách và kích cỡ cửa sổ.
 • Bật khoảng cách hình ảnh - Tăng khoảng cách quanh hình ảnh sản phẩm.
 • Hiển thị nhà cung cấp sản phẩm - Hiển thị thương hiệu hoặc nhà cung cấp sản phẩm bên dưới hình ảnh sản phẩm. Để hiển thị thương hiệu hoặc nhà cung cấp, bạn cần thêm nhà cung cấp cho sản phẩm.

Thêm mục bộ sưu tập nổi bật vào trang chủ

 1. Nhấp vào Add section (Thêm mục).
 2. Nhấp vào Featured collection (Bộ sưu tập nổi bật), sau đó nhấp vào Select (Chọn).
 3. Nhấp vào Select collection (Chọn bộ sưu tập), sau đó chọn một bộ sưu tập trong danh sách Bộ sưu tập. Bộ sưu tập bạn chọn có thể hiển thị tối đa 50 sản phẩm.
 4. Sử dụng cài đặt để tùy chỉnh mục.
 5. Nhấp vào Save (Lưu).

Bản tin

Bạn có thể thêm mục đăng ký nhận bản tin vào trang chủ. Việc này cho phép bạn thu thập địa chỉ email của khách hàng để phục vụ cho các chiến dịch tiếp thị qua email. Bạn có thể tìm hiểu thêm về tiếp thị qua email trên blog Shopify.

Thêm mục đăng ký nhận bản tin vào trang chủ

 1. Nhấp vào Add section (Thêm mục).

 2. Nhấp vào Bản tin, sau đó nhấp vào Chọn.

 3. Nhập tiêu đề cho đăng ký nhận bản tin.

 4. Nhập tiêu đề phụ cho mục đăng ký nhận bản tin.

 5. Nhấp vào Save (Lưu).

Bản đồ

Bạn có thể thêm bản đồ Google vào trang chủ để cho khách hàng biết địa chỉ doanh nghiệp.

Mục bản đồ gồm các cài đặt sau:

 • Tiêu đề - Thêm tiêu đề cho mục bản đồ.
 • Địa chỉ và giờ làm việc - Thêm địa chỉ và giờ làm việc của cửa hàng vào mục bản đồ.
 • Địa chỉ bản đồ - Cài đặt bản đồ để hiển thị địa điểm của cửa hàng.
 • Nhãn liên kết bản đồ - Thêm nút liên kết với địa điểm của bạn trên Google Maps.
 • Hiển thị ghim - Thêm ghim cho biết địa điểm cụ thể của cửa hàng trên bản đồ.
 • Khóa API của Google Maps - Thêm khóa API của bản đồ cho mục bản đồ.
 • Hình ảnh - Thêm hình ảnh hiển thị nếu không tải được bản đồ.
 • Vị trí hình ảnh - Cài đặt vị trí hình ảnh.

Thêm bản đồ vào trang chủ

 1. Nhấp vào Add section (Thêm mục).
 2. Nhấp vào Map (Bản đồ), sau đó nhấp vào Chọn.
 3. Sử dụng cài đặt để tùy chỉnh mục bản đồ.
 4. Nhấp vào Save (Lưu).

Văn bản đa dạng thức

Sử dụng mục Rich text (Văn bản đa dạng thức) để cung cấp nội dung văn bản bạn muốn hiển thị trên trang chủ hoặc nhúng trang được tạo trong trang quản trị Shopify. Ví dụ: Bạn có thể làm nổi bật những sự kiện sắp tới bằng cách nhúng trang blog hoặc hiển thị trang có một trong những mục sau:

Mục văn bản đa dạng thức gồm các cài đặt sau:

 • Hiển thị rộng - Giảm lề ở các cạnh của văn bản.

 • Tiêu đề - Thêm tiêu đề cho mục văn bản đa dạng thức.

 • Văn bản - Thêm và định dạng văn bản tùy chỉnh. Nếu bạn muốn làm nổi bật một trang trong cửa hàng, nhấp vào Add content (Thêm nội dung), rồi nhấp vào Page (Trang). Chọn trang cần nổi bật làm trang chủ trong menu thả xuống.

 • Kích cỡ - Cài đặt kích cỡ văn bản.

Thêm văn bản đa dạng thức vào trang chủ

 1. Nhấp vào Add section (Thêm mục).

 2. Nhấp vào Văn bản đa dạng thức rồi nhấp vào Chọn.

 3. Sử dụng cài đặt để tùy chỉnh mục văn bản đa dạng thức.

 4. Nhấp vào Save (Lưu).

Video

Bạn có thể thêm video YouTube hoặc Vimeo vào trang chủ. Video có thể thu hút khách hàng và khiến họ quan tâm đến doanh nghiệp của bạn.

Để thêm video, bạn cần tìm liên kết chia sẻ video:

Mục video gồm các cài đặt sau:

 • Tiêu đề - Thêm tiêu đề cho mục video.
 • Liên kết video - Thêm liên kết chia sẻ cho video.

Thêm video vào trang chủ

 1. Nhấp vào Add section (Thêm mục).
 2. Nhấp vào Video, rồi nhấp vào Select (Chọn).
 3. Sử dụng cài đặt để tùy chỉnh mục video.
 4. Nhấp vào Save (Lưu).

HTML tùy chỉnh

Trong mục Custom HTML (HTML tùy chỉnh), bạn có thể sử dụng mã HTML để tạo nội dung tùy chỉnh cho trang chủ. Ví dụ: Bạn có thể sử dụng HTML để định dạng các khối văn bản, tạo bảng hoặc nhúng nội dung từ trang web của bên thứ ba.

Thêm mục HTML tùy chỉnh vào trang chủ

 1. Nhấp vào Thêm mục.

 2. Nhấp vào Custom HTML (HTML tùy chỉnh) rồi nhấp vào Chọn.

 3. Nhấp vào Custom HTML (HTML tùy chỉnh) và nhập mã HTML bạn muốn thêm vào trang chủ.

 4. Nhấp vào Save (Lưu).

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí