Brooklyn

Brooklyn là chủ đề dành riêng cho cửa hàng may mặc hiện đại. Các tính năng bao gồm bản trình chiếu tràn viền trên trang chủ, lưới xem sản phẩm động và các trang sản phẩm hiển thị nhanh tình trạng còn hàng đối với từng kích cỡ.

Cửa hàng trực tuyến mẫu sử dụng Brooklyn

Tùy chỉnh Brooklyn

Bạn có thể chuẩn bị Brooklyn cho cửa hàng trực tuyến bằng cách tùy chỉnh các mục và cài đặt chủ đề. Mục là các khối nội dung xác định bố cục của các trang khác nhau trên cửa hàng trực tuyến. Cài đặt chủ đề điều chỉnh phông chữ, màu sắc và liên kết truyền thông xã hội của cửa hàng và giao diện của trang thanh toán.

Xem các bước tùy chỉnh mụccài đặt chủ đề của Brooklyn để bạn có thể cài đặt chủ đề phù hợp với công việc kinh doanh của mình.

Trong phần này

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí