Nội dung tùy chỉnh cho chủ đề Brooklyn

Mỗi tài khoản Shopify trả phí nhận 60 phút thời gian thiết kế miễn phí từ Bộ phận hỗ trợ của Shopify. Có thể sử dụng thời gian thiết kế này để thêm tính năng cụ thể cho chủ đề nhằm giúp cửa hàng bán được hàng.

Bộ phận hỗ trợ của Shopify có thể thực hiện các tùy chỉnh sau đối với Brooklyn. Xem lại phần mô tả của từng tùy chỉnh được hỗ trợ để xác định tùy chỉnh nào có thể hỗ trợ doanh nghiệp của bạn.

Thêm khối có thể di chuyển vào chân trang

Thời gian thiết kế: 30 phút

Theo mặc định, chân trang trong chủ đề Brooklyn cho phép bạn tùy chỉnh một menu duy nhất.

Tùy chỉnh này điều chỉnh bố cục chân trang bằng cách thêm các cột có thể di chuyển mà bạn có thể thêm khối nội dung. Tùy chỉnh sẽ thêm các loại khối sau: Menu, Văn bản, Hình ảnh và Bản tin. Bạn có thể sắp xếp lại các khối này trong chân trang bằng cài đặt trình biên tập chủ đề mới được thêm, cho phép bạn kiểm soát tốt hơn thiết kế và nội dung chân trang của chủ đề Brooklyn.

Tùy chỉnh này phù hợp với cửa hàng cần bố cục và nội dung độc đáo ngoài các tùy chọn mặc định, ví dụ như nhiều danh sách menu.

Thêm giá gốc vào trang bộ sưu tập

Thời gian thiết kế: 15 phút

Theo mặc định, giá gốc chỉ hiển thị trên trang sản phẩm và hiển thị cho khách hàng chênh lệch giữa các giá cạnh nhau để làm nổi bật đợt ưu đãi.

Tùy chỉnh này thêm giá gốc vào trang bộ sưu tập đối với mọi sản phẩm đang được giảm giá. Giá gốc hiển thị theo cùng kiểu đã tồn tại trên trang sản phẩm. Có thể thêm hoặc thay thế huy hiệu giảm giá bằng giá gốc.

Tùy chỉnh này phù hợp với cửa hàng muốn cho phép khách hàng xem so sánh chênh lệch giá cạnh nhau khi duyệt xem bộ sưu tập.

Thay đổi thành đầu trang dính

Thời gian thiết kế: 15 phút

Theo mặc định, đầu trang biến mất khi khách hàng cuộn xuống trang.

Tùy chỉnh này sẽ tạo đầu trang dính, nghĩa là đầu trang vẫn ở phần đầu của trang khi khách hàng cuộn xuống. Tùy chỉnh này đảm bảo khách hàng luôn có thể truy cập nội dung ở đầu trang, chẳng hạn như mục tìm kiếm, giỏ hàng và menu chính, dù đang ở vị trí nào trên trang.

Tùy chỉnh này phù hợp với cửa hàng luôn cần hiển thị nội dung đầu trang hoặc có trang cần cuộn rất nhiều.

Thêm bảng kích cỡ

Thời gian thiết kế: 15 phút

Theo mặc định, chủ đề Brooklyn không được tích hợp bảng kích cỡ để hiển thị trên trang sản phẩm.

Tùy chỉnh này thêm nút vào trang sản phẩm liên kết đến thông tin chi tiết về kích cỡ sản phẩm. Điều này giúp khách hàng đưa ra quyết định sáng suốt và chọn kích cỡ chính xác.

Tùy chỉnh này phù hợp với cửa hàng bán hàng may mặc hoặc mặt hàng khác mà sản phẩm có mẫu mã nhiều kích cỡ.

Tránh áp dụng tùy chỉnh này cho các cửa hàng có sản phẩm hoặc sản phẩm duy nhất không có mẫu mã có nhiều kích thước.

Thêm hộp chọn đơn vị tiền tệ vào đầu trang

Thời gian thiết kế: 15 phút

Theo mặc định, hộp chọn để thay đổi đơn vị tiền tệ của cửa hàng chỉ hiển thị trong mục chân trang.

Tùy chỉnh này còn thêm hộp chọn đơn vị tiền tệ vào mục đầu trang.

Tùy chỉnh này phù hợp với cửa hàng có nhiều khách hàng với các nhu cầu tiền tệ khác nhau.

Tránh áp dụng tùy chỉnh này cho cửa hàng có phần lớn khách hàng sử dụng cùng đơn vị tiền tệ vì có thể làm cho mục đầu trang lộn xộn một cách không cần thiết.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí