Mục dành cho Express

Nội dung chủ đề được xây dựng bằng các mục. Mục là các khối nội dung tùy chỉnh xác định bố cục và giao diện của nhiều trang khác nhau trên cửa hàng trực tuyến. Bạn có thể thêm, xóa, chỉnh sửa và tùy chỉnh mục bằng trình biên tập chủ đề cập nhật.

Chủ đề trong Shopify có các loại mục sau:

 • Mục tĩnh: Các mục xuất hiện ở vị trí đã xác định trong cửa hàng trực tuyến. Không thể xóa hay sắp xếp lại những mục này. Mục tĩnh có thể bao gồm các mục đầu trang, chân trang, menu điều hướng hoặc mục nội dung trên các trang như trang sản phẩm và trang bộ sưu tập. Ví dụ: Mục Sản phẩm xác định giao diện của từng trang sản phẩm trên cửa hàng trực tuyến.
 • Mục động: Các mục tùy chọn có thể dùng để tùy chỉnh bố cục của trang chủ. Trên trang chủ của cửa hàng, bạn có thể thêm, sắp xếp lại, và xóa mục động để tạo bố cục trang. Bạn có thể thêm tối đa 25 mục động vào trang chủ.

Bạn có thể tìm hiểu về lựa chọn mục độc đáo của Express và cách tùy chỉnh để các mục đó phù hợp với công việc kinh doanh của mình.

Mục tĩnh

Express chứa những mục tĩnh sau:

Mục động

Express chứa những mục động sau:

Đầu trang

Đầu trang của chủ đề là mục hiển thị ở đầu mỗi trang trong cửa hàng.

Bạn có thể tùy chỉnh các mặt hàng sau trong đầu trang:

 • Logo
 • Thanh thông báo
 • Menu
 • Tìm kiếm
 • Kiểu đầu trang

Thêm logo tùy chỉnh

Bạn có thể thêm hình ảnh logo tùy chỉnh vào đầu trang của cửa hàng. Định dạng tốt nhất là tệp .png với nền trong suốt. Chiều rộng tối đa của logo là 180 px. Bạn có thể thay đổi kích cỡ hình ảnh logo bằng cách tăng hoặc giảm chiều rộng.

Nếu bạn chưa thêm hình ảnh logo, tên cửa hàng sẽ hiển thị dưới dạng văn bản. Bạn có thể thay đổi tên cửa hàng trên trang Chi tiết về cửa hàng trong trang quản trị Shopify.

 • Chiều rộng logo tùy chỉnh: Chiều rộng của logo.

 • Căn chỉnh logo: Căn chỉnh logo trong đầu trang. Chọn Trái hoặc Giữa.

 1. Nhấp vào Đầu trang.
 2. Trong vùng Logo image (Hình ảnh logo), nhấp vào Select image (Chọn hình ảnh) và thực hiện một trong những thao tác sau:

  • Để chọn hình ảnh bạn đã tải lên trang quản trị Shopify, nhấp vào tab Library (Thư viện).
  • Để chọn hình ảnh từ máy tính cục bộ, nhấp vào Library (Thư viện) > Upload (Tải lên).
 3. Sử dụng cài đặt để tùy chỉnh kích cỡ và vị trí logo.

 4. Nhấp vào Save (Lưu).

Thêm thanh thông báo

Bạn có thể thêm thanh thông báo trong đầu trang để hiển thị thông báo cho khách hàng. Thông báo của bạn có thể tùy chỉnh và có thể bao gồm thông tin liên hệ, thông tin về sự kiện hoặc giảm giá của cửa hàng hoặc khẩu hiệu của cửa hàng.

 1. Nhấp vào Đầu trang.

 2. Trong khu vực Announcement bar (Thanh thông báo), đánh dấu vào Show announcement (Hiển thị thông báo).

 3. Nhập văn bản cho thông báo.

 4. Không bắt buộc: Nhập URL để thêm liên kết đến thông báo.

(Phiên bản 1.11.0+)

 1. Không bắt buộc: Từ menu Biểu tượng, chọn biểu tượng để hiển thị trên thanh thông báo. Biểu tượng sử dụng cùng màu với văn bản thông báo.

 2. Để thay đổi màu nền thanh thông báo, nhấp vào bảng màu Bar (Thanh) và chọn một màu.

 3. Để thay đổi màu của văn bản thông báo, nhấp vào bảng màu Text (Văn bản) và chọn một màu.

 4. Nhấp vào Save (Lưu).

Thêm menu

Bạn có thể thêm menu vào đầu trang. Thao tác này sẽ hiển thị tất cả liên kết của menu trong chân trang mà bạn có thể sử dụng để làm nổi bật các trang khách hàng thường muốn truy cập. Ví dụ: Bạn có thể thêm một menu chứa liên kết đến bộ sưu tập của mình.

 1. Nhấp vào Đầu trang.

 2. Để chọn menu, nhấp vào Change (Thay đổi). Chọn một menu từ danh sách hoặc nhấp vào Create menu (Tạo menu) để tạo menu mới.

 3. Để chỉnh sửa menu, nhấp vào Edit menu (Chỉnh sửa menu).

 4. Nhấp vào Save (Lưu).

Bật tìm kiếm

Bạn có thể thêm tùy chọn tìm kiếm vào đầu trang để khách hàng có thể nhanh chóng tìm các mặt hàng trong cửa hàng.

 1. Nhấp vào Đầu trang.
 2. Chọn Show search (Hiển thị tìm kiếm).
 3. Nhấp vào Save (Lưu).

Sử dụng màu thứ cấp cho đầu trang

Bạn có thể chọn Enable secondary background and text color (Bật màu chữ và nền thứ cấp) để sử dụng màu chữ và nền thứ cấp cho đầu trang.

Chân trang

Chân trang của chủ đề là mục hiển thị cuối mỗi trang trong cửa hàng. Bạn có thể thêm những tính năng sau vào chân trang:

 • biểu tượng thanh toán
 • một menu
 • đăng ký nhận bản tin
 • mục văn bản chứa thông tin về doanh nghiệp
 • biểu tượng truyền thông xã hội
 • hộp chọn ngôn ngữ

Thêm biểu tượng thanh toán

Bạn có thể hiển thị biểu tượng cho các phương thức thanh toán mà bạn chấp nhận ở chân trang. Khu vực này sẽ hiển thị các biểu tượng được liên kết với nhà cung cấp dịch vụ thanh toán mà bạn đã bật trong mục cài đặt thanh toán của trang quản trị. Khi khách hàng truy cập vào cửa hàng của bạn, hệ thống sẽ lọc các biểu tượng này để chỉ hiển thị những phương thức thanh toán hỗ trợ vùng và đơn vị tiền tệ của khách hàng hiện tại.

 1. Nhấp vào Chân trang.

 2. Đánh dấu vào Show payment icons (Hiển thị biểu tượng thanh toán).

 3. Nhấp vào Save (Lưu).

Thêm menu, đăng ký nhận bản tin hoặc văn bản

 1. Nhấp vào Chân trang.

 2. Để thêm khối nọi dung, trong khu vực Nội dung, nhấp vào Add content (Thêm nội dung). Chọn loại khối trong số những lựa chọn sau:

 3. Nhấp vào Save (Lưu).

Thêm biểu tượng phương tiện truyền thông xã hội

 1. Nhấp vào Theme settings (Cài đặt chủ đề).

 2. Nhấp vào Truyền thông xã hội.

 3. Để tải lên hình ảnh chia sẻ trên mạng xã hội, trong vùng hình ảnh chia sẻ trên mạng xã hội, nhấp vào Select image (Chọn hình ảnh) hoặc Explore free images (Khám phá hình ảnh miễn phí).

 4. Để thêm nút chia sẻ qua mạng xã hội vào các sản phẩm và bài viết blog, chọn bất kỳ hoặc tất cả các tùy chọn sau:

 5. Để thêm liên kết đến các tài khoản truyền thông xã hội, nhập liên kết đến tài khoản vào các trường được cung cấp trong mục Account (Tài khoản). Nhập liên kết đầy đủ, như https://instagram.com/shopify hoặc https://twitter.com/shopify.

 6. Để thay đổi kiểu nút chia sẻ, hãy chọn Đầy đủ thương hiệu hoặc Chỉ Logo trong menu Kiểu nút.

 7. Nhấp vào Save (Lưu).

Thêm hộp chọn ngôn ngữ

Bạn chỉ nên thêm hộp chọn ngôn ngữ nếu bạn đã bật nhiều ngôn ngữ của cửa hàng.

 1. Nhấp vào Sections (Mục).

 2. Nhấp vào Chân trang.

 3. Ở phần Language selector (Hộp chọn ngôn ngữ), chọn Show language selector (Hiển thị hộp chọn ngôn ngữ).

 4. Nhấp vào Save (Lưu).

Sản phẩm

Trang sản phẩm hiển thị khi người mua nhấp vào một sản phẩm trong bộ sưu tập nổi bật. Trang này hiển thị mô tả, giá, mẫu mã và hình ảnh của sản phẩm. Bạn có thể chọn chuyển hướng người dùng đến một trang mới hoặc hiển thị trang sản phẩm trong lớp phủ trên trang chủ. Cài đặt này được điều chỉnh bởi cài đặt chủ đề. Khi bật Hiển thị trang sản phẩm trong lớp phủ, trang sản phẩm sẽ hiển thị dưới dạng lớp phủ khi chọn một sản phẩm từ bộ sưu tập nổi bật.

Nếu bạn đã bật tính năng đến tận nơi lấy hàngHiển thị trang sản phẩm trong lớp phủ, mục này cũng sẽ hiển thị khả năng nhận hàng tại cửa hàng của sản phẩm.

Mục Sản phẩm bao gồm các cài đặt sau:

 • Hiển thị hộp chọn số lượng - Cho phép người dùng chỉ định số lượng để thêm vào giỏ hàng.
 • Hiển thị nhà cung cấp - Hiển thị thương hiệu hoặc nhà cung cấp sản phẩm trong trang Sản phẩm. Để hiển thị thương hiệu hoặc nhà cung cấp, bạn cần thêm nhà cung cấp cho sản phẩm.
 • Hiển thị nút thanh toán nhanh - Cho phép khách hàng bỏ qua giỏ hàng và truy cập trực tiếp vào trang thanh toán từ mục sản phẩm nổi bật.
 • Display product pages in an overlay (Hiển thị trang sản phẩm trong lớp phủ) - Chọn tùy chọn này để hiển thị thông tin chi tiết sản phẩm trong lớp phủ trên trang hiện tại. Lớp phủ này xuất hiện khi chọn sản phẩm từ bộ sưu tập nổi bật.
 • Hiển thị nút chia sẻ qua mạng xã hội - Hiển thị các nút mà khách hàng có thể dùng để chia sẻ sản phẩm của bạn trên phương tiện truyền thông xã hội. Các nút này được điều chỉnh bởi cài đặt chủ đề.

Chỉnh sửa cài đặt sản phẩm

 1. Nhấp vào Sản phẩm.
 2. Sử dụng phần cài đặt để tùy chỉnh trang sản phẩm.
 3. Nhấp vào Save (Lưu).

Hiển thị khả năng nhận hàng tại cửa hàng

Phiên bản 1.11.0+

Express cho phép bạn hiển thị với khách hàng xem sản phẩm trong cửa hàng trực tuyến của bạn có còn để đến tận nơi lấy hàng hay không. Trên từng trang sản phẩm, mục Khả năng nhận hàng tại cửa hàng cho biết có còn hàng hay không và khung thời gian ước tính để lấy hàng. Thông tin này chỉ hiển thị nếu bạn đã tắt Display product pages in an overlay (Hiển thị trang sản phẩm trong lớp phủ.

Để sử dụng tính năng này, bạn phải thiết lập dịch vụ đến tận nơi lấy hàng. Nếu đã bật tính năng đến tận nơi lấy hàng, tính năng này sẽ luôn hiển thị trên trang sản phẩm và không thể tắt.

Sau khi đã bật tính năng đến tận nơi lấy hàng, trang sản phẩm sẽ hiển thị xem sản phẩm có sẵn để nhận hàng tại địa điểm đến tận nơi lấy hàng hay không. Thông tin này chỉ xuất hiện đối với sản phẩm được lưu kho ở ít nhất một địa điểm nhận hàng và đã chọn tùy chọn This is a physical product (Đây là sản phẩm hiện vật) trong mục Vận chuyển của thông tin mẫu mã sản phẩm.

Để chọn This is a physical product (Đây là sản phẩm hiện vật) cho một mẫu mã sản phẩm, thực hiện như sau:

 1. Trong trang quản trị Shopify, vào Sản phẩm.

 2. Chọn sản phẩm.

 3. Trong mục Mẫu mã, chọn một mẫu mã.

 4. Trong mục Vận chuyển, chọn This is a physical product (Đây là sản phẩm hiện vật).

 5. Nhấp vào Save (Lưu).

Nếu chỉ có một địa điểm hỗ trợ đến tận nơi lấy hàng thì địa điểm và khả năng nhận hàng tại cửa hàng của địa điểm đó sẽ được hiển thị. Khách hàng có thể nhấp vào Xem thông tin cửa hàng để tìm hiểu thêm về địa điểm nhận hàng.

Nếu bạn đã bật tính năng đến tận nơi lấy hàng cho nhiều địa điểm thì mục tình trạng còn hàng để đến lấy sẽ hiển thị địa điểm và tình trạng còn hàng của địa điểm gần khách hàng nhất, dựa trên địa chỉ IP của khách hàng. Khi khách hàng nhấp vào mục Kiểm tra tình trạng còn hàng tại cửa hàng khác, danh sách địa điểm nhận hàng sẽ được sắp xếp theo khoảng cách đến địa điểm của khách hàng.

Nếu không xác định được địa điểm của khách hàng qua địa chỉ IP, mục khả năng nhận hàng tại cửa hàng sẽ hiển thị địa điểm và khả năng nhận hàng tại cửa hàng theo thứ tự bảng chữ cái, trước tiên là theo thành phố và sau đó là theo tên địa điểm. Ví dụ: Giả sử bạn có ba địa điểm nhận hàng: "Mỹ Đình" tại Hà Nội, "Hoàng Cầu" tại Hà Nội và "Bùi Viện" tại Thành phố Hồ Chí Minh. Mục tình trạng còn hàng để đến lấy sẽ hiển thị thông tin chi tiết cho địa điểm "Hoàng Cầu" tại Hà Nội.

Đề xuất sản phẩm

Bạn có thể hiển thị sản phẩm được đề xuất trên trang sản phẩm để giúp khách hàng dễ dàng khám phá những sản phẩm khác mà có thể họ quan tâm.

Nếu bật Display product pages in an overlay (Hiển thị trang sản phẩm trong lớp phủ) cho trang sản phẩm, sản phẩm sẽ xuất hiện trong lớp phủ trên trang hiện tại khi truy cập từ mục này.

Bật đề xuất sản phẩm

 1. Chọn Trang sản phẩm.

 2. Nhấp vào mục Product recommendations (Đề xuất sản phẩm).

 3. Chọn Show dynamic recommendations (Hiển thị đề xuất động) để hiển thị đề xuất sản phẩm trên trang sản phẩm.

 4. Không bắt buộc: Để thay đổi tiêu đề hiển thị bên trên sản phẩm được đề xuất, nhập tiêu đề mới vào trường Heading (Tiêu đề).

 5. Không bắt buộc: Nếu bạn muốn cho phép khách hàng thêm sản phẩm vào giỏ hàng trực tiếp từ mục Đề xuất sản phẩm, hãy chọn Bật nút "Mua nhanh".

 6. Không bắt buộc: Để hiển thị hoặc ẩn nhà cung cấp trong mô tả sản phẩm, sử dụng hộp kiểm Show vendor (Hiển thị nhà cung cấp).

 7. Nhấp vào Save (Lưu).

Mẫu bộ sưu tập

Mục Collection template (Mẫu bộ sưu tập) là mục chính có thể tùy chỉnh đối với các trang bộ sưu tập.

Mục Collection template (Mẫu bộ sưu tập) bao gồm các cài đặt sau:

 • Show collection image (Hiển thị hình ảnh bộ sưu tập) - Hiển thị hình ảnh bộ sưu tập trên đầu trang bộ sưu tập.
 • Show collection description (Hiển thị mô tả bộ sưu tập) - Hiển thị mô tả bộ sưu tập ở đầu trang bộ sưu tập. (Phiên bản 1.11.0+)
 • Show product vendor (Hiển thị nhà cung cấp sản phẩm) - Hiển thị thương hiệu hoặc nhà cung cấp sản phẩm trên thẻ sản phẩm.

Tùy chỉnh trang bộ sưu tập

 1. Chọn Bộ sưu tập.
 2. Nhấp vào mục Collection template (Mẫu bộ sưu tập).
 3. Sử dụng cài đặt để tùy chỉnh mục mẫu bộ sưu tập.
 4. Nhấp vào Save (Lưu).

Biểu ngữ

Phiên bản 1.11.0+

Bạn có thể tạo biểu ngữ chứa hình ảnh, văn bản tùy chỉnh và nút liên kết đến một vị trí khác trong cửa hàng. Bạn có thể sử dụng biểu ngữ để làm nổi bật thương hiệu hay một bộ sưu tập nào đó, hoặc để quảng cáo khuyến mãi.

Cài đặt

 • Hình ảnh - Thêm hình ảnh để hiển thị trong mục. Bạn có thể tải lên hình ảnh, sử dụng hình ảnh đã tải lên trước đó hoặc chọn hình ảnh trong kho ảnh miễn phí từ Burst.
 • Heading (Tiêu đề) - Thêm văn bản chính vào biểu ngữ.
 • Heading size (Kích cỡ tiêu đề) - Chọn kích cỡ văn bản của tiêu đề.
 • Description (Mô tả) - Thêm mô tả vào biểu ngữ.
 • Nhãn nút - Thêm văn bản bạn muốn hiển thị trên nút.
 • Liên kết trên nút - Cài đặt URL hoặc trang bạn muốn nút liên kết đến. Dán vào URL hoặc chọn một trang trong menu. Nếu bạn không muốn thêm nút vào biểu ngữ, hãy để trống trường này.

Tùy chọn bố cục

 • Banner height (Chiều cao biểu ngữ) - Chọn chiều cao của mục biểu ngữ.
 • Banner width (Chiều rộng biểu ngữ) - Chọn chiều rộng của mục biểu ngữ.
 • Image alignment (Căn chỉnh hình ảnh) - Chọn căn chỉnh hình ảnh trong mục.
 • Text box alignment (Căn chỉnh hộp văn bản) - Chọn căn chỉnh hộp văn bản trong mục.

Nếu hộp văn bản được căn trái hoặc căn phải, văn bản sẽ được căn trái. Nếu hộp văn bản được căn giữa, văn bản cũng được căn giữa.

Cài đặt màu

 • Text box background (Nền hộp văn bản) - Chọn màu của hộp văn bản.
 • Text (Văn bản) - Chọn màu của tiêu đề và nút trong biểu ngữ. Mô tả biểu ngữ sử dụng màu chữ nội dung của chủ đề, bạn có thể thay đổi màu này trong cài đặt chủ đề.

Thêm mục biểu ngữ

 1. Nhấp vào Add section (Thêm mục).
 2. Nhấp vào Banner (Biểu ngữ), rồi nhấp vào Chọn.
 3. Sử dụng cài đặt để tùy chỉnh mục biểu ngữ của bạn.
 4. Nhấp vào Save (Lưu).

Bộ sưu tập nổi bật

Bạn có thể hiển thị nhiều bộ sưu tập trong một mục duy nhất trên trang chủ. Các bộ sưu tập sẽ hiển thị dưới dạng tab mà khách hàng có thể điều hướng giữa các tab.

Khi khách hàng thêm một hoặc nhiều sản phẩm từ bộ sưu tập nổi bật vào giỏ hàng, số lượng sản phẩm thêm vào giỏ hàng được hiển thị dưới dạng huy hiệu trên sản phẩm.

Mục bộ sưu tập nổi bật chứa nhiều bộ sưu tập. Tên bộ sưu tập hiển thị dọc theo phần đầu mục, dưới dạng các tab có thể nhấp vào.

Mục bộ sưu tập nổi bật gồm các cài đặt sau:

 • Bộ sưu tập - Chọn bộ sưu tập bạn muốn thêm vào mục Bộ sưu tập nổi bật.
 • Kích cỡ danh sách bộ sưu tập - Chọn số lượng sản phẩm cần hiển thị theo mặc định. Cài đặt này áp dụng cho tất cả bộ sưu tập trong mục Bộ sưu tập nổi bật. _ Nhỏ - 6 sản phẩm _ Trung bình - 18 sản phẩm * Lớn - 36 sản phẩm
 • Kiểu hình ảnh - Chọn kiểu cắt hình ảnh đối với hình ảnh sản phẩm trong bộ sưu tập. Cài đặt này áp dụng cho tất cả các bộ sưu tập trong mục.
 • Enable 'Quick buy' button (Bật nút "Mua nhanh") - Thêm tùy chọn để cho phép khách hàng thêm trực tiếp sản phẩm vào giỏ hàng từ mục Bộ sưu tập nổi bật.
 • Hiển thị hình ảnh bộ sưu tập - Hiển thị hình ảnh bộ sưu tập trên đầu tab bộ sưu tập nổi bật. (Phiên bản 1.11.0+)
 • Hiển thị mô tả bộ sưu tập - Hiển thị mô tả bộ sưu tập trên đầu tab bộ sưu tập nổi bật. (Phiên bản 1.11.0+)

Thêm mục bộ sưu tập nổi bật vào trang chủ

 1. Nhấp vào Add section (Thêm mục).
 2. Nhấp vào Bộ sưu tập nổi bật, rồi nhấp vào Chọn.
 3. Trong vùng nội dung, chọn khối Bộ sưu tập hoặc nhấp vào Add collection (Thêm bộ sưu tập).
 4. Nhấp vào Select collection (Chọn bộ sưu tập).
 5. Trong danh sách Bộ sưu tập, chọn bộ sưu tập bạn muốn hiển thị trong tab, sau đó nhấp vào Chọn.

Để thêm bộ sưu tập, nhấp vào liên kết Add collection (Thêm bộ sưu tập) để mở trang Create collection (Tạo bộ sưu tập) trong tab mới.

Để thêm hoặc xóa sản phẩm từ bộ sưu tập đã chọn, nhấp vào liên kết Edit collection (Chỉnh sửa bộ sưu tập) để mở trang Bộ sưu tập trong tab mới.

 1. Lặp lại các bước trên để thêm nhiều bộ sưu tập khác vào mục.
 2. Nhấp vào Save (Lưu).

Sản phẩm nổi bật

Bạn có thể đặt sản phẩm là sản phẩm nổi bật trên trang chủ. Sản phẩm nổi bật là một cách hiệu quả để quảng cáo sản phẩm mới hoặc sản phẩm đang giảm giá. Khách hàng có thể xem thêm hình ảnh sản phẩm bằng cách sử dụng mũi tên bên trái và bên phải phía dưới hình ảnh.

Mục sản phẩm nổi bật gồm các cài đặt sau:

 • Sản phẩm - Chọn sản phẩm bạn muốn đặt làm nổi bật trên trang chủ.
 • Hiển thị hộp chọn số lượng - Cho phép người dùng chỉ định số lượng để thêm vào giỏ hàng.
 • Hiển thị nhà cung cấp - Hiển thị thương hiệu hoặc nhà cung cấp sản phẩm trong mục sản phẩm nổi bật. Để hiển thị thương hiệu hoặc nhà cung cấp, bạn cần thêm nhà cung cấp cho sản phẩm.
 • Hiển thị nút thanh toán nhanh - Cho phép khách hàng bỏ qua giỏ hàng và truy cập trực tiếp vào trang thanh toán từ mục sản phẩm nổi bật.
 • Hiển thị nút chia sẻ qua mạng xã hội - Hiển thị các nút mà khách hàng có thể dùng để chia sẻ sản phẩm của bạn trên phương tiện truyền thông xã hội. Các nút này được điều chỉnh bởi cài đặt chủ đề.
 • Kiểu hình ảnh - Chọn có thêm khung cắt vuông hoặc tròn cho hình ảnh sản phẩm nổi bật hay không.

Thêm mục sản phẩm nổi bật

 1. Nhấp vào Add section (Thêm mục).
 2. Nhấp vào Featured product (Sản phẩm nổi bật), sau đó nhấp vào Select (Chọn).
 3. Sử dụng cài đặt để tùy chỉnh mục sản phẩm nổi bật.
 4. Nhấp vào Save (Lưu).

Nội dung tùy chỉnh

Trong mục Nội dung tùy chỉnh , bạn có thể nhóm nhiều khối nội dung cùng nhau. Có thể điều chỉnh chiều rộng và căn chỉnh của từng khối để xây dựng bố cục tùy chỉnh.

Mục Nội dung tùy chỉnh bao gồm các cài đặt sau:

 • Tiêu đề - Tiêu đề của mục.

 • Bố cục di động - Bố cục của các khối khi xem cửa hàng trên thiết bị di động. Chọn trong số các tùy chọn sau:

  • Lưới - Các khối từ 50% chiều rộng trở xuống hiển thị trên cùng một hàng. Các khoảng chứa trên 50% chiều rộng hiển thị trên một hàng riêng.
  • Ngăn xếp - Mỗi khối hiển thị trên một hàng riêng.
  • Thanh trượt - Các khối được thu gọn vào một mục duy nhất theo kiểu trình chiếu. Khách hàng có thể nhấp vào mũi tên điều hướng để xem các khối bổ sung.

Bạn có thể chọn từ các kiểu khối dưới đây.

Các kiểu khối nội dung tùy chỉnh
Kiểu khối Cài đặt
Văn bản

Tiêu đề - Thêm tiêu đề vào khối văn bản.

Văn bản - Thêm và định dạng văn bản tùy chỉnh.

Nhãn nút - Thêm nút có nhãn văn bản vào khối.

Liên kết trên nút - Thêm văn bản bạn muốn hiển thị trên nút.

Kích cỡ văn bản - Cài đặt kích cỡ văn bản.

Chiều rộng khoảng chứa - Cài đặt chiều rộng của khối.

Căn chỉnh chiều dọc - Cài đặt chiều dọc của nội dung trong khối.

Căn chỉnh ngang - Cài đặt vị trí ngang của nội dung trong khối.

Hình ảnh

Hình ảnh - Thêm hình ảnh để hiển thị trong khối. Bạn có thể tải lên hình ảnh, sử dụng hình ảnh đã tải lên trước đó hoặc chọn hình ảnh trong kho ảnh miễn phí từ Burst.

Chiều rộng khoảng chứa - Cài đặt chiều rộng của khối.

Căn chỉnh chiều dọc - Cài đặt chiều dọc của nội dung trong khối.

Sản phẩm

Sản phẩm - Chọn một sản phẩm để đặt làm nổi bật trong khối. Tên, hình ảnh và giá sản phẩm được hiển thị. Nếu sản phẩm không có hình ảnh, tiêu đề sản phẩm sẽ xuất hiện trong khối.

Chiều rộng khoảng chứa - Cài đặt chiều rộng của khối.

Căn chỉnh chiều dọc - Cài đặt chiều dọc của nội dung trong khối.

Nếu bật Display product pages in an overlay (Hiển thị trang sản phẩm trong lớp phủ) cho trang sản phẩm, sản phẩm sẽ xuất hiện trong lớp phủ trên trang hiện tại khi truy cập từ mục này.

Bộ sưu tập

Bộ sưu tập - Chọn một bộ sưu tập để đặt làm nổi bật trong khối. Tiêu đề bộ sưu tập và hình ảnh nổi bật được hiển thị. Nếu không có hình ảnh nổi bật, hình ảnh của sản phẩm đầu tiên trong bộ sưu tập sẽ hiển thị. Nếu các sản phẩm trong bộ sưu tập không có hình ảnh, tiêu đề bộ sưu tập sẽ xuất hiện trong khối.

Chiều rộng khoảng chứa - Cài đặt chiều rộng của khối.

Căn chỉnh chiều dọc - Cài đặt chiều dọc của nội dung trong khối.

Menu

Menu - Chọn menu để hiển thị trong khối.

Tiêu đề - Thêm tiêu đề cho menu.

Chiều rộng khoảng chứa - Cài đặt chiều rộng của khối.

Căn chỉnh chiều dọc - Cài đặt chiều dọc của nội dung trong khối.

Căn chỉnh ngang - Cài đặt vị trí ngang của nội dung trong khối.

Thêm nội dung tùy chỉnh vào trang chủ

 1. Nhấp vào Add section (Thêm mục).

 2. Nhấp vào Custome content (Nội dung tùy chỉnh) rồi nhấp vào Chọn.

 3. Chọn và định cấu hình các khối nội dung bạn muốn đưa vào trong mục.

 4. Nhấp vào Save (Lưu).

Hình ảnh có chữ

Với Express, bạn có thể thêm hình ảnh có chữ được hiển thị ở bên phải hoặc bên trái hình ảnh. Bạn cũng có thể thêm nút liên kết đến trang khác.

Bạn có thể sử dụng mục hình ảnh có chữ để quảng cáo sản phẩm hoặc bộ sưu tập cụ thể.

Mục hình ảnh có chữ gồm các cài đặt sau:

 • Hình ảnh - Thêm hình ảnh để hiển thị trong mục. Bạn có thể tải lên hình ảnh, sử dụng hình ảnh đã tải lên trước đó hoặc chọn hình ảnh trong kho ảnh miễn phí từ Burst.
 • Heading (Tiêu đề) - Thêm văn bản chính để ghép với hình ảnh.
 • Text (Văn bản) - Thêm văn bản phụ để ghép với hình ảnh. Văn bản này hiển thị dưới văn bản tiêu đề.
 • Nhãn nút - Thêm văn bản bạn muốn hiển thị trên nút.
 • Liên kết trên nút - Cài đặt URL hoặc trang bạn muốn nút liên kết đến. Dán vào URL hoặc chọn một trang trong menu. Nếu bạn không muốn thêm nút vào mục, hãy để trống trường này.

Tùy chọn bố cục

 • Máy tính để bàn - Chọn hiển thị hình ảnh trong mục bên trái hoặc bên phải khi xem trên máy tính để bàn. Để hiển thị hình ảnh bên trái, chọn Image first (Hình ảnh đầu tiên).
 • Thiết bị di động - Chọn xem hình ảnh trong mục sẽ hiển thị đầu tiên hay thứ hai khi xem bằng thiết bị di động.
 • Nền thứ cấp - Chọn xem bạn có muốn thêm màu nền thứ cấp vào mục hay không. Chọn Partial (Một phần) để thêm màu nền vào ba phần năm trên cùng của mục. Có thể sửa đổi màu thứ cấp trong cài đặt chủ đề.
 • Kích cỡ chữ - Chọn kích cỡ phù hợp của đầu đề và văn bản trong mục.
 • Giữ tỷ lệ hình ảnh - Chọn tùy chọn này để không cho phép cắt hình ảnh đã chọn. Nếu bạn không đánh dấu vào tùy chọn này, hình ảnh sẽ bị cắt thành hình vuông.
 • Bật màu chữ thứ cấp - Chọn tùy chọn này để sử dụng màu chữ nền thứ cấp cho tiêu đề và văn bản. Có thể sửa đổi màu thứ cấp trong cài đặt chủ đề.

Để thêm mục Hình ảnh có chữ vào trang chủ

 1. Nhấp vào Add section (Thêm mục).
 2. Nhấp vào Hình ảnh có chữ, sau đó nhấp vào Chọn.
 3. Trong khu vực Image (Hình ảnh), nhấp vào Select image (Chọn hình ảnh) rồi thực hiện một trong những thao tác sau:
 • Để chọn hình ảnh bạn đã tải lên trang quản trị Shopify, nhấp vào tab Library (Thư viện).
 • Đẻ chọn hình ảnh trong kho từ Burst, nhấp vào tab Free images (Hình ảnh miễn phí). Tại đây, bạn có thể nhập cụm từ tìm kiếm hoặc duyệt danh mục ảnh.
 • Để chọn ảnh từ máy tính cục bộ, nhấp vào tab Library (Thư viện) rồi nhấp vào Tải lên.
 1. Sử dụng cài đặt để tùy chỉnh mục.
 2. Nhấp vào Save (Lưu).

Nhiều cột

Phiên bản 1.11.0+

Với Express, bạn có thể thêm một mục có nhiều cột nội dung. Bạn có thể thêm tối đa bốn cột vào mỗi mục nhiều cột.

Mục nhiều cột gồm các cài đặt sau:

Cài đặt cột

 • Image (Hình ảnh) - Thêm hình ảnh vào cột.
 • Tiêu đề - Thêm văn bản chính vào cột.
 • Text (Văn bản) - Thêm văn bản phụ vào cột.

Cài đặt mục

 • Heading (Tiêu đề) - Thêm văn bản chính của mục.
 • Nhãn nút - Thêm văn bản bạn muốn hiển thị trên nút.
 • Liên kết trên nút - Cài đặt URL hoặc trang bạn muốn nút liên kết đến. Dán vào URL hoặc chọn một trang trong menu. Nếu bạn không muốn thêm nút vào mục, hãy để trống trường này.

Tùy chọn bố cục

 • Alignment (Căn chỉnh) - Chọn căn chỉnh cho các phần tử trong mỗi cột.
 • Mobile layout (Bố cục di động) - Chọn hiển thị các cột trong mục theo kiểu ngăn xếp hoặc kiểu lưới trên thiết bị di động.
 • Image size (Kích cỡ hình ảnh) - Chọn kích cỡ hình ảnh trong cột.
 • Giữ tỷ lệ hình ảnh - Chọn tùy chọn này để không cho phép cắt hình ảnh đã chọn. Nếu bạn không đánh dấu vào tùy chọn này, hình ảnh sẽ bị cắt thành hình vuông.
 • Enable secondary background and text color (Bật màu chữ và nền thứ cấp) - Chọn tùy chọn này để sử dụng màu chữ nền thứ cấp cho tiêu đề và văn bản, và màu nền thứ cấp cho mục. Có thể sửa đổi màu thứ cấp trong cài đặt chủ đề.

Thêm mục nhiều cột vào trang chủ

 1. Nhấp vào Add section (Thêm mục).
 2. Nhấp vào **Nhiều cột**, rồi nhấp vào **Chọn**.
 3. Nhấp vào Add column (Thêm cột) để thêm cột vào mục.
 4. Nhấp vào cột trong mục Nội dung để thêm nội dung vào cột.
 5. Sử dụng cài đặt để tùy chỉnh mục.
 6. Nhấp vào Save (Lưu).

Trang

Phiên bản 1.10.0 +

Bạn có thể làm nổi bật nội dung văn bản đa dạng thức của trang trên trang chủ của mình. Bạn có thể sử dụng mục này để làm nổi bật nội dung từ trang chính sách cửa hàng hoặc trang về chúng tôi.

Mục này luôn sử dụng mẫu trang mặc định, ngay cả khi đã áp dụng một mẫu khác. Ví dụ, nếu bạn thêm một trang liên hệ với chúng tôi có sử dụng mẫu page.contact vào mục này, các trường tương tác từ mẫu đó sẽ không xuất hiện trên trang chủ. Mọi thông tin bạn thêm vào ô Tiêu đềNội dung cho trang sẽ xuất hiện trong mục.

Thêm mục Trang vào trang chủ của bạn

 1. Nhấp vào Add section (Thêm mục).
 2. Nhấp vào Page (Trang), sau đó nhấp vào Chọn.
 3. Trong vùng Trang, nhấp vào Select Page (Chọn trang).
 4. Chọn trang có nội dung bạn muốn hiển thị rồi nhấp vào Chọn. Bạn chỉ có thể chọn từ trang đang hiển thị. Nếu bạn cần tạo một trang mới, chọn Create page (Tạo trang).
 5. Nhấp vào Save (Lưu).

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí