Tùy chỉnh cho chủ đề Minimal

Mỗi tài khoản Shopify trả phí nhận 60 phút thời gian thiết kế miễn phí từ Bộ phận hỗ trợ của Shopify. Có thể sử dụng thời gian thiết kế này để thêm tính năng cụ thể cho chủ đề nhằm giúp cửa hàng bán được hàng.

Bộ phận hỗ trợ của Shopify có thể thực hiện các tùy chỉnh sau đối với Minimal. Xem lại phần mô tả của từng tùy chỉnh được hỗ trợ để xác định tùy chỉnh nào có thể hỗ trợ doanh nghiệp của bạn.

Thêm thanh trượt quay vòng vào hình thu nhỏ của sản phẩm

Thời gian thiết kế: 30 phút

Theo mặc định, tất cả hình ảnh sản phẩm sẽ hiển thị trên trang sản phẩm.

Tùy chỉnh này thêm tranh trượt ảnh thu nhỏ của hình ảnh, cho phép người dùng cuộn qua theo nhóm thay vì theo trang hiển thị tất cả ảnh thu nhỏ cùng lúc.

Tùy chỉnh này phù hợp với các cửa hàng có nhiều hình ảnh với bố cục tương tự nhau.

Tránh áp dụng tùy chỉnh này cho các cửa hàng có ít hình ảnh sản phẩm hoặc nếu hình ảnh mẫu mã hiển thị thông tin sản phẩm khác, chẳng hạn như các góc khác của sản phẩm.

Thêm số tiền và tỷ lệ phần trăm đã lưu vào trang sản phẩm

Thời gian thiết kế: 30 phút

Theo mặc định, khi sản phẩm có giá gốc cao hơn giá đang giảm giá, khách hàng sẽ nhìn thấy giao dịch bán hàng hiển thị giá bán và giá gốc cạnh nhau trên thẻ sản phẩm.

Tùy chỉnh này sẽ thêm số tiền và tỷ lệ phần trăm tiết kiệm được cho mẫu mã đã chọn vào thẻ sản phẩm. Số tiền tiết kiệm được chỉ hiển thị khi giá gốc cao hơn giá bán.

Tùy chỉnh này phù hợp cho thương nhân muốn làm nổi bật đúng ưu đãi giảm giá mà khách hàng nhận được khi mẫu mã đang giảm giá.

Yêu cầu khách hàng hoàn tất trường ghi chú trong giỏ hàng

Thời gian thiết kế: 15 phút

Theo mặc định, trường Ghi chú trong giỏ hàng là trường tùy chọn để khách hàng điền vào.

Tùy chỉnh này sẽ biến trường Ghi chú trong giỏ hàng thành trường bắt buộc khi khách hàng muốn thanh toán.

Tránh áp dụng tùy chỉnh này cho cửa hàng không cần khách hàng cung cấp thêm thông tin cho đơn hàng bằng ghi chú để khách hàng không bị hạn chế một cách không cần thiết trong việc hoàn tất giao dịch mua hàng.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí