Mẹo dành cho chủ đề Minimal

Bài viết này đưa ra một số gợi ý hữu ích và thông lệ tốt nhất có thể giúp bạn thiết lập Minimal cho cửa hàng trực tuyến.

Mẹo hình ảnh

Dưới đây là một số mẹo để hiển thị hình ảnh bằng chủ đề Minimal.

Hình ảnh sản phẩm

Hình ảnh có độ phân giải cao trông trau chuốt và chuyên nghiệp hơn trong chủ đề Minimal. Vì vậy, bạn nên chọn hình ảnh có độ phân giải tối thiểu là 1024 x 1024 px. Độ phân giải tối đa của ảnh là 2048 x 2048 px.

Hình ảnh có kích thước rất lớn đóng vai trò đặc biệt quan trọng nếu bạn muốn sử dụng chức năng phóng to.

Khi hình ảnh sản phẩm hiển thị cạnh nhau trên trang bộ sưu tập, các hình ảnh có thể có kích thước khác nhau. Để hình ảnh hiển thị với cùng một kích thước, bạn cần sử dụng cùng một tỷ lệ chiều rộng trên chiều cao cho tất cả hình ảnh tải lên để làm hình ảnh nổi bật cho sản phẩm.

Nếu hình ảnh sản phẩm chính trên trang sản phẩm có vẻ quá nhỏ, bạn có thể điều chỉnh bố cục để tăng kích cỡ của hình ảnh sản phẩm.

Tăng kích cỡ hình ảnh trên trang sản phẩm

Nếu bạn đã tải lên hình ảnh có độ phân giải cao, hình ảnh sản phẩm chính trên trang sản phẩm có vẻ quá nhỏ, hãy cân nhắc bật bố cục rộng và thay đổi vị trí ảnh thu nhỏ của sản phẩm.

Bật bố cục rộng

 1. Vào Theme settings (Cài đặt chủ đề) > Bố cục.
 2. Chọn Enable wide layout (Bật bố cục rộng).
 3. Nhấp vào Save (Lưu).

Thay đổi vị trí ảnh thu nhỏ của sản phẩm

 1. Chọn Trang sản phẩm.
 2. Nhấp vào mục Trang sản phẩm.
 3. Trong menu thả xuống Product thumbnail position (Vị trí ảnh thu nhỏ của sản phẩm), chọn Below main image (Bên dưới hình ảnh chính).
 4. Nhấp vào Save (Lưu).

Mẹo cho menu điều hướng

Để thêm menu thả xuống vào menu chính, bạn cần tạo menu trên trang Điều hướng.

Mẹo sản phẩm

Bạn có thể thêm huy hiệu Giảm giá hoặc lớp phủ Hết hàng cho sản phẩm bằng chủ đề Minimal.

Thêm huy hiệu Giảm giá cho sản phẩm

Bạn có thể thêm huy hiệu Giảm giá hình tròn lên sản phẩm trên trang bộ sưu tập. Nếu Giá gốc cao hơn giá của sản phẩm, huy hiệu sẽ hiển thị trên sản phẩm trên trang bộ sưu tập của bạn.

 1. Đặt Giá gốc lớn hơn Giá trên sản phẩm hoặc mẫu mã.
 2. Trong phần Shopify admin (Quản trị viên Shopify), vào mục Cửa hàng trực tuyến > Chủ đề.
 3. Bên cạnh Minimal, nhấp vào Tùy chỉnh.
 4. Mở menu thả xuống ở đầu trang.
 5. Chọn Trang bộ sưu tập.
 6. Nhấp vào mục Trang bộ sưu tập.
 7. Bật Show product sale circle (Hiển thị biểu tượng giảm giá sản phẩm).
 8. Nhấp vào Save (Lưu).

Thêm lớp phủ "Hết hàng" vào sản phẩm đã bán hết

Nếu mức hàng trong kho của sản phẩm là 0 và chưa bật Continue selling when out of stock (Tiếp tục bán khi hết hàng), lớp phủ sẽ xuất hiện trên sản phẩm đã bán hết trên trang bộ sưu tập của bạn.

 1. Chọn Trang bộ sưu tập.
 2. Nhấp vào mục Trang bộ sưu tập.
 3. Bật Show product sold out circle (Hiển thị biểu tượng hết hàng).
 4. Nhấp vào Save (Lưu).

Mẹo bố cục

Bạn có thể bật bố cục rộng để hiển thị hình ảnh lớn hơn, cho văn bản có thêm không gian và hiển thị ít khoảng trống (hoặc "khoảng trắng") hơn trong cửa hàng trực tuyến khi xem từ máy tính để bàn.

Bật bố cục rộng

 1. Vào Theme settings (Cài đặt chủ đề) > Bố cục.
 2. Chọn Enable wide layout (Bật bố cục rộng).
 3. Nhấp vào Save (Lưu).

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí