Nội dung tùy chỉnh cho chủ đề Narrative

Mỗi tài khoản Shopify trả phí nhận 60 phút thời gian thiết kế miễn phí từ Bộ phận hỗ trợ của Shopify. Có thể sử dụng thời gian thiết kế này để thêm tính năng cụ thể cho chủ đề nhằm giúp cửa hàng bán được hàng.

Bộ phận hỗ trợ của Shopify có thể thực hiện các tùy chỉnh sau đối với Narrative. Xem lại phần mô tả của từng tùy chỉnh được hỗ trợ để xác định tùy chỉnh nào có thể hỗ trợ doanh nghiệp của bạn.

Thêm biểu tượng tìm kiếm

Thời gian thiết kế: 30 phút

Chủ đề Narrative mặc định không có biểu tượng tìm kiếm trong đầu trang.

Tùy chỉnh này sẽ thêm biểu tượng tìm kiếm vào đầu trang có thể nhấp vào để hiển thị biểu mẫu tìm kiếm. Bằng cách hiển thị biểu tượng tìm kiếm nổi bật hơn, khách hàng có thể tìm và sử dụng chức năng tìm kiếm dễ dàng hơn.

Điều này phù hợp với cửa hàng có nhiều sản phẩm hoặc trang mà khách hàng có thể muốn tìm kiếm cụ thể.

Thay đổi thành đầu trang dính

Thời gian thiết kế: 15 phút

Theo mặc định, đầu trang biến mất khi khách hàng cuộn xuống trang.

Tùy chỉnh này sẽ tạo đầu trang dính, nghĩa là đầu trang vẫn ở phần đầu của trang khi khách hàng cuộn xuống. Tùy chỉnh này đảm bảo khách hàng luôn có thể truy cập nội dung ở đầu trang, chẳng hạn như mục tìm kiếm, giỏ hàng và menu chính, dù đang ở vị trí nào trên trang.

Tùy chỉnh này phù hợp với cửa hàng luôn cần hiển thị nội dung đầu trang hoặc có trang cần cuộn rất nhiều.

Điều chỉnh tự động phát bản trình chiếu

Thời gian thiết kế: 15 phút

Bản trình chiếu mặc định không tự động chuyển sang trang chiếu tiếp theo.

Tùy chỉnh này bổ sung cài đặt để trang chiếu có thể tự động thay đổi sau một khoảng thời gian nhất định. Bạn có thể thay đổi khoảng thời gian này trong phần cài đặt chủ đề.

Tùy chỉnh này phù hợp với cửa hàng có nhiều trang chiếu có thông tin giá trị dành cho khách hàng mà họ có thể bỏ lỡ nếu không nhấp vào.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí