Các mục của chủ đề Narrative

Nội dung chủ đề được xây dựng bằng các mục. Mục là các khối nội dung tùy chỉnh xác định bố cục và giao diện của nhiều trang khác nhau trên cửa hàng trực tuyến. Bạn có thể thêm, xóa, chỉnh sửa và tùy chỉnh mục bằng trình biên tập chủ đề cập nhật.

Chủ đề trong Shopify có các loại mục sau:

 • Mục tĩnh: Các mục xuất hiện ở vị trí đã xác định trong cửa hàng trực tuyến. Không thể xóa hay sắp xếp lại những mục này. Mục tĩnh có thể bao gồm các mục đầu trang, chân trang, menu điều hướng hoặc mục nội dung trên các trang như trang sản phẩm và trang bộ sưu tập. Ví dụ: Mục Sản phẩm xác định giao diện của từng trang sản phẩm trên cửa hàng trực tuyến.
 • Mục động: Các mục tùy chọn có thể dùng để tùy chỉnh bố cục của trang chủ. Trên trang chủ của cửa hàng, bạn có thể thêm, sắp xếp lại, và xóa mục động để tạo bố cục trang. Bạn có thể thêm tối đa 25 mục động vào trang chủ.

Bạn có thể tìm hiểu về lựa chọn mục độc đáo của Narrative và cách tùy chỉnh để các mục đó phù hợp với công việc kinh doanh của mình.

Mục tĩnh

Chủ đề Narrative chứa những mục tĩnh sau:

Mục động

Chủ đề Narrative chứa những mục động sau:

Đầu trang

Mục đầu trang chứa nội dung hiển thị ở đầu mỗi trang của cửa hàng. Chủ đề Narrative cho phép bạn chọn hai menu điều hướng mà khách hàng có thể truy cập bằng cách nhấp vào biểu tượng điều hướng (☰).

Bạn cũng có thể thay đổi giao diện đầu trang của cửa hàng bằng cách chuyển sang chế độ trong suốt.

Tùy chỉnh đầu trang

 1. Nhấp vào mục Đầu trang.

 2. Trong vùng Logo image (Hình ảnh logo), nhấp vào Select image (Chọn hình ảnh) và thực hiện một trong những thao tác sau: - Để chọn hình ảnh bạn đã tải lên trang quản trị Shopify, nhấp vào tab Library (Thư viện).

 3. Đẻ chọn hình ảnh trong kho từ Burst, nhấp vào tab Free images (Hình ảnh miễn phí). Tại đây, bạn có thể nhập cụm từ tìm kiếm hoặc duyệt danh mục ảnh.

 4. Để chọn ảnh từ máy tính cục bộ, nhấp vào tab Library (Thư viện) rồi nhấp vào Tải lên.

 5. Trong trường Custom logo height (in pixels) (Chiều cao logo tùy chỉnh (tính bằng pixel)), nhập chiều cao tính bằng pixel của logo.

 6. Trong danh sách Biểu tượng giỏ hàng, chọn xem bạn muốn hiển thị biểu tượng túi hay giỏ ở đầu trang.

 7. Nếu bạn muốn đặt đầu trang của cửa hàng thành chế độ trong suốt, hãy làm theo các bước sau:

 8. Trong danh sách Primary navigation (Điều hướng chính), chọn menu chính sẽ hiển thị khi khách hàng nhấp vào biểu tượng điều hướng.

 9. Trong danh sách Secondary navigation (Điều hướng phụ), chọn menu phụ.

 10. Nhấp vào Save (Lưu).

Thêm thanh thông báo

Bạn có thể thêm thanh thông báo trong đầu trang để hiển thị thông báo cho khách hàng. Thông báo của bạn có thể tùy chỉnh và có thể bao gồm thông tin liên hệ, thông tin về sự kiện hoặc giảm giá của cửa hàng hoặc khẩu hiệu của cửa hàng.

 1. Nhấp vào Đầu trang.

 2. Trong khu vực Thông báo, chọn Hiển thị thông báo.

 3. Nhập văn bản cho thông báo.

 4. Không bắt buộc: Nhập URL để thêm liên kết đến thông báo.

 5. Không bắt buộc: Từ menu Biểu tượng, chọn biểu tượng để hiển thị trên thanh thông báo. Biểu tượng sử dụng cùng màu với văn bản thông báo.

 6. Để thay đổi màu nền thanh thông báo, nhấp vào bảng màu Bar (Thanh) và chọn một màu.

 7. Để thay đổi màu của văn bản thông báo, nhấp vào bảng màu Text (Văn bản) và chọn một màu.

 8. Nhấp vào Save (Lưu).

Bản trình chiếu

Bạn có thể tạo bản trình chiếu xoay vòng tối đa năm hình ảnh hoặc video trình chiếu trên trang chủ.

Bạn nên sử dụng hình ảnh có độ phân giải cao cho trang chiếu. Sử dụng hình ảnh có độ phân giải từ 4000 x 2200 px trở lên nhưng không vượt quá giới hạn tải lên của Shopify.

Vì kích cỡ và hình dạng của bản trình chiếu phụ thuộc vào kích cỡ và hình dạng thiết bị của khách hàng, hình ảnh bản trình chiếu sẽ bị cắt trên một số màn hình. Cố gắng sử dụng hình ảnh có tiêu điểm ở giữa để luôn xem được phần quan trọng của mỗi ảnh.

Để tìm hiểu thêm về những phương thức tối ưu với hình ảnh của bản trình chiếu, xem Tải lên hình ảnh.

Mục bản trình chiếu gồm những cài đặt sau:

 • Chiều cao trang chiếu - Thiết lập chiều cao của bản trình chiếu. Chọn Adapt to first image slide height (Điều chỉnh theo chiều cao trang chiếu hình ảnh đầu tiên) để đặt chiều cao hình ảnh đầu tiên làm chiều cao bản trình chiếu.
 • Center buttons (Căn giữa nút) - Đặt vị trí của nút trên trang chiếu.
 • Show overlay (Hiển thị lớp phủ) - Thêm lớp phủ màu cho trang chiếu. Lớp phủ có thể giúp văn bản trình chiếu dễ đọc hơn.
 • Overlay color (Màu sắc lớp phủ) - Đặt màu sắc cho lớp phủ.
 • Độ chắn sáng - Cài đặt độ chắn sáng của lớp phủ.
 • Image (Hình ảnh) - Thêm hình ảnh để hiển thị trong bản trình chiếu.
 • Image alignment (Căn chỉnh hình ảnh) - Chọn vùng quan trọng nhất của hình ảnh để tập trung vào trong bản trình chiếu.
 • Video link (Liên kết video) - Thêm liên kết YouTube cho video của bạn.
 • Cover image (Ảnh bìa) - Thêm ảnh bìa cho video trình chiếu. Ảnh bìa hiển thị khi không phát video.
 • Heading (Tiêu đề) - Thêm tiêu đề cho trang chiếu.
 • Slide title (Tên trang chiếu) - Thêm tên cho trang chiếu. Tên này hiển thị ở dưới cùng bản trình chiếu khi bạn có nhiều trang chiếu.
 • Nhãn nút - Thêm nút có nhãn văn bản cho trang chiếu.
 • Liên kết trên nút - Cài đặt URL hoặc trang bạn muốn nút liên kết đến. Dán vào URL hoặc chọn một trang trong menu. Nếu bạn không muốn thêm nút vào mục, hãy để trống trường này.

Thêm bản trình chiếu vào trang chủ

 1. Nhấp vào Add section (Thêm mục).
 2. Nhấp vào Bản trình chiếu, rồi nhấp vào Chọn.
 3. Sử dụng cài đặt để tùy chỉnh bản trình chiếu.

 4. Nhấp vào Save (Lưu).

Chân trang

Trong mục chân trang, bạn có thể chỉnh sửa nội dung hiển thị cuối mỗi trang trong cửa hàng. Bạn có thể thêm những tính năng sau vào chân trang:

 • biểu tượng truyền thông xã hội
 • biểu tượng thanh toán
 • đăng ký nhận bản tin
 • hiệu ứng parallax scrolling (hiệu ứng 3D khi cuộn trang)
 • tối đa hai menu

Tùy chỉnh chân trang

 1. Nhấp vào Chân trang.
 2. Thêm biểu tượng truyền thông xã hội vào chân trang bằng cách chọn Show social icons (Hiển thị biểu tượng mạng xã hội). Bạn có thể liên kết biểu tượng đến tài khoản truyền thông xã hội trong Cài đặtmạng xã hội.
 3. Thêm biểu tượng thanh toán như Mastercard hoặc PayPal vào chân trang bằng cách đánh dấu vào Show payment icons (Hiển thị biểu tượng thanh toán). Khu vực này hiển thị các biểu tượng được liên kết với nhà cung cấp dịch vụ thanh toán bạn đã bật trong mục cài đặt thanh toán của trang quản trị.
 4. Để thêm mục đăng ký nhận bản tin vào chân trang, thực hiện theo các bước sau:

 5. Để thêm menu vào chân trang, thực hiện theo các bước sau:

 6. Nhấp vào Save (Lưu).

Trang sản phẩm

Mục Trang sản phẩm là mục chính có thể tùy chỉnh đối với trang sản phẩm. Bạn có thể tùy chỉnh mục này bằng các tùy chọn sau:

 • Hiển thị hộp chọn số lượng - Cho phép người dùng chỉ định số lượng để thêm vào giỏ hàng.
 • Hiển thị nhãn mẫu mã - Hiển thị nhãn mẫu mã, chẳng hạn như "Cỡ" và "Màu sắc" trên menu thả xuống mẫu mã. Nhãn mẫu mã hiển thị tùy theo tên tùy chọn mẫu mã của sản phẩm.
 • Show product vendor (Hiển thị nhà cung cấp sản phẩm) - Hiển thị thương hiệu hoặc nhà cung cấp sản phẩm. Để hiển thị thương hiệu hoặc nhà cung cấp, bạn cần thêm nhà cung cấp cho sản phẩm.
 • Hiển thị nút thanh toán nhanh - Cho phép khách hàng bỏ qua giỏ hàng và truy cập trực tiếp vào trang thanh toán từ mục sản phẩm nổi bật.
 • Hiển thị nút chia sẻ qua mạng xã hội - Hiển thị các nút mà khách hàng có thể dùng để chia sẻ sản phẩm trên phương tiện truyền thông xã hội. Tùy chọn chia sẻ hiển thị được điều chỉnh bởi cài đặt chủ đề.

Nội dung đa phương tiện

 • Bật vòng lặp video - Lặp lại video sản phẩm. Nếu bỏ chọn tùy chọn này, nút phát hiển thị trên video khi kết thúc.
 • Ẩn phương tiện mẫu mã trong bộ sưu tập hình ảnh - Chọn tùy chọn này để ngăn phương tiện mẫu mã hiển thị trong bộ sưu tập hình ảnh ở cuối trang. Khi bật tùy chọn này, chỉ những phương tiện không được gắn vào mẫu mã nào mới hiển thị.

Chỉnh sửa cài đặt Trang sản phẩm

 1. Chọn Trang sản phẩm.
 2. Nhấp vào mục Trang sản phẩm.
 3. Sử dụng cài đặt để tùy chỉnh mục trang sản phẩm.
 4. Nhấp vào Save (Lưu).

Đề xuất sản phẩm

Bạn có thể hiển thị sản phẩm được đề xuất trên trang sản phẩm để giúp khách hàng dễ dàng khám phá những sản phẩm khác mà có thể họ quan tâm.

Bật đề xuất sản phẩm

 1. Chọn Trang sản phẩm.

 2. Nhấp vào mục Product recommendations (Đề xuất sản phẩm).

 3. Chọn Show dynamic recommendations (Hiển thị đề xuất động) để hiển thị đề xuất sản phẩm trên trang sản phẩm.

 4. Không bắt buộc: Để thay đổi tiêu đề hiển thị bên trên sản phẩm được đề xuất, nhập tiêu đề mới vào trường Heading (Tiêu đề).

 5. Không bắt buộc: Để hiển thị hoặc ẩn nhà cung cấp trong mô tả sản phẩm, sử dụng hộp kiểm Show vendor (Hiển thị nhà cung cấp).

 6. Không bắt buộc: Thêm khoảng cách giữa các hình ảnh sản phẩm bằng cách chọn Bật khoảng cách hình ảnh.

 7. Nhấp vào Save (Lưu).

Bộ sưu tập

Mục Bộ sưu tập là mục chính có thể tùy chỉnh đối với trang bộ sưu tập.

Mục Bộ sưu tập bao gồm các cài đặt sau:

 • Bật lọc thẻ - Thêm bộ lọc khách hàng có thể dùng để xem sản phẩm trong bộ sưu tập có thẻ cụ thể. Để hiển thị bộ lọc trên trang bộ sưu tập, bạn cần thêm thẻ cho sản phẩm trong bộ sưu tập đó.
 • Bật sắp xếp bộ sưu tập - Thêm menu mà khách hàng có thể sử dụng để sắp xếp bộ sưu tập theo nhiều cách, như theo thứ tự bảng chữ cái hoặc theo giá.
 • Kiểu lưới - Cài đặt bố cục sản phẩm trên trang.
 • Show collection image (Hiển thị hình ảnh bộ sưu tập) - Hiển thị hình ảnh bộ sưu tập trên đầu trang bộ sưu tập.
 • Bật khoảng cách hình ảnh - Chọn tùy chọn này để tăng khoảng cách giữa các hình ảnh.
 • Hiển thị nhà cung cấp sản phẩm - Hiển thị thương hiệu hoặc nhà cung cấp sản phẩm.

Tùy chỉnh trang bộ sưu tập

 1. Chọn Trang bộ sưu tập.
 2. Nhấp vào mục Trang bộ sưu tập.
 3. Sử dụng cài đặt để tùy chỉnh mục trang bộ sưu tập.
 4. Nhấp vào Save (Lưu).

Trang giỏ hànghàng

Mục Trang giỏ hàng là mục chính có thể tùy chỉnh của giỏ hàng trong cửa hàng trực tuyến. Trong trang giỏ hàng, bạn có thể bật ghi chú trong giỏ hàng để cho phép khách hàng thêm hướng dẫn đặc biệt vào đơn hàng.

Bật ghi chú đơn hàng

 1. Chọn Giỏ hàng.
 2. Nhấp vào mục Trang giỏ hàng.
 3. Chọn Enable cart notes (Bật ghi chú trong giỏ hàng).
 4. Nhấp vào Save (Lưu).

Bộ sưu tập nổi bật

Bạn có thể đặt bộ sưu tập nổi bật trên trang chủ. Đặt bộ sưu tập nổi bật sẽ thúc đẩy bán hàng và giúp bạn quảng cáo bộ sưu tập mới.

Mục Bộ sưu tập nổi bật bao gồm các cài đặt sau:

 • Bộ sưu tập - Chọn bộ sưu tập để hiển thị trong mục.
 • Bật khoảng cách hình ảnh - Chọn tùy chọn này để tăng khoảng cách giữa các hình ảnh.
 • Heading (Tiêu đề) - Thêm văn bản hiển thị bên trên sản phẩm trong bộ sưu tập. Văn bản mặc định là Bộ sưu tập nổi bật.
 • Show product vendors (Hiển thị nhà cung cấp sản phẩm) - Hiển thị nhà cung cấp cho mỗi sản phẩm dưới tiêu đề sản phẩm.
 • Show 'View all' button (Hiển thị nút "Xem tất cả") - Chọn tùy chọn này để thêm nút View all (Xem tất cả) dưới hàng cuối cùng trong mục. Khách hàng có thể nhấp vào nút này để xem tất cả bộ sưu tập.
 • Sử dụng kiểu nút phụ - Hiển thị nút dưới dạng nút trong suốt với đường viền nét liền.
 • Kiểu lưới - Cài đặt bố cục sản phẩm trên trang.
 • Products per row (Sản phẩm trong mỗi hàng) - Chọn số lượng sản phẩm để hiển thị trong mỗi hàng trong mục.
 • Rows (Hàng) - Chọn số lượng hàng sản phẩm để hiển thị trong mục.

Thêm bộ sưu tập nổi bật vào trang chủ

 1. Nhấp vào Add section (Thêm mục).
 2. Nhấp vào Bộ sưu tập nổi bật, rồi nhấp vào Chọn.
 3. Nhấp vào Select collection (Chọn bộ sưu tập), sau đó chọn một bộ sưu tập trong danh sách Bộ sưu tập.
 4. Sử dụng cài đặt để tùy chỉnh mục bộ sưu tập nổi bật.
 5. Nhấp vào Save (Lưu).

Bộ sưu tập ảnh

Mục Gallery (Bộ sưu tập hình ảnh) là chuỗi gồm tối đa 3 hình ảnh. Bạn có thể chọn một biểu tượng từ danh sách 13 biểu tượng tùy chọn để hiển thị trên mỗi hình ảnh. Ngoài ra, bạn có thể liên kết mỗi hình ảnh đến một URL hoặc trang trong cửa hàng.

Mục hình ảnh có chữ gồm các cài đặt sau:

Nội dung

 • Hình ảnh - Thêm hình ảnh để hiển thị trong mục.
 • Căn chỉnh hình ảnh - Chọn cách bạn muốn căn chỉnh hình ảnh trong mục. Nếu bạn không muốn hiển thị biểu tượng, chọn "None" (Không có) trong danh sách Biểu tượng.
 • Biểu tượng - Thêm biểu tượng để hiển thị trên hình ảnh.
 • Chú thích - Nhập văn bản để hiển thị trên hình ảnh.
 • Liên kết - Dán liên kết đến một URL hoặc nhấp vào trường để chọn một trang từ cửa hàng.

Cài đặt

 • Chiều cao mục - Chọn kích thước mục bạn muốn.
 • Show overlay (Hiển thị lớp phủ) - Thêm lớp phủ màu cho hình ảnh. Lớp phủ có thể giúp văn bản trình chiếu dễ đọc hơn.
 • Overlay color (Màu sắc lớp phủ) - Đặt màu sắc cho lớp phủ.
 • Màu chữ - Đặt màu của tiêu đề và văn bản. Nếu ảnh nền có màu tối, hãy chọn màu chữ sáng để văn bản dễ đọc hơn.
 • Độ chắn sáng - Cài đặt độ chắn sáng của lớp phủ.

Thêm bộ sưu tập hình ảnh vào trang chủ

 1. Nhấp vào Add section (Thêm mục).
 2. Nhấp vào Gallery (Bộ sưu tập hình ảnh) rồi nhấp vào Chọn.
 3. Để thêm hình ảnh, trong vùng Image (Hình ảnh), nhấp vào Select image (Chọn hình ảnh), rồi thực hiện một trong những thao tác sau:
 • Để chọn hình ảnh bạn đã tải lên trang quản trị Shopify, nhấp vào tab Library (Thư viện).
 • Đẻ chọn hình ảnh trong kho từ Burst, nhấp vào tab Free images (Hình ảnh miễn phí). Tại đây, bạn có thể nhập cụm từ tìm kiếm hoặc duyệt danh mục ảnh.
 • Để chọn ảnh từ máy tính cục bộ, nhấp vào tab Library (Thư viện) rồi nhấp vào Tải lên.
 1. Sử dụng cài đặt để tùy chỉnh mục bộ sưu tập hình ảnh.
 2. Nhấp vào Save (Lưu).

Hình ảnh có chữ

Chủ đề Narrative chứa mục Hình ảnh có chữ cho phép bạn hiển thị hình ảnh kèm thông điệp tùy chỉnh cho khách hàng.

Bạn có thể chọn căn chỉnh hình ảnh để đảm bảo phần quan trọng của hình ảnh không bị cắt xén khi xem trên thiết bị di động. Ví dụ: Nếu bạn không muốn phần dưới của ảnh bị cắt xén vì phần đó hiển thị sản phẩm bạn đang bán, bạn có thể chọn căn chỉnh để đảm bảo phần đó của ảnh không bị cắt.

Mục hình ảnh có chữ gồm các cài đặt sau:

Cài đặt

 • Chiều cao mục - Chọn kích thước mục bạn muốn.
 • Màu nền - Đặt màu nền cho mục.

Hình ảnh

 • Hình ảnh - Thêm hình ảnh để hiển thị trong mục.
 • Kiểu hình ảnh - Chọn kiểu cắt dành cho hình ảnh. Chọn None (Không) để giữ nguyên hình ảnh không cắt.
 • Vị trí hình ảnh - Chọn căn chỉnh hình ảnh trong khung.

Văn bản

 • Tiêu đề - Thêm tiêu đề cho mục này.
 • Văn bản - Thêm văn bản vào mục này.
 • Sử dụng kiểu nút phụ - Hiển thị nút dưới dạng nút trong suốt với đường viền nét liền.
 • Nhãn nút - Thêm nút có nhãn văn bản vào mục này.
 • Liên kết trên nút - Cài đặt URL hoặc trang bạn muốn nút liên kết đến. Dán vào URL hoặc chọn một trang trong menu. Nếu bạn không muốn thêm nút vào mục, hãy để trống trường này.

Căn chỉnh hình ảnh

 • Máy tính để bàn - Chọn hiển thị hình ảnh trong mục bên trái hoặc bên phải khi xem trên máy tính để bàn.
 • Thiết bị di động - Chọn xem hình ảnh trong mục sẽ hiển thị đầu tiên hay thứ hai khi xem bằng thiết bị di động.

Thêm hình ảnh có chữ vào trang chủ

 1. Nhấp vào Add section (Thêm mục).
 2. Nhấp vào Hình ảnh có chữ, sau đó nhấp vào Chọn.
 3. Trong khu vực Image (Hình ảnh), nhấp vào Select image (Chọn hình ảnh) rồi thực hiện một trong những thao tác sau:
 • Để chọn hình ảnh bạn đã tải lên trang quản trị Shopify, nhấp vào tab Library (Thư viện).
 • Đẻ chọn hình ảnh trong kho từ Burst, nhấp vào tab Free images (Hình ảnh miễn phí). Tại đây, bạn có thể nhập cụm từ tìm kiếm hoặc duyệt danh mục ảnh.
 • Để chọn ảnh từ máy tính cục bộ, nhấp vào tab Library (Thư viện) rồi nhấp vào Tải lên.
 1. Sử dụng cài đặt để tùy chỉnh mục hình ảnh có chữ.
 2. Nhấp vào Save (Lưu).

Hình ảnh có lớp phủ văn bản

Bạn có thể hiển thị thông điệp tùy chỉnh đến khách hàng trên trang chủ bằng mục hình ảnh có lớp phủ văn bản. Thông điệp có thể mô tả sản phẩm, chia sẻ thông báo hoặc chào mừng khách hàng đến cửa hàng.

Mục hình ảnh có lớp phủ văn bản bao gồm các cài đặt sau:

Cài đặt

 • Khoảng cách mục - Chọn kích thước mục bạn muốn, Smal (Nhỏ), Medium (Vừa), Large (Lớn) hay Extra large (Rất lớn).
 • Hình ảnh - Thêm hình ảnh để hiển thị trong mục.
 • Căn chỉnh hình ảnh - Chọn cách căn chỉnh hình ảnh trong mục mà bạn muốn.

Văn bản

 • Tiêu đề - Thêm tiêu đề cho mục.
 • Văn bản - Thêm văn bản nội dung cho mục.
 • Kích cỡ văn bản - Đặt kích cỡ của tiêu đề và văn bản nội dung.
 • Sử dụng kiểu nút phụ - Hiển thị nút dưới dạng nút trong suốt với đường viền nét liền.
 • Nhãn nút - Thêm nút có nhãn văn bản vào mục này.
 • Liên kết trên nút - Cài đặt URL hoặc trang bạn muốn nút liên kết đến. Dán vào URL hoặc chọn một trang trong menu. Nếu bạn không muốn thêm nút vào mục, hãy để trống trường này.

Lớp phủ

 • Show overlay (Hiển thị lớp phủ) - Thêm lớp phủ màu cho hình ảnh. Lớp phủ có thể giúp văn bản trình chiếu dễ đọc hơn.
 • Overlay color (Màu sắc lớp phủ) - Đặt màu sắc cho lớp phủ.
 • Màu chữ - Đặt màu của tiêu đề và văn bản. Nếu ảnh nền có màu tối, hãy chọn màu chữ sáng để văn bản dễ đọc hơn.
 • Độ chắn sáng - Cài đặt độ chắn sáng của lớp phủ.

Thêm hình ảnh có lớp phủ văn bản vào trang chủ

 1. Nhấp vào Add section (Thêm mục).
 2. Nhấp vào Image with text overlay (Hình ảnh có lớp phủ văn bản) rồi nhấp vào Chọn.
 3. Trong khu vực Image (Hình ảnh), nhấp vào Select image (Chọn hình ảnh) rồi thực hiện một trong những thao tác sau:
 • Để chọn hình ảnh bạn đã tải lên trang quản trị Shopify, nhấp vào tab Library (Thư viện).
 • Đẻ chọn hình ảnh trong kho từ Burst, nhấp vào tab Free images (Hình ảnh miễn phí). Tại đây, bạn có thể nhập cụm từ tìm kiếm hoặc duyệt danh mục ảnh.
 • Để chọn ảnh từ máy tính cục bộ, nhấp vào tab Library (Thư viện) rồi nhấp vào Tải lên.
 1. Sử dụng cài đặt để tùy chỉnh mục.
 2. Nhấp vào Save (Lưu).

Bản tin

Bạn có thể thêm mục đăng ký nhận bản tin vào trang chủ. Việc này cho phép bạn thu thập địa chỉ email của khách hàng để phục vụ cho các chiến dịch tiếp thị qua email. Bạn có thể tìm hiểu thêm về tiếp thị qua email trên blog Shopify.

Thêm mục đăng ký nhận bản tin vào trang chủ

 1. Nhấp vào Add section (Thêm mục).
 2. Nhấp vào Bản tin, sau đó nhấp vào Chọn.
 3. Nhập tiêu đề cho mục đăng ký nhận bản tin vào trường Heading (Tiêu đề).
 4. Nhập tiêu đề phụ cho mục đăng ký nhận bản tin vào trường*Subheading* (Tiêu đề phụ).
 5. Nhập thông báo thành công vào trường Success message (Thông báo thành công). Khách hàng xem được thông báo thành công sau khi họ gửi địa chỉ email. Thông báo thành công có nội dung mặc định là "Cảm ơn bạn đã đăng ký".
 6. Chọn màu chữ cho trường đăng ký nhận bản tin bằng cách nhấp vào bảng Màu chữ và chọn một màu.
 7. Chọn màu nền cho mục đăng ký nhận bản tin bằng cách nhấp vào bảng Background color (Màu nền) và chọn một màu.
 8. Nhấp vào Save (Lưu).

Bản đồ

Bạn có thể thêm bản đồ Google vào trang chủ để cho khách hàng biết địa chỉ doanh nghiệp.

Mục bản đồ gồm các cài đặt sau:

 • Tiêu đề - Thêm tiêu đề cho mục bản đồ.
 • Địa chỉ và giờ làm việc - Thêm địa chỉ và giờ làm việc của cửa hàng vào mục bản đồ.
 • Địa chỉ bản đồ - Cài đặt bản đồ để hiển thị địa điểm của cửa hàng.
 • Nhãn liên kết bản đồ - Thêm nút liên kết với địa điểm của bạn trên Google Maps.
 • Hiển thị ghim - Thêm ghim cho biết địa điểm cụ thể của cửa hàng trên bản đồ.
 • Khóa API của Google Maps - Thêm khóa API của bản đồ cho mục bản đồ.
 • Hình ảnh - Thêm hình ảnh hiển thị nếu không tải được bản đồ.
 • Vị trí hình ảnh - Cài đặt vị trí hình ảnh.

Thêm bản đồ vào trang chủ

 1. Nhấp vào Add section (Thêm mục).
 2. Nhấp vào Map (Bản đồ), sau đó nhấp vào Chọn.
 3. Sử dụng cài đặt để tùy chỉnh mục bản đồ.
 4. Nhấp vào Save (Lưu).

Video

Bạn có thể thêm video YouTube hoặc Vimeo vào trang chủ. Video có thể thu hút khách hàng và khiến họ quan tâm đến doanh nghiệp của bạn.

Để thêm video, bạn cần tìm liên kết chia sẻ video:

Mục video gồm các cài đặt sau:

Cài đặt

 • Tiêu đề - Thêm văn bản hiển thị phía trên nút phát.
 • Liên kết video - Thêm liên kết chia sẻ cho video.

Bìa

 • Hình ảnh - Thêm hình ảnh hiển thị trong mục video khi không phát video.
 • Vị trí hình ảnh - Chọn vị trí hình ảnh trong mục video.

Lớp phủ

 • Hiển thị lớp phủ - Thêm một lớp màu giữa hình ảnh phần giữ chỗ và nhãn nút. Lớp phủ giúp văn bản trên video dễ đọc hơn và hiển thị cho đến khi nhấp vào nút phát.
 • Overlay (Lớp phủ) - Đặt màu sắc cho lớp phủ.
 • Văn bản - Đặt màu của băn bản tiêu đề và nút phát.
 • Độ chắn sáng - Cài đặt độ chắn sáng của lớp phủ.

Thêm video vào trang chủ

 1. Nhấp vào Add section (Thêm mục).
 2. Nhấp vào Video, rồi nhấp vào Select (Chọn).
 3. Dán liên kết chia sẻ video vào trường Video link (Liên kết video).
 4. Sử dụng cài đặt để tùy chỉnh mục video.
 5. Nhấp vào Save (Lưu).

Thanh trượt các mục nổi bật

Thanh trượt các mục nổi bật cho phép bạn giới thiệu thêm thông tin về sản phẩm trên trang chủ.

Bạn có thể hiển thị đặc trưng sản phẩm, bộ sưu tập mới hoặc mẫu mã của sản phẩm. Bản trình chiếu hoạt động tốt nhất với số lượng ít trang chiếu vì tính năng cuộn trang bị khóa khi duyệt bản trình chiếu trên máy tính để bàn.

Khi xem trên thiết bị di động, thanh trượt các mục nổi bật yêu cầu thao tác chạm hoặc chụm để mở và xem. Để thu hút khách hàng trên thiết bị di động mở thanh trượt các mục nổi bật, hãy sử dụng ảnh bìa hấp dẫn và sử dụng văn bản có "lời kêu gọi hành động".

Bạn có thể thêm tối đa 5 trang chiếu vào thanh trượt các mục nổi bật.

Tùy chỉnh thanh trượt các mục nổi bật

 1. Nhấp vào Add section (Thêm mục).
 2. Nhấp vào Featured slider (Thanh trượt các mục nổi bật), rồi nhấp vào Chọn.
 3. Sử dụng cài đặt để tùy chỉnh mục thanh trượt các mục nổi bật.
 4. Nhấp vào Save (Lưu).

Thêm trang chiếu hình ảnh

 1. Trong vùng Nội dung, nhấp vào Slide (Trang chiếu).
 2. Nhấp vào bảng Background color (Màu nền) để chọn màu nền trong bảng màu.
 3. Trong khu vực Image (Hình ảnh), nhấp vào Select image (Chọn hình ảnh) rồi thực hiện một trong những thao tác sau:
 • Để chọn hình ảnh bạn đã tải lên trang quản trị Shopify, nhấp vào tab Library (Thư viện).
 • Đẻ chọn hình ảnh trong kho từ Burst, nhấp vào tab Free images (Hình ảnh miễn phí). Tại đây, bạn có thể nhập cụm từ tìm kiếm hoặc duyệt danh mục ảnh.
 • Để chọn ảnh từ máy tính cục bộ, nhấp vào tab Library (Thư viện) rồi nhấp vào Tải lên.
 1. Trong trường Heading (Tiêu đề), nhập văn bản bạn muốn hiển thị trên trang chiếu.
 2. Trong trường Nhãn nút, nhập văn bản bạn muốn hiển thị trên nút.
 3. Trong trường Liên kết trên nút, cài đặt URL hoặc trang bạn muốn nút liên kết đến. Dán vào URL hoặc chọn một trang trong menu. Nếu bạn không muốn thêm nút vào mục, hãy để trống trường này.

Tùy chỉnh cài đặt thanh trượt các mục nổi bật

 1. Nếu bạn muốn nút trang chiếu hiển thị dưới dạng trong suốt với đường viền nét liền, chọn Use secondary button style (Sử dụng kiểu nút thứ hai).
 2. Nếu bạn muốn thay đổi màu chữ, nhấp vào bảng Slide heading color (Màu tiêu đề trang chiếu) để chọn một màu trong bảng màu.
 3. Trong vùng Cover settings (Cài đặt bìa), chọn ảnh bìa cho mục thanh trượt các mục nổi bật bằng cách nhấp vào Select image (Chọn hình ảnh), rồi thực hiện một trong những thao tác sau:
 • Để chọn hình ảnh bạn đã tải lên trang quản trị Shopify, nhấp vào tab Library (Thư viện).
 • Đẻ chọn hình ảnh trong kho từ Burst, nhấp vào tab Free images (Hình ảnh miễn phí). Tại đây, bạn có thể nhập cụm từ tìm kiếm hoặc duyệt danh mục ảnh.
 • Để chọn ảnh từ máy tính cục bộ, nhấp vào tab Library (Thư viện) rồi nhấp vào Tải lên.
 1. Trong danh sách Đầu trang, nhập văn bản bạn muốn hiển thị trên ảnh bìa.
 2. Trong danh sách Vị trí tiêu đề, chọn xem văn bản tiêu đề sẽ hiển thị bên trái hay chính giữa của ảnh bìa. Cài đặt này chỉ áp dụng cho chế độ xem trên máy tính để bàn.
 3. Trong vùng Overlay (Lớp phủ), chọn Show overlay (Hiển thị lớp phủ).
 4. Nhấp vào bảng Overlay color (Màu lớp phủ) để chọn màu cho lớp phủ hình ảnh.
 5. Nhấp vào bảng Màu chữ để chọn màu cho chữ.

 6. Trong danh sách Opacity (Độ chắn sáng), chọn mức độ trong suốt cho lớp phủ hình ảnh.

 7. Nhấp vào Save (Lưu).

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí