Tùy chỉnh cho Supply

Mỗi tài khoản Shopify trả phí nhận 60 phút thời gian thiết kế miễn phí từ Bộ phận hỗ trợ của Shopify. Có thể sử dụng thời gian thiết kế này để thêm tính năng cụ thể cho chủ đề nhằm giúp cửa hàng bán được hàng.

Bộ phận hỗ trợ của Shopify có thể thực hiện các tùy chỉnh sau đối với Supply. Xem lại phần mô tả của từng tùy chỉnh được hỗ trợ để xác định tùy chỉnh nào có thể hỗ trợ doanh nghiệp của bạn.

Thêm khoảng giá cho sản phẩm trên trang bộ sưu tập

Thời gian thiết kế: 15 phút

Theo mặc định, sản phẩm trên trang bộ sưu tập chỉ hiển thị giá thấp nhất của tất cả mẫu mã sản phẩm có sẵn.

Tùy chỉnh này sẽ hiển thị khoảng giá của mẫu mã từ thấp nhất đến cao nhất, cho khách hàng biết toàn bộ khoảng giá mà không cần rời khỏi trang bộ sưu tập.

Tùy chỉnh này phù hợp với cửa hàng có nhiều mức giá giữa các mẫu mã sản phẩm.

Tránh áp dụng tùy chỉnh này cho cửa hàng có ít hoặc không có mức giá khác nhau giữa các mẫu mã sản phẩm.

Hiển thị hình ảnh ở chân trang

Thời gian thiết kế: 15 phút

Theo mặc định, bạn không thể thêm hình ảnh vào chân trang trong chủ đề Supply.

Tùy chỉnh này sẽ thêm một trường vào trình biên tập chủ đề để bạn tải lên hình ảnh hiển thị ở chân trang. Trước khi liên hệ với bộ phận hỗ trợ, hãy tải lên hình ảnh bạn muốn thêm vào trang Tệp.

Tùy chỉnh này phù hợp với cửa hàng muốn hiển thị huy hiệu ở chân trang.

Điều chỉnh để logo đầu trang nằm trong hàng

Thời gian thiết kế: 15 phút

Theo mặc định, logo đầu trang hiển thị bên dưới menu và biểu tượng giỏ hàng trên màn hình nhỏ hơn.

Tùy chỉnh này sẽ di chuyển logo lên bên cạnh các biểu tượng đầu trang khác và giảm kích cỡ logo.

Tránh áp dụng tùy chỉnh này cho cửa hàng có logo hiển thị đẹp hơn ở kích cỡ lớn hơn. Cửa hàng có chương trình khách hàng thân thiết hoặc sử dụng tài khoản khách hàng rộng rãi cũng nên tránh áp dụng vì thay đổi này sẽ xóa liên kết tài khoản khách hàng khỏi đầu trang.

Điều chỉnh để thanh thông báo có độ dài chuẩn

Thời gian thiết kế: 15 phút

Theo mặc định, thanh thông báo hiển thị ở góc trên bên phải đầu trang.

Tùy chỉnh này sẽ tăng chiều rộng của thanh thông báo bằng chiều rộng đầy đủ của trang. Tùy chỉnh này cũng sẽ thêm cài đặt thay đổi màu nền và màu chữ của thanh thông báo.

Tùy chỉnh này phù hợp với cửa hàng muốn khách hàng chú ý đến những thông tin quan trọng.

Đổi sang menu điều hướng dính

Thời gian thiết kế: 15 phút

Theo mặc định, menu điều hướng sẽ biến mất khi khách hàng cuộn xuống trang.

Tùy chỉnh này sẽ tạo menu điều hướng dính, nghĩa là menu điều hướng vẫn ở phần đầu của trang khi khách hàng cuộn xuống. Khi bạn tạo menu điều hướng dính, bạn luôn có thể truy cập menu chính cho dù khách hàng ở vị trí nào trên trang.

Tùy chỉnh này phù hợp với cửa hàng luôn cần hiển thị nội dung menu điều hướng hoặc có trang cần cuộn rất nhiều.

Thêm thanh trượt quay vòng vào hình thu nhỏ của sản phẩm

Thời gian thiết kế: 15 phút

Theo mặc định, tất cả hình ảnh sản phẩm sẽ hiển thị trên trang sản phẩm.

Tùy chỉnh này thêm tranh trượt ảnh thu nhỏ của hình ảnh, cho phép người dùng cuộn qua theo nhóm thay vì theo trang hiển thị tất cả ảnh thu nhỏ cùng lúc.

Tùy chỉnh này phù hợp với các cửa hàng có nhiều hình ảnh với bố cục tương tự nhau.

Tránh áp dụng tùy chỉnh này cho các cửa hàng có ít hình ảnh sản phẩm hoặc nếu hình ảnh mẫu mã hiển thị thông tin sản phẩm khác, chẳng hạn như các góc khác của sản phẩm.

Thêm văn bản và nút vào hình ảnh bản trình chiếu

Thời gian thiết kế: 15 phút

Theo mặc định, mục bản trình chiếu chỉ hiển thị hình ảnh.

Tùy chỉnh này sẽ thêm văn bản và nút kêu gọi hành động vào mục bản trình chiếu, cho phép thêm nội dung và liên kết đến các trang khác.

Tùy chỉnh này phù hợp với cửa hàng sử dụng hình ảnh bản trình chiếu để chuyển hướng khách hàng đến phần khác của trang web.

Tránh áp dụng tùy chỉnh này cho các cửa hàng sử dụng bản trình chiếu để hiển thị hình ảnh chứa những nội dung không nên bị che mất.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí