Các mục của chủ đề Supply

Nội dung chủ đề được xây dựng bằng các mục. Mục là các khối nội dung tùy chỉnh xác định bố cục và giao diện của nhiều trang khác nhau trên cửa hàng trực tuyến. Bạn có thể thêm, xóa, chỉnh sửa và tùy chỉnh mục bằng trình biên tập chủ đề cập nhật.

Chủ đề trong Shopify có các loại mục sau:

 • Mục tĩnh: Các mục xuất hiện ở vị trí đã xác định trong cửa hàng trực tuyến. Không thể xóa hay sắp xếp lại những mục này. Mục tĩnh có thể bao gồm các mục đầu trang, chân trang, menu điều hướng hoặc mục nội dung trên các trang như trang sản phẩm và trang bộ sưu tập. Ví dụ: Mục Sản phẩm xác định giao diện của từng trang sản phẩm trên cửa hàng trực tuyến.
 • Mục động: Các mục tùy chọn có thể dùng để tùy chỉnh bố cục của trang chủ. Trên trang chủ của cửa hàng, bạn có thể thêm, sắp xếp lại, và xóa mục động để tạo bố cục trang. Bạn có thể thêm tối đa 25 mục động vào trang chủ.

Bạn có thể tìm hiểu về lựa chọn mục độc đáo của Supply và cách tùy chỉnh để các mục đó phù hợp với công việc kinh doanh của mình.

Mục tĩnh

Chủ đề Supply chứa những mục tĩnh sau:

Mục động

Chủ đề Supply chứa những mục động sau:

Đầu trang

Đầu trang của chủ đề là mục hiển thị ở đầu mỗi trang trong cửa hàng.

Bạn có thể tùy chỉnh các mặt hàng sau trong đầu trang:

 • Logo
 • Thanh thông báo
 • Menu

Thêm logo tùy chỉnh

Bạn có thể thêm hình ảnh logo tùy chỉnh vào đầu trang của cửa hàng. Định dạng tốt nhất là tệp .png với nền trong suốt. Chủ đề Supply hiển thị đẹp nhất với logo rộng 400 px. Bạn có thể thay đổi kích cỡ hình ảnh logo bằng cách tăng hoặc giảm chiều rộng. Không tăng giá trị quá chiều rộng ban đầu của hình ảnh logo. Nếu làm vậy, bạn có thể làm giảm chất lượng hình ảnh hoặc méo hình ảnh.

Nếu bạn chưa thêm hình ảnh logo, tên cửa hàng sẽ hiển thị dưới dạng văn bản. Bạn có thể thay đổi tên cửa hàng trên trang Chi tiết về cửa hàng trong trang quản trị Shopify.

 • Chiều rộng logo tùy chỉnh: Chiều rộng của logo.
 1. Nhấp vào Đầu trang.
 2. Trong vùng Logo image (Hình ảnh logo), nhấp vào Select image (Chọn hình ảnh) và thực hiện một trong những thao tác sau:

  • Để chọn hình ảnh bạn đã tải lên trang quản trị Shopify, nhấp vào tab Library (Thư viện).
  • Để chọn hình ảnh từ máy tính cục bộ, nhấp vào Library (Thư viện) > Upload (Tải lên).
 3. Sử dụng cài đặt để tùy chỉnh kích cỡ và vị trí logo.

 4. Nhấp vào Save (Lưu).

Thêm thanh thông báo

Bạn có thể thêm một thanh thông báo trên đầu trang để hiển thị thông báo cho khách hàng. Thông báo của bạn tùy chỉnh được và có thể bao gồm thông tin liên hệ, thông tin về sự kiện hoặc giảm giá của cửa hàng hoặc khẩu hiệu của cửa hàng. Thông báo có thể dài tối đa 55 ký tự.

 1. Nhấp vào Đầu trang.

 2. Trong khu vực Announcement bar (Thanh thông báo), đánh dấu vào Show announcement (Hiển thị thông báo).

 3. Nhập văn bản cho thông báo.

 4. Không bắt buộc: Nhập URL để thêm liên kết đến thông báo.

 5. Nhấp vào Save (Lưu).

Thêm menu

Bạn có thể thêm menu vào đầu trang. Thao tác này sẽ hiển thị tất cả liên kết của menu trong chân trang mà bạn có thể sử dụng để làm nổi bật các trang khách hàng thường muốn truy cập. Ví dụ: Bạn có thể thêm một menu chứa liên kết đến bộ sưu tập của mình.

 1. Nhấp vào Đầu trang.

 2. Để chọn menu, nhấp vào Change (Thay đổi). Chọn một menu từ danh sách hoặc nhấp vào Create menu (Tạo menu) để tạo menu mới.

 3. Để chỉnh sửa menu, nhấp vào Edit menu (Chỉnh sửa menu).

 4. Nhấp vào Save (Lưu).

Chân trang

Chân trang của chủ đề là mục hiển thị cuối mỗi trang trong cửa hàng. Bạn có thể thêm những tính năng sau vào chân trang:

 • biểu tượng truyền thông xã hội
 • biểu tượng thanh toán
 • menu ngang
 • đăng ký nhận bản tin
 • văn bản tùy chỉnh
 • liên kết nhanh

Thêm biểu tượng phương tiện truyền thông xã hội

Bạn có thể bật tùy chọn để hiển thị biểu tượng truyền thông xã hội trong phần chân trang của cửa hàng trực tuyến. Biểu tượng truyền thông xã hội hiển thị trong phần chân trang được điều chỉnh bằng cài đặt chủ đề.

 1. Nhấp vào Chân trang.
 2. Chọn Show social media icons (Hiển thị biểu tượng truyền thông xã hội).
 3. Nhấp vào Save (Lưu).

Thêm biểu tượng thanh toán

Bạn có thể hiển thị biểu tượng cho các phương thức thanh toán mà bạn chấp nhận ở chân trang. Khu vực này sẽ hiển thị các biểu tượng được liên kết với nhà cung cấp dịch vụ thanh toán mà bạn đã bật trong mục cài đặt thanh toán của trang quản trị. Khi khách hàng truy cập vào cửa hàng của bạn, hệ thống sẽ lọc các biểu tượng này để chỉ hiển thị những phương thức thanh toán hỗ trợ vùng và đơn vị tiền tệ của khách hàng hiện tại.

 1. Nhấp vào Chân trang.

 2. Đánh dấu vào Show payment icons (Hiển thị biểu tượng thanh toán).

 3. Nhấp vào Save (Lưu).

Thêm menu ngang

Bạn có thể thêm menu vào chân trang. Thao tác này sẽ hiển thị tất cả liên kết của menu trong thanh ngang ở cuối chân trang. Bạn có thể sử dụng menu này để liên kết đến các trang mà khách hàng của bạn thường muốn truy cập. Ví dụ: Bạn có thể thêm menu chứa liên kết đến các chính sách vận chuyển và trả hàng.

 1. Nhấp vào Chân trang.
 2. Chỉnh sửa cài đặt Legal menu (Menu pháp lý). Để chọn menu, nhấp vào Change (Thay đổi). Chọn một menu trong danh sách hoặc nhấp vào Create menu (Tạo menu) để tạo menu mới.
 3. Để chỉnh sửa menu, nhấp vào Edit menu (Chỉnh sửa menu).
 4. Nhấp vào Save (Lưu).

Thêm menu, đăng ký nhận bản tin hoặc văn bản

Bạn có thể thêm tối đa chín khối nội dung vào chân trang.

 1. Nhấp vào Chân trang.

 2. Để thêm khối nọi dung, trong khu vực Nội dung, nhấp vào Add content (Thêm nội dung). Chọn loại khối trong số những lựa chọn sau:

 3. Nhấp vào Save (Lưu).

Sản phẩm

Mục Sản phẩm là mục chính có thể tùy chỉnh đối với trang sản phẩm. Bạn có thể tùy chỉnh mục này bằng các tùy chọn sau:

 • Bật phóng to hình ảnh - Cho phép khách hàng phóng to bằng cách di chuột vào hình ảnh sản phẩm.
 • Hiển thị hộp chọn số lượng - Cho phép người dùng chỉ định số lượng để thêm vào giỏ hàng.
 • Hiển thị thông báo số lượng còn lại - Hiển thị số lượng hàng lưu kho còn lại khi sắp hết hàng trong kho. Thông báo số lượng còn lại sẽ hiển thị khi số lượng hàng lưu kho của mẫu mã đã chọn là 9 hoặc ít hơn. Để hiển thị thông báo này, bạn cần bật theo dõi hàng tồn kho cho sản phẩm.
 • Hiển thị thông báo đợt chuyển hàng lưu kho sắp đến khi hết hàng - Hiển thị thông báo cho biết khi nào về thêm sản phẩm đã bán hết. Thông báo hiển thị "Sẽ có hàng sau [ngày]". Để hiển thị thông báo này, bạn cần tạo đợt chuyển cho sản phẩm để ghi lại hàng chuẩn bị nhập kho.
 • Hiển thị nhà cung cấp - Hiển thị thương hiệu hoăc nhà cung cấp sản phẩm. Để hiển thị thương hiệu hoặc nhà cung cấp, bạn cần thêm nhà cung cấp cho sản phẩm.
 • Hiển thị số tiền tiết kiệm được - Hiển thị số tiền mà khách hàng đang tiết kiệm. Số tiền tiết kiệm được là khoản chênh lệch giữa giá thông thường và giá gốc của sản phẩm. Để hiển thị số tiền tiết kiệm được, bạn cần thiết lập giá gốc dành cho sản phẩm.
 • Hiển thị giá gốc - Hiển thị giá gốc của sản phẩm.
 • Hiển thị sản phẩm liên quan - Hiển thị lựa chọn sản phẩm liên quan ở cuối trang. Bộ sưu tập chứa sản phẩm sẽ xác định sản phẩm liên quan hiển thị trong mục này. Để hiển thị sản phẩm liên quan, bạn cần thêm sản phẩm vào bộ sưu tập. Nếu sản phẩm không thuộc bộ sưu tập hoặc sản phẩm là mặt hàng duy nhất trong bộ sưu tập, sẽ không có sản phẩm liên quan nào hiển thị.
 • Hiển thị nút thanh toán nhanh - Cho phép khách hàng bỏ qua giỏ hàng và truy cập trực tiếp vào trang thanh toán từ mục sản phẩm nổi bật.
 • Enable product sharing (Bật chia sẻ sản phẩm) - Hiển thị các nút mà khách hàng có thể sử dụng để chia sẻ sản phẩm trên phương tiện truyền thông xã hội. Tùy chọn chia sẻ hiển thị được điều chỉnh bởi cài đặt chủ đề.
 • Bật đánh giá sản phẩm - Thêm mục đánh giá sản phẩm vào trang. Để hiển thị đánh giá, bạn cần cài đặt ứng dụng Product Reviews miễn phí của Shopify và nhận đánh giá dành cho sản phẩm.
 • Trình chọn mẫu mã và kích cỡ nút - Chọn kích cỡ từ menu thả xuống này để cài đặt kích cỡ của trình chọn mẫu mã, nút Thêm vào giỏ hàng và nút thanh toán nhanh.

Chỉnh sửa cài đặt Sản phẩm

 1. Chọn Trang sản phẩm.
 2. Nhấp vào mục Sản phẩm.
 3. Sử dụng cài đặt để tùy chỉnh mục sản phẩm.
 4. Nhấp vào Save (Lưu).

Bộ sưu tập

Mục Bộ sưu tập là mục chính có thể tùy chỉnh đối với trang bộ sưu tập.

Mục Bộ sưu tập bao gồm các cài đặt sau:

 • Products per row (Sản phẩm trong mỗi hàng) - Chọn số lượng sản phẩm để hiển thị trong mỗi hàng trên trang bộ sưu tập.
 • Số hàng mỗi trang (chỉ ở kiểu lưới) - Chọn số hàng sản phẩm để hiển thị trên trang bộ sưu tập.
 • Bộ lọc sản phẩm ở thanh bên - Chọn sắp xếp bộ sưu tập theo thẻ sản phẩm hay theo nhóm lọc trong thanh bên.
 • Hiển thị giá gốc - Hiển thị giá gốc của sản phẩm.
 • Hiển thị số tiền tiết kiệm được - Hiển thị số tiền mà khách hàng đang tiết kiệm. Số tiền tiết kiệm được là khoản chênh lệch giữa giá thông thường và giá gốc của sản phẩm. Để hiển thị số tiền tiết kiệm được, bạn cần thiết lập giá gốc dành cho sản phẩm.
 • Bật đánh giá sản phẩm - Hiển thị huy hiệu điểm đánh giá trên trang. Để hiển thị huy hiệu điểm đánh giá, bạn cần cài đặt ứng dụng Product Reviews miễn phí của Shopify và nhận đánh giá dành cho sản phẩm.
 • Bật thanh bên - Hiển thị thanh bên để khách hàng có thể lọc sản phẩm bằng loại bộ lọc đã chọn.

Chỉnh sửa cài đặt Bộ sưu tập

 1. Chọn Trang bộ sưu tập.
 2. Nhấp vào mục Bộ sưu tập.
 3. Sử dụng cài đặt để tùy chỉnh mục bộ sưu tập.
 4. Nhấp vào Save (Lưu).

Danh sách bộ sưu tập

Sử dụng mục Collection list (Danh sách bộ sưu tập) để đặt tối đa 6 bộ sưu tập sản phẩm làm nổi bật trên trang chủ của bạn.

Thêm danh sách bộ sưu tập vào trang chủ

 1. Nhấp vào Add section (Thêm mục).
 2. Nhấp vào Collection list (Danh sách bộ sưu tập), sau đó nhấp vào Chọn.
 3. Để thêm bộ sưu tập vào mục, tùy chỉnh từng khối Bộ sưu tập:

  • Nhấp vào khối bộ sưu tập, sau đó nhấp vào Selec a collection (Chọn bộ sưu tập).
  • Trong danh sách thả xuống Collection (Bộ sưu tập), chọn bộ sưu tập để hiển thị hoặc nhấp vào Create collection (Tạo bộ sưu tập) để tạo bộ sưu tập mới.
  • Nhấp vào Chọn.
 4. Để thêm khối Bộ sưu tập bổ sung, nhấp vào Add Collection (Thêm bộ sưu tập).

 5. Nhấp vào Save (Lưu).

Bộ sưu tập nổi bật

Bạn có thể đặt bộ sưu tập nổi bật trên trang chủ. Đặt bộ sưu tập nổi bật sẽ thúc đẩy bán hàng và giúp bạn quảng cáo bộ sưu tập mới.

Mục Bộ sưu tập nổi bật bao gồm các cài đặt sau:

 • Tiêu đề - Thêm tiêu đề cho mục bộ sưu tập nổi bật.
 • Bộ sưu tập - Chọn bộ sưu tập sẽ xuất hiện trong mục.
 • Products per row (Sản phẩm trong mỗi hàng) - Chọn số lượng sản phẩm để hiển thị trong mỗi hàng trong mục.
 • Rows (Hàng) - Chọn số lượng hàng sản phẩm để hiển thị trong mục.
 • Hiển thị số tiền tiết kiệm được - Hiển thị số tiền mà khách hàng đang tiết kiệm. Số tiền tiết kiệm được là khoản chênh lệch giữa giá thông thường và giá gốc của sản phẩm. Để hiển thị số tiền tiết kiệm được, bạn cần thiết lập giá gốc dành cho sản phẩm.
 • Hiển thị giá gốc - Hiển thị giá gốc của sản phẩm.

Thêm bộ sưu tập nổi bật vào trang chủ

 1. Nhấp vào Add section (Thêm mục).
 2. Nhấp vào Featured collection (Bộ sưu tập nổi bật), sau đó nhấp vào Select (Chọn).
 3. Nhấp vào Chọn bộ sưu tập và chọn bộ sưu tập cần hiển thị, rồi nhấp vào Chọn.
 4. Sử dụng cài đặt để tùy chỉnh mục bộ sưu tập nổi bật.
 5. Nhấp vào Save (Lưu).

Bản trình chiếu

Mục Bản trình chiếu cho phép bạn tải hình ảnh lên để sử dụng cho bản trình chiếu trên trang chủ.

Bạn có thể chọn tối đa 6 hình ảnh trình chiếu cho trang chủ. Bạn có thể thêm liên kết đến từng trang trình chiếu mà khách hàng nhấp vào để mở trang trong cửa hàng.

Mỗi hình ảnh trình chiếu nên rộng 1000 px và cao 500 px. Nếu bạn sử dụng hình ảnh bản trình chiếu có chiều cao khác nhau, hình ảnh có thể hiển thị nhấp nhô hoặc rời rạc khi chuyển tiếp trang trình chiếu.

Mục bản trình chiếu gồm những cài đặt sau:

Nội dung

 • Hình ảnh - Thêm hình ảnh để hiển thị trên trang chiếu trong bản trình chiếu của bạn.
 • Link URL (Liên kết URL) - Liên kết trang chiếu đến phần khác của cửa hàng trực tuyến.

Cài đặt

 • Tự động xoay vòng các trang chiếu - Cài đặt để bản trình chiếu phát tự động.
 • Thời gian chuyển tiếp - Chọn tần suất thay đổi trang chiếu.

Tùy chỉnh bản trình chiếu

 1. Nhấp vào Add section (Thêm mục).
 2. Nhấp vào Bản trình chiếu, rồi nhấp vào Chọn.
 3. Để thêm hình ảnh vào bản trình chiếu, nhấp vào một khối Hình ảnh để tùy chỉnh hình ảnh:

 4. Sử dụng cài đặt để tùy chỉnh bản trình chiếu.

 5. Nhấp vào Save (Lưu).

Bản tin

Bạn có thể thêm mục đăng ký nhận bản tin vào trang chủ. Việc này cho phép bạn thu thập địa chỉ email của khách hàng để phục vụ cho các chiến dịch tiếp thị qua email. Bạn có thể tìm hiểu thêm về tiếp thị qua email trên blog Shopify.

Thêm mục đăng ký nhận bản tin vào trang chủ

 1. Nhấp vào Add section (Thêm mục).

 2. Nhấp vào Bản tin, sau đó nhấp vào Chọn.

 3. Nhập tiêu đề cho đăng ký nhận bản tin.

 4. Nhập tiêu đề phụ cho mục đăng ký nhận bản tin.

 5. Nhấp vào Save (Lưu).

Bản đồ

Bạn có thể thêm bản đồ Google vào trang chủ để cho khách hàng biết địa chỉ doanh nghiệp.

Mục bản đồ gồm các cài đặt sau:

 • Tiêu đề - Thêm tiêu đề cho mục bản đồ.
 • Địa chỉ và giờ làm việc - Thêm địa chỉ và giờ làm việc của cửa hàng vào mục bản đồ.
 • Địa chỉ bản đồ - Cài đặt bản đồ để hiển thị địa điểm của cửa hàng.
 • Nhãn liên kết bản đồ - Thêm nút liên kết với địa điểm của bạn trên Google Maps.
 • Hiển thị ghim - Thêm ghim cho biết địa điểm cụ thể của cửa hàng trên bản đồ.
 • Khóa API của Google Maps - Thêm khóa API của bản đồ cho mục bản đồ.
 • Hình ảnh - Thêm hình ảnh hiển thị nếu không tải được bản đồ.
 • Vị trí hình ảnh - Cài đặt vị trí hình ảnh.

Thêm bản đồ vào trang chủ

 1. Nhấp vào Add section (Thêm mục).
 2. Nhấp vào Map (Bản đồ), sau đó nhấp vào Chọn.
 3. Sử dụng cài đặt để tùy chỉnh mục bản đồ.
 4. Nhấp vào Save (Lưu).

Văn bản đa dạng thức

Sử dụng mục Rich text (Văn bản đa dạng thức) để cung cấp nội dung văn bản bạn muốn hiển thị trên trang chủ hoặc nhúng trang được tạo trong trang quản trị Shopify. Ví dụ: Bạn có thể làm nổi bật những sự kiện sắp tới bằng cách nhúng trang blog hoặc hiển thị trang có một trong những mục sau:

Mục văn bản đa dạng thức gồm các cài đặt sau:

 • Tiêu đề - Thêm tiêu đề cho mục văn bản đa dạng thức.
 • Văn bản - Thêm và định dạng văn bản tùy chỉnh. Nếu bạn muốn làm nổi bật một trang trong cửa hàng, nhấp vào Add content (Thêm nội dung), rồi nhấp vào Page (Trang). Chọn trang cần nổi bật làm trang chủ trong menu thả xuống.
 • Kích cỡ - Cài đặt kích cỡ văn bản.

Thêm văn bản đa dạng thức vào trang chủ

 1. Nhấp vào Add section (Thêm mục).

 2. Nhấp vào Văn bản đa dạng thức rồi nhấp vào Chọn.

 3. Sử dụng cài đặt để tùy chỉnh mục văn bản đa dạng thức.

 4. Nhấp vào Save (Lưu).

Video

Bạn có thể thêm video YouTube hoặc Vimeo vào trang chủ. Video có thể thu hút khách hàng và khiến họ quan tâm đến doanh nghiệp của bạn.

Để thêm video, bạn cần tìm liên kết chia sẻ video:

Mục video gồm các cài đặt sau:

 • Tiêu đề - Thêm tiêu đề cho mục video.
 • Liên kết video - Thêm liên kết chia sẻ cho video.

Thêm video vào trang chủ

 1. Nhấp vào Add section (Thêm mục).
 2. Nhấp vào Video, rồi nhấp vào Select (Chọn).
 3. Sử dụng cài đặt để tùy chỉnh mục video.
 4. Nhấp vào Save (Lưu).

Nội dung tùy chỉnh

Trong mục Nội dung tùy chỉnh , bạn có thể nhóm nhiều khối nội dung cùng nhau. Có thể điều chỉnh chiều rộng và căn chỉnh của từng khối để xây dựng bố cục tùy chỉnh.

Bạn có thể sử dụng HTML để định dạng các khối văn bản, tạo bảng hoặc nhúng nội dung từ trang web khác. Bạn có thể thêm tối đa 9 khối HTML tùy chỉnh trong mục nội dung tùy chỉnh.

Mỗi khối HTML tùy chỉnh gồm những cài đặt sau:

 • HTML - Thêm mã HTML mà bạn muốn hiển thị trên trang chủ.
 • Chiều rộng khoảng chứa - Cài đặt chiều rộng của khối HTML tùy chỉnh.
 • Căn chỉnh chiều dọc - Cài đặt chiều dọc của nội dung trong khối.

Thêm nội dung tùy chỉnh vào trang chủ

 1. Nhấp vào Add section (Thêm mục).

 2. Nhấp vào Custome content (Nội dung tùy chỉnh) rồi nhấp vào Chọn.

 3. Chọn và định cấu hình các khối nội dung bạn muốn đưa vào trong mục.

 4. Nhấp vào Save (Lưu).

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí