Nội dung tùy chỉnh cho chủ đề Venture

Mỗi tài khoản Shopify trả phí nhận 60 phút thời gian thiết kế miễn phí từ Bộ phận hỗ trợ của Shopify. Có thể sử dụng thời gian thiết kế này để thêm tính năng cụ thể cho chủ đề nhằm giúp cửa hàng bán được hàng.

Bộ phận hỗ trợ của Shopify có thể thực hiện các tùy chỉnh sau đối với Venture. Xem lại phần mô tả của từng tùy chỉnh được hỗ trợ để xác định tùy chỉnh nào có thể hỗ trợ doanh nghiệp của bạn.

Căn chỉnh logo vào chính giữa

Thời gian thiết kế: 15 phút

Logo được mặc định căn chỉnh sang bên trái ở đầu trang.

Tùy chỉnh này sẽ căn chỉnh logo ở chính giữa đầu trang.

Tránh áp dụng tùy chỉnh này cho các cửa hàng không có yêu cầu xây dựng thương hiệu cụ thể cần logo nằm giữa, vì khách hàng dễ nhìn ra logo nằm bên trái hơn.

Thêm số lượng sản phẩm cho trang bộ sưu tập

Thời gian thiết kế: 15 phút

Trang bộ sưu tập mặc định không hiển thị số lượng sản phẩm trên trang hoặc trong bộ sưu tập.

Tùy chỉnh này sẽ thêm số lượng sản phẩm trên trang hiện tại và tổng số lượng sản phẩm trong bộ sưu tập đó vào đầu trang bộ sưu tập.

Tùy chỉnh này phù hợp với cửa hàng có nhiều sản phẩm, để đảm bảo khách hàng biết có bao nhiêu sản phẩm trong một bộ sưu tập để họ có thể cuộn xuống trang hoặc truy cập các trang khác trong bộ sưu tập.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí