Phiên bản cấu trúc chủ đề

Vào tháng 7 năm 2021, Shopify đã ra mắt cấu trúc chủ đề mới có tên Online Store 2.0. Chủ đề sử dụng cấu trúc trước đây được gọi là chủ đề cổ điển. Chủ đề cổ điển có hai loại: có phân mục và không phân mục. Phiên bản cấu trúc của chủ đề sẽ xác định loại tệp tạo nên chủ đề, cách tùy chỉnh chủ đề và cách tích hợp ứng dụng với chủ đề. Phiên bản cấu trúc chủ đề cũng có thể cho phép bạn truy cập vào các tính năng mới của Shopify.

Shopify cung cấp một chủ đề Online Store 2.0 miễn phí có tên là Dawn. Tìm hiểu thêm về chủ đề Dawn.

Không bắt buộc phải nâng cấp lên Online Store 2.0. Bạn có thể tiếp tục sử dụng chủ đề cổ điển nếu chủ đề đó vẫn đáp ứng được nhu cầu của doanh nghiệp.

So sánh tính năng của chủ đề Online Store 2.0 với chủ đề cổ điển

<table>
<caption>Compare theme features</caption>
 <thead>
  <tr>
   <th style="width:70%;">Feature</th>
   <th style="width:15%;">Vintage</th>
   <th style="width:15%;">OS 2.0</th>
  </tr>
 </thead>
 <tbody>
 <tr>
  <td scope="row"><strong>Sections on the home page</strong><BR>
  Customize the content on your online store's home page. Add, rearrange, or remove sections to create your page layout.</td>
  <td style='color: #7ab55c'>✓</td>
  <td style='color: #7ab55c'>✓</td>
 </tr>
 <tr>
  <td scope="row"><strong>Sections on every page</strong><BR>
  Customize the content on most of your online store's pages. Add, rearrange, or remove sections and blocks to create unique page layouts.</td>
  <td style='color: #7ab55c'>-</td>
  <td style='color: #7ab55c'>✓</td>
 </tr>
 <tr>
  <td scope="row"><strong>Enhanced app support</strong><BR>
  Install or change apps without touching any code. Add app functionality anywhere in your theme using <a href="/manual/online-store/themes/extend/apps#app-blocks">app blocks</a>.</td>
  <td style='color: #7ab55c'>-</td>
  <td style='color: #7ab55c'>✓</td>
 </tr>
 <tr>
  <td scope="row"><strong>Richer content using dynamic sources</strong><BR>
   Add dynamic, specialized information to any setting in your theme by connecting the setting to a <a href="/manual/online-store/themes/os20/theme-structure/sections#metafields-and-dynamic-sources">dynamic source</a>. A dynamic source can be a resource attribute or a metafield value.</td>
  <td style='color: #7ab55c'>-</td>
  <td style='color: #7ab55c'>✓</td>
 </tr>
 <tr>
  <td scope="row"><strong>Collection filtering</strong><BR>
   Allow customers to <a href="/manual/online-store/themes/os20/customize/filters">filter</a> collections in your store by availability, price, and more.</td>
  <td style='color: #7ab55c'>-</td>
  <td style='color: #7ab55c'>✓</td>
 </tr>
 </tbody>
</table>

Xác định phiên bản cấu trúc chủ đề

Bạn có thể muốn biết chủ đề của mình đang sử dụng phiên bản cấu trúc chủ đề nào trong những trường hợp sau:

 • bạn đang cố gắng xác định xem ứng dụng hoặc tính năng ứng dụng có tương thích với chủ đề hay không
 • bạn muốn sử dụng một trong các tính năng chỉ dành cho chủ đề Online Store 2.0
 • bạn muốn biết liệu một hướng dẫn tùy chỉnh nào đó có áp dụng cho chủ đề của mình hay không

Mỗi chủ đề trong thư viện chủ đề có một phiên bản cấu trúc chủ đề riêng. Bạn có thể cùng lúc có cả chủ đề Online Store 2.0 và chủ đề cổ điển trong thư viện chủ đề.

Các bước thực hiện:

 1. Chọn Sản phẩm > Sản phẩm mặc định. Thao tác này sẽ mở mẫu sản phẩm mặc định. 3. Tìm trong thanh bên, bên dưới mục mẫu sản phẩm. Nếu bạn có chủ đề Online Store 2.0, nút Thêm mục sẽ xuất hiện bên dưới danh sách mục. 4. Nếu không có nút Thêm mục nào xuất hiện, có thể bạn có chủ đề cổ điển có phân mục hoặc chủ đề cổ điển không phân mục. Làm theo các bước trong mục Xác định phiên bản cấu trúc của chủ đề cổ điển để tìm hiểu xem chủ đề của bạn đang sử dụng phiên bản cấu trúc cổ điển nào.

Nếu đang sử dụng chủ đề Online Store 2.0, bạn có thể thêm các mục vào trang sản phẩm.

Xác định phiên bản cấu trúc của chủ đề cổ điển

Sau khi biết mình đang sử dụng chủ đề cổ điển, bạn cũng nên tìm hiểu xem mình đang sử dụng chủ đề có phân mục hay không phân mục. Điều này giúp bạn hiểu rõ chủ đề của mình có những tùy chỉnh nào và nên thực hiện những bước nào trong hướng dẫn tùy chỉnh chủ đề.

Cách kiểm tra trong trình biên tập chủ đề là kiểm tra xem bạn có thể kéo và thả để sắp xếp bố cục trang chủ hay không. Nếu có thể kéo và thả các phần tử thì bạn đang sử dụng chủ đề có phân mục.

Để xác định phiên bản bạn đang sử dụng, hãy xem thư mục Mục trong mã chủ đề.

Các bước thực hiện:

 1. Kiểm tra cấu trúc thư mục trong thanh bên: - Nếu có tệp trong thư mục Mục thì bạn đang sử dụng chủ đề có phân mục.
  • Nếu không có tệp nào trong thư mục Mục, bạn đang sử dụng chủ đề không phân mục.

Tìm hiểu thêm về phiên bản chủ đề

Sau khi xác định được phiên bản chủ đề, bạn có thể tìm hiểu tài liệu và hướng dẫn tùy chỉnh phù hợp với trường hợp của mình:

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí