Thêm ưu đãi giảm giá cho đơn hàng nháp

Bạn có thể áp dụng ưu đãi giảm giá cho đơn hàng nháp theo những cách sau:

Những lưu ý khi thêm ưu đãi giảm giá vào đơn hàng nháp

Xem xét các hành vi sau đây khi áp dụng mã giảm giá hoặc thêm ưu đãi giảm giá tùy chỉnh vào đơn hàng nháp:

 • Cả ưu đãi giảm giá đơn hàng tùy chỉnh và ưu đãi giảm giá mục hàng đều được áp dụng cho tổng giá của đơn hàng. Hãy thận trọng để tránh trùng lặp ưu đãi giảm giá.
 • Có thể thêm tổ hợp ưu đãi giảm giá đủ điều kiện cho đơn hàng nháp bên cạnh ưu đãi giảm giá mục hàng và đơn hàng tùy chỉnh.
 • Bạn có thể chọn cho phép khách hàng áp dụng mã giảm giá trong quá trình thanh toán khi gửi hóa đơn hoặc chia sẻ đường liên kết thanh toán. Lưu ý rằng đơn hàng nháp có nguy cơ được giảm giá nhiều hơn bạn dự đoán khi cả bạn và khách hàng đều áp dụng mã giảm giá cho đơn hàng.
 • Nếu đơn hàng có đơn vị tiền tệ khác với đơn vị tiền tệ của cửa hàng và bạn muốn giảm giá toàn bộ số tiền của một mục hàng hoặc đơn hàng, hãy nhập ưu đãi giảm giá theo tỷ lệ phần trăm thay vì một số tiền cụ thể. Ví dụ: Bạn muốn giảm giá toàn bộ số tiền của đơn hàng với tổng giá trị là 50 USD. Nhập ưu đãi giảm giá 100% thay vì giảm giá 50 USD. Sử dụng ưu đãi giảm giá theo tỷ lệ phần trăm sẽ giúp khách hàng tránh được phí ngoại hối, vốn có thể xảy ra do quy tắc làm tròn được áp dụng cho giá sản phẩm, nhưng không áp dụng cho ưu đãi giảm giá.

Giới hạn

Mã giảm giá và ưu đãi giảm giá tự động cho đơn hàng nháp có những hạn chế sau:

 • Mã giảm giá và ưu đãi giảm giá tự động không có sẵn trong Shopify POS và bạn chỉ có thể thêm các mục này trên trang quản trị Shopify bằng trình duyệt máy tính để bàn hoặc thiết bị di động.
 • Có thể áp dụng tổng cộng 5 mã giảm giá cho một đơn hàng.
 • Theo mặc định, không thể áp dụng mã giảm giá khi thanh toán đối với đơn hàng đã tạo dưới dạng hóa đơn hoặc đường liên kết cho đơn hàng nháp. Tuy nhiên, bạn có thể chọn kích hoạt tùy chọn cho phép khách hàng tự áp dụng ưu đãi giảm giá trong quá trình thanh toán. Tùy chọn này chỉ áp dụng cho riêng từng đơn hàng nháp nên bạn phải kích hoạt tùy chọn này mỗi lần muốn cho phép khách hàng thêm mã giảm giá trong quá trình thanh toán.
 • Không hỗ trợ mã giảm giá vận chuyển. Bạn có thể thêm phí vận chuyển tùy chỉnh để cung cấp phí vận chuyển chiết khấu cho khách hàng thay vì phí thông thường.
 • Không hỗ trợ mã giảm giá Mua X được Y.

Áp dụng mã giảm giá

Bạn có thể áp dụng tối đa 5 mã giảm giá cho mỗi đơn hàng. Khi gửi liên kết thanh toán, bạn cũng có thể chọn cho phép khách hàng tự áp dụng mã giảm giá hợp lệ.

Bước:

 1. Trên trang quản trị Shopify, vào mục Đơn hàng > Đơn hàng nháp.
 2. Nhấp vào đơn hàng nháp hiện có hoặc nhấp vào Tạo đơn hàng để tạo đơn hàng nháp mới.
 3. Trong mục Thanh toán, nhấp vào Thêm ưu đãi giảm giá.
 4. Trong mục Mã giảm giá, nhập mã giảm giá.
 5. Nhấp vào Apply (Áp dụng).

Áp dụng tất cả ưu đãi giảm giá tự động đủ điều kiện

Ưu đãi giảm giá tự động sẽ không tự động áp dụng cho đơn hàng được tạo dưới dạng bản nháp trong trang quản trị. Để mang đến cho khách hàng mức giá thấp nhất mà khách hàng nhận được theo mặc định, bạn có thể chọn áp dụng tất cả ưu đãi giảm giá tự động đủ điều kiện cho đơn hàng nháp.

Bước:

 1. Trên trang quản trị Shopify, vào mục Đơn hàng > Đơn hàng nháp.
 2. Nhấp vào đơn hàng nháp hiện có hoặc nhấp vào Tạo đơn hàng để tạo đơn hàng nháp mới.
 3. Trong mục Thanh toán, nhấp vào Thêm ưu đãi giảm giá.
 4. Chọn Áp dụng tất cả ưu đãi giảm giá tự động đủ điều kiện.
 5. Nhấp vào Apply (Áp dụng).

Áp dụng ưu đãi giảm giá đơn hàng tùy chỉnh

Bạn có thể áp dụng ưu đãi giảm giá đơn hàng tùy chỉnh áp dụng cho toàn bộ đơn hàng.

Bước:

Áp dụng ưu đãi giảm giá mục hàng tùy chỉnh

Bạn có thể áp dụng ưu đãi giảm giá tùy chỉnh cho từng mặt hàng trong đơn hàng nháp.

Bước:

Gỡ bỏ ưu đãi giảm giá đã hủy kích hoạt, không đủ điều kiện hoặc đã xóa

Nếu mã giảm giá hoặc ưu đãi giảm giá tự động đã thêm vào đơn hàng nháp đang mở trở nên không hợp lệ hoặc không đủ điều kiện trước khi hoàn tất đơn hàng, thì ưu đãi giảm giá bị hủy kích hoạt sẽ ngăn bạn và khách hàng hoàn tất đơn hàng. Bạn cần gỡ bỏ mã giảm giá không đủ điều kiện khỏi đơn hàng nháp đang mở thì bạn hoặc khách hàng mới có thể hoàn tất đơn hàng.

Bước:

 1. Trên trang quản trị Shopify, vào mục Đơn hàng > Đơn hàng nháp.
 2. Nhấp vào đơn hàng nháp hiện có mà bạn muốn bỏ ưu đãi giảm giá.
 3. Trong mục Thanh toán, nhấp vào Chỉnh sửa ưu đãi giảm giá.
 4. Gỡ bỏ ưu đãi giảm giá không hợp lệ theo một trong những cách sau:

  • Để gỡ bỏ mã giảm giá, nhấp vào biểu tượng thùng rác bên cạnh mã giảm giá bất kỳ mà bạn muốn xóa.
  • Để gỡ bỏ ưu đãi giảm giá tự động, bỏ chọn Áp dụng tất cả ưu đãi giảm giá tự động đủ điều kiện.
 5. Nhấp vào Save changes (Lưu thay đổi).

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí