Gửi hóa đơn của đơn hàng nháp

Khi tạo đơn hàng nháp cho khách hàng, bạn có thể chia sẻ liên kết đến trang thanh toán cho đơn hàng để khách hàng có thể nhập thông tin thanh toán, chọn phương thức vận chuyển và gửi tiền thanh toán. Sau khi khách hàng hoàn tất quá trình thanh toán qua liên kết, đơn hàng nháp trở thành đơn hàng trên trang Đơn hàng và được tự động đánh dấu là Đã thanh toán.

Có hai cách để chia sẻ liên kết thanh toán với khách hàng:

Những lưu ý khi gửi hóa đơn của đơn hàng nháp

Trước khi gửi hóa đơn của đơn hàng nháp, bạn cần lưu ý những điều sau:

  • Hãy thận trọng, tránh đánh dấu đơn hàng nháp là Đã thanh toán khi chưa nhận thanh toán của khách hàng. Nếu không, liên kết trong hóa đơn sẽ không hoạt động và khách hàng không thể hoàn tất quá trình thanh toán.
  • Nếu bạn gửi hóa đơn cho khách hàng và hóa đơn bao gồm sản phẩm không có hàng trong kho, thì khách hàng cố gắng thanh toán sẽ nhận được thông báo rằng mặt hàng đã hết hàng và không thể hoàn tất giao dịch bán. Bạn có thể thực hiện một trong những thao tác sau để hoàn tất thanh toán cho đơn hàng nháp không có hàng trong kho:

Gửi hóa đơn của đơn hàng

Bạn có thể gửi hóa đơn chứa liên kết đến trang thanh toán cho khách hàng. Khách hàng có thể sử dụng liên kết trong email để nhập thông tin thanh toán, chọn phương thức vận chuyển và gửi thanh toán.

Nếu bạn sử dụng International để bán hàng quốc tế, đơn vị tiền tệ trên hóa đơn được xác định theo thị trường liên kết với địa chỉ giao hàng của khách hàng. Bạn có thể thay đổi đơn vị tiền tệ bằng cách thay đổi thị trường.

Bạn cũng có thể gửi hóa đơn cho đơn hàng có trạng thái Đang chờ thanh toán. Trong một trường hợp, bạn không thể gửi hóa đơn khi đặt điều khoản thanh toán: nếu đơn hàng nháp có đơn vị tiền tệ địa phương khác với đơn vị tiền tệ của cửa hàng, bạn chỉ có thể thu tiền thanh toán bằng thẻ tín dụng hoặc bằng cách đánh dấu đơn hàng là đã thanh toán.

Bước:

Bạn có thể tạo đơn hàng nháp rồi chia sẻ đường liên kết đến trang thanh toán cho khách hàng. Tùy chọn này hữu ích khi bạn cần hồi đáp yêu cầu của khách hàng đã khởi tạo trong ứng dụng truyền thông xã hội hoặc nhắn tin trực tiếp.

Bước:

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí