Fraud Protect và bồi hoàn

Khi kích hoạt Fraud Protect, quy trình bồi hoàn sẽ khác nhau tùy theo việc đơn hàng có được bảo vệ hay không và lý do bồi hoàn. Vì phần lớn đơn hàng được bảo vệ nên bạn sẽ ít phải lo lắng về những khoản bồi hoàn hơn.

Những loại bồi hoàn bạn có thể gặp phải là bồi hoàn do gian lận đối với đơn hàng được bảo vệ, bồi hoàn do gian lận đối với đơn hàng không được bảo vệnhững loại bồi hoàn khác đối với đơn hàng được bảo vệ hoặc không được bảo vệ.

Bồi hoàn do gian lận cho đơn hàng được bảo vệ

Bồi hoàn do gian lận là loại bồi hoàn phổ biến nhất và xảy ra khi chủ thẻ khiếu nại rằng họ không ủy quyền khoản phí (ví dụ: do thẻ của họ bị đánh cắp).

Nếu phải bồi hoàn do gian lận cho đơn hàng được bảo vệ, Shopify sẽ bồi hoàn toàn bộ số tiền khiếu nại và phí bồi hoàn cho bạn cũng như xử lý quy trình bồi hoàn thay mặt bạn. Bạn không cần phải làm gì.

Bồi hoàn do gian lận cho đơn hàng không được bảo vệ

Nếu có bồi hoàn do gian lận đối với đơn hàng không được bảo vệ, quy trình bồi hoàn giống với quy trình thông thường. Shopify sẽ không hoàn lại số tiền khiếu nại và phí bồi hoàn cho bạn trừ trường hợp công ty cấp thẻ tín dụng giải quyết khiếu nại đứng về phía bạn.

Để biết thêm thông tin về việc phản hồi yêu cầu bồi hoàn đối với đơn hàng không được bảo vệ, xem Quản lý các khoản bồi hoàn và truy vấn.

Những loại bồi hoàn khác đối với đơn hàng được bảo vệ hoặc không được bảo vệ

Dù bồi hoàn do gian lận là loại bồi hoàn phổ biến nhất, khách hàng vẫn có thể khiếu nại một khoản thanh toán bằng thẻ tín dụng nếu họ thông báo rằng họ không nhận được sản phẩm hoặc nếu họ cho rằng sản phẩm bị lỗi, hỏng hóc hoặc không như mô tả. Fraud Protect không bảo vệ trước những loại bồi hoàn này.

Để biết thêm thông tin về việc phản hồi yêu cầu bồi hoàn không được Fraud Protect bảo vệ, hãy tham khảo cách Quản lý các khoản bồi hoàn và truy vấn.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí