Tìm kiếm, xem và in đơn hàng

Nếu có nhiều đơn hàng, bạn có thể sắp xếp đơn hàng để tìm kiếm và quản lý danh sách dễ dàng hơn.

Xem thông tin chi tiết trong danh sách đơn hàng

Khi di con trỏ đến các phần của danh sách đơn hàng, bạn có thể xem nhanh thông tin chi tiết đơn hàng trong cửa sổ bật lên.

Các cột sau đây có hỗ trợ cửa sổ bật lên:

 • Khách hàng
 • Mặt hàng
 • Thẻ

Ví dụ: Bạn có thể nhấp vào tên khách hàng để xem thông tin như địa điểm của khách hàng, mã số đơn hàng và thông tin liên hệ.

Các biểu tượng bên cạnh mã số đơn hàng cũng cung cấp thêm thông tin. Ví dụ: Bạn có thể biết có ghi chú hoặc nhận xét về đơn hàng không hoặc đơn hàng có rủi ro gian lận cao không. Di con trỏ đến biểu tượng để mở cửa sổ bật lên.

Sắp xếp danh sách đơn hàng

Danh sách đơn hàng được sắp xếp mặc định từ mới nhất đến cũ nhất. Bạn cũng có thể sắp xếp đơn hàng theo:

 • Mã số đơn hàng
 • Ngày
 • Tên khách hàng
 • Trạng thái thanh toán
 • Trạng thái thực hiện
 • Tổng giá trị

Ví dụ: Nếu bạn sắp xếp đơn hàng theo Total price (low to high) (Tổng giá trị (thấp đến cao)), đơn hàng có tổng giá trị thấp nhất sẽ nằm ở đầu danh sách. Nếu bạn sắp xếp đơn hàng theo Total price (high to low) (Tổng giá trị (từ cao đến thấp)), đơn hàng có tổng giá trị cao nhất sẽ nằm ở đầu danh sách.

Các bước thực hiện:

 1. Trong phần Quản trị viên Shopify, vào mục Đơn hàng.

 2. Để thay đổi cách sắp xếp đơn hàng, nhấp vào Sort (Sắp xếp).

 3. Chọn tùy chọn sắp xếp.

Lọc đơn hàng

Trong trang quản trị Shopify, bạn có thể sử dụng bộ lọc để thay đổi đơn hàng hiển thị và thực hiện thao tác hàng loạt cho nhiều đơn hàng cùng lúc. Bạn cũng có thể lọc đơn hàng bằng tìm kiếm tùy chỉnh và lưu lại để tìm được kết quả nhanh hơn trong tương lai.

Bạn có thể thực hiện những thao tác sau bằng bộ lọc đơn hàng:

 • Lọc đơn hàng
 • Lọc theo địa điểm
 • Lọc bằng thuật ngữ tùy chỉnh
 • Lưu bộ lọc
 • Sử dụng thao tác hàng loạt với bộ lọc

Lọc đơn hàng

Theo mặc định, tất cả đơn hàng được hiển thị trong danh sách đơn hàng. Bạn có thể thay đổi đơn hàng được hiển thị bằng cách áp dụng bộ lọc cho danh sách.

Ví dụ: Bạn có thể sử dụng bộ lọc Chưa thực hiện để xem danh sách tất cả đơn hàng chưa thực hiện của cửa hàng. Bạn cũng có thể kết hợp nhiều bộ lọc để xem đơn hàng đáp ứng nhiều tiêu chí. Ví dụ: Bạn có thể kết hợp bộ lọc Low risk (Rủi ro thấp) và Unpaid (Chưa thanh toán) để xem danh sách đơn hàng vừa có rủi ro thấp vừa chưa thanh toán của cửa hàng.

Bạn có thể sử dụng những bộ lọc sau cho danh sách đơn hàng:

 • Phương thức giao hàng: giao hàng tận nơi, đến tận nơi lấy hàng, vận chuyển đến khách hàng
 • Trạng thái: mở, đã lưu trữ, đã hủy
 • Trạng thái thanh toán: đã ủy quyền, đã thanh toán, đã hoàn tiền một phần, đã thanh toán một phần, đang chờ, đã hoàn tiền, chưa thanh toán, đã hủy bỏ
 • Trạng thái thực hiện: đã thực hiện, chưa thực hiện, đã thực hiện một phần, đã lên lịch, tạm dừng
 • Được gắn thẻ: lọc theo thẻ đơn hàng tùy chỉnh
 • Kênh bán hàng: lọc theo kênh bán hàng được kích hoạt
 • Trạng thái bồi hoàn và yêu cầu truy vấn: đang mở, đã gửi, đã thắng, đã thua, bất kỳ
 • Mức rủi ro: cao, trung bình, thấp
 • Ngày: tuần trước, tháng trước, 3 tháng gần nhất, năm trước hoặc tùy chỉnh
 • Thẻ tín dụng: 4 số cuối thẻ tín dụng

Sử dụng bộ lọc đã lưu và mặc định phía trên danh sách đơn hàng để nhanh chóng nhấp và lọc đơn hàng.

Lọc đơn hàng theo địa điểm

Nếu cửa hàng có nhiều địa điểm, bạn có thể lọc đơn hàng theo địa điểm.

Lọc đơn hàng bằng từ khóa tùy chỉnh

Bạn có thể sử dụng thanh tìm kiếm để lọc đơn hàng bằng thuật ngữ tùy chỉnh. Có thể sử dụng thuật ngữ tùy chỉnh làm bộ lọc riêng hoặc kết hợp với bộ lọc trong các danh mục hiện có. Ví dụ: Bạn có thể lọc đơn hàng bằng cách tìm kiếm tên khách hàng, tên sản phẩm, SKU, mã số đơn hàng hoặc quốc gia.

Lưu bộ lọc đơn hàng

Bạn có thể lưu các tổ hợp bộ lọc làm tab mới trên trang Đơn hàng. Sử dụng tab đã lưu để xem lại danh sách đơn hàng đã lọc trong tương lai.

Các bước thực hiện:

 1. Trong phần Quản trị viên Shopify, vào mục Đơn hàng.

 2. Sau khi lọc đơn hàng, nhấp vào Lưu bộ lọc.

 3. Nhập tên cho tab bộ lọc mới, sau đó nhấp vào Save (Lưu).

 4. Nhấp vào tên bộ lọc bạn đã tạo để xem danh sách đơn hàng được lọc đã lưu.

Đơn hàng hiển thị trong bộ lọc đã lưu được tự động cập nhật. Ví dụ: Nếu bạn lưu một bộ lọc cho "Đơn hàng đã thanh toán", bất kỳ đơn hàng nào đã được thanh toán sẽ được tự động thêm vào nhóm.

Sử dụng thao tác hàng loạt với bộ lọc

Bạn có thể sắp xếp và lọc đơn hàng, sau đó thay đổi các đơn hàng bằng thao tác hàng loạt.

Ví dụ: Bạn có thể muốn thu hồi nhanh các khoản tiền đối với tất cả đơn hàng đang chờ thanh toán. Bạn có thể sử dụng thao tác hàng loạt để không phải mở từng đơn hàng và thu hồi tiền thủ công.

Các bước thực hiện:

 1. Trong phần Quản trị viên Shopify, vào mục Đơn hàng.

 2. Áp dụng bộ lọc.

 3. Chọn mặt hàng bạn muốn chỉnh sửa.

 4. Nhấp vào Thao tác khác.

 5. Chọn một thao tác.

 6. Có thể bạn cần xác nhận lựa chọn, tùy vào thao tác bạn chọn.

In đơn hàng

Có thể bạn muốn tạo bản in đơn hàng để lưu hồ sơ riêng hoặc để gửi kèm trong hộp khi vận chuyển cho khách hàng.

Các bước thực hiện:

 1. Trong phần Quản trị viên Shopify, vào mục Đơn hàng.

 2. Trong trang Đơn hàng, nhấp vào mã số đơn hàng của đơn hàng bạn muốn in.

 3. Nhấp vào Print (In) > Print order page (In trang đơn hàng).

 4. Trong cửa sổ tùy chọn in, chọn máy in và cài đặt, sau đó nhấp vào Print (In).

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí