Quản lý đơn hàng trả lại do khách hàng trực tuyến tự phục vụ

Khi khách hàng gửi yêu cầu trả hàng, bạn sẽ nhận được email để xem xét yêu cầu. Bạn có thể phê duyệt hoặc từ chối yêu cầu trên trang quản trị Shopify. Nếu phê duyệt yêu cầu trả hàng, bạn có thể gửi email hướng dẫn vận chuyển và nhãn đổi trả cho khách hàng.

Phê duyệt yêu cầu trả hàng

Bạn có thể xem lại và phê duyệt yêu cầu trả hàng. Bạn cần chọn cách thức trả lại sản phẩm.

Nếu cửa hàng của bạn và địa chỉ giao hàng của khách đều tại Hoa Kỳ, bạn có thể tạo nhãn đổi trả ngay trên trang quản trị Shopify rồi gửi email cho khách hàng.

Sau khi bạn tạo đơn hàng trả lại, email xác nhận sẽ được gửi đến khách hàng. Nếu bạn tạo hoặc tải lên nhãn đổi trả, nhãn đổi trả cũng sẽ có trong email.

Bước:

Sau khi nhận và kiểm tra các mặt hàng được trả về, bạn có thể thực hiện hoàn tiền và tái nhập kho các mặt hàng đủ điều kiện.

Từ chối yêu cầu trả hàng

Bạn có thể kiểm tra yêu cầu trả hàng và từ chối. Bạn cần chọn lý do từ chối và tạo tin nhắn từ chối cho khách hàng. Lý do từ chối không hiển thị với khách hàng và chỉ dành cho mục đích sử dụng nội bộ.

Sau khi bạn từ chối yêu cầu trả hàng, khách hàng sẽ nhận được email có thông báo từ chối.

Bước:

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí