Những phương thức thanh toán khác

Bạn có thể thiết lập phương thức thanh toán khác để khách hàng có thể thanh toán đơn hàng trực tuyến bằng phương thức khác, thay vì thẻ tín dụng. Ví dụ: Tiền mã hóa là tùy chọn phổ biến cho phép khách hàng thanh toán không cần qua ngân hàng hoặc tổ chức khác.

Lưu ý: Nếu khách hàng thanh toán bằng phương thức thanh toán khác, bạn sẽ bị thu phí giao dịch đối với giao dịch mua. Để tránh phí giao dịch, bạn có thể kích hoạt Shopify Payments.

Kích hoạt phương thức thanh toán khác

  1. Trong mục Phương thức thanh toán khác, nhấp vào Chọn phương thức thanh toán khác.

  2. Chọn nhà cung cấp trong danh sách.

  3. Nhập thông tin xác thực tài khoản cho nhà cung cấp bạn chọn.

  4. Nhấp vào Activate (Kích hoạt) để kích hoạt nhà cung cấp.

Nếu bạn đã kích hoạt phương thức thanh toán khác, khách hàng có thể sử dụng phương thức này khi thanh toán.

Hủy kích hoạt phương thức thanh toán khác

  1. Trong mục Phương thức thanh toán khác, nhấp vào Chọn phương thức thanh toán khác.

  2. Chọn nhà cung cấp trong danh sách.

  3. Nhấp vào Deactivate (Hủy kích hoạt) để tắt nhà cung cấp.

Nếu muốn xóa tùy chọn thanh toán khác, bạn có thể hủy kích hoạt tùy chọn này.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí