Tiền ảo

Tiền mã hóa là một hình thức đơn vị tiền tệ số hoặc ảo có thể chuyển trực tiếp từ người này đến người khác qua Internet. Tiền mã hóa mang đến những lợi ích sau cho thương nhân:

  • Giao dịch nhanh chóng
  • Phí xử lý thấp
  • Không có yêu cầu bồi hoàn
  • Giao dịch địa phương và quốc tế
  • Chuyển đổi thanh toán thành mọi đơn vị tiền tệ pháp định như USD hoặc CAD.

Để nhận tiền điện tử, hãy bật một hoặc nhiều phương thức thanh toán khác sau đây trên trang Nhà cung cấp dịch vụ thanh toán của trang quản trị Shopify:

Sau khi kích hoạt phương thức thanh toán hỗ trợ tiền mã hóa, bạn có thể chấp nhận Bitcoin, Ethereum, Litecoin trong số hơn 300 đơn vị tiền tệ kỹ thuật số.

Kích hoạt một cổng khác sẽ không ảnh hưởng đến các cổng hiện tại. Mỗi cổng tiền mã hóa có một kênh hỗ trợ riêng để liên hệ về các vấn đề đăng ký hoặc thanh toán.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí