Trải nghiệm khách hàng của PayPal Express Checkout

PayPal Express Checkout là một trang thanh toán nhanh giữ chân khách hàng trên trang web của bạn trong khi đặt hàng tại cửa hàng, giúp tối ưu hóa quá trình thanh toán trực tuyến. PayPal Express Checkout cho phép khách hàng lưu thông tin thanh toán của họ cho những lần mua sau, mang đến trải nghiệm quá trình thanh toán nhanh hơn.

Tìm hiểu cách thức hoạt động của PayPal Express Checkout

Để thanh toán đơn hàng bằng PayPal Express Checkout, khách hàng cần thực hiện các bước sau:

 1. Khi khách hàng truy cập cửa hàng trực tuyến của bạn và thêm mặt hàng vào giỏ hàng, họ có thể chọn sử dụng PayPal Express Checkout.
 2. Khách hàng tiếp tục bằng cách đăng nhập vào tài khoản PayPal để xem lại và xác nhận giao dịch mua hàng.
 3. Sau khi đăng nhập, khách hàng hoàn tất giao dịch một cách bảo mật.

Xử lý địa chỉ trong PayPal Express Checkout

PayPal tự động điền địa chỉ giao hàng của khách hàng vào các trường địa chỉ thanh toán khi thanh toán. Khách hàng có thể chỉnh sửa thông tin này bằng cách nhấp vào Thay đổi....

Shopify chỉ gửi một địa chỉ cho PayPal, thường là địa chỉ giao hàng. Thiết lập này không thể thay đổi vì Shopify không thể nào biết trước liệu khách hàng có tài khoản PayPal hay không. Do vậy, Shopify không thể gửi địa chỉ thanh toán, ví dụ khi thay vào đó, khách hàng thanh toán bằng thẻ tín dụng.

Khi sử dụng PayPal Express Checkout làm giải pháp thanh toán nhanh, địa chỉ thanh toán của khách hàng có thể bị thiếu khi họ chọn nhận hàng tại cửa hàng.

Kích hoạt thanh toán với vai trò khách

PayPal Express Checkout mặc định nhắc khách hàng đăng nhập hoặc tạo tài khoản PayPal. Tuy nhiên, tại một số khu vực, bạn có thể kích hoạt thanh toán với vai trò khách để cho phép khách hàng thanh toán bằng thẻ tín dụng mà không cần tài khoản PayPal. Để kích hoạt tính năng này, hãy liên kết thẻ tín dụng của bạn với tài khoản PayPal cho doanh nghiệp rồi điều chỉnh cài đặt trong tài khoản PayPal cho phù hợp. Tìm hiểu thêm về thiết lập thanh toán cho khách trên trang thanh toán của bạn tại PayPal. Để xác nhận xem bạn có thể kích hoạt thanh toán cho khách tại một quốc gia hoặc vùng nhất định hay không, hãy liên hệ với đội ngũ hỗ trợ của PayPal.

Yêu cầu số điện thoại đối với đơn hàng thanh toán bằng PayPal Express Checkout

Khi sử dụng PayPal Express Checkout và dựa vào chi tiết liên hệ của khách hàng, bạn có thể thấy trường số điện thoại bị thiếu trên trang chi tiết đơn hàng của Shopify. Nếu chọn đặt số điện thoại là trường bắt buộc trong PayPal, bạn cần đảm bảo các trường bắt buộc trên Shopify Checkout khớp với các trường đó trong PayPal để tránh lỗi kết nối.

Tuy việc yêu cầu số điện thoại có thể cải thiện khả năng liên lạc nhưng cũng có thể khiến một số khách hàng không muốn hoàn tất giao dịch mua hàng. Nếu không cần số điện thoại cho hoạt động kinh doanh, có thể bạn cần cân nhắc đặt đây là trường tùy chọn để hỗ trợ quá trình thanh toán diễn ra liền mạch.

Để yêu cầu số điện thoại của khách hàng qua cài đặt tài khoản PayPal, bạn phải có tài khoản PayPal cho doanh nghiệp. Bạn có thể điều chỉnh cài đặt này bằng cách đăng nhập vào tài khoản PayPal của mình và thiết lập yêu cầu về số điện thoại cho phù hợp.

Bước:

 1. Đăng nhập vào tài khoản PayPal tại paypal.com.
 2. Nhấp vào biểu tượng bánh răng và chọn Account Settings (Cài đặt tài khoản).
 3. Nhấp vào Website payments (Thanh toán trên trang web).
 4. Cạnh Website preferences (Tùy chọn ưu tiên trang web), nhấp vào Update (Cập nhật).
 5. Trong Contact telephone number (Số điện thoại liên hệ), chọn một tùy chọn cho Contact telephone (Điện thoại liên hệ):
  • Bật (Trường không bắt buộc): Thêm trường số điện thoại nhưng không đặt thành bắt buộc.
  • Bật (Trường bắt buộc): Đặt số điện thoại thành bắt buộc trong quá trình thanh toán.
  • Tắt: Gỡ hoàn toàn trường số điện thoại.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí