Yêu cầu số điện thoại đối với đơn hàng PayPal Express Checkout

Nếu sử dụng PayPal Express, bạn có thể nhận thấy rằng trang chi tiết đơn hàng Shopify không chứa số điện thoại khách hàng. Nếu bạn có Tài khoản PayPal cho doanh nghiệp, bạn có thể yêu cầu số điện thoại khách hàng trong cài đặt tài khoản PayPal.

Các bước thực hiện:

 1. Đăng nhập vào tài khoản PayPal tại paypal.com.
 2. Nhấp vào biểu tượng bánh răng và chọn Account Settings (Cài đặt tài khoản).
 3. Nhấp vào Website payments (Thanh toán trên trang web).
 4. Cạnh Website preferences (Tùy chọn ưu tiên trang web), nhấp vào Update (Cập nhật).
 5. Trong Contact telephone number (Số điện thoại liên hệ), chọn một tùy chọn cho Contact telephone (Điện thoại liên hệ):
  • Bật (Trường không bắt buộc) - thêm trường số điện thoại vào trang thanh toán nhưng không bắt buộc phải có trường này mới được thanh toán.
  • Bật (Trường bắt buộc) - yêu cầu khách hàng nhập số điện thoại khi thanh toán.
  • Off (Tắt) - xóa hoàn toàn trường.

Việc yêu cầu số điện thoại khi thanh toán thường giảm số lượt chuyển đổi và doanh số. Nhiều người không thích cung cấp thông tin liên hệ. Trừ khi cực kỳ cần số điện thoại, nếu không bạn nên chọn Bật (Trường không bắt buộc).

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí