Ưu đãi Shop Cash

Ưu đãi Shop Cash cho phép bạn tăng giá trị Shop Cash của khách hàng trong cửa hàng của bạn. Những ưu đãi này có thể giúp bạn tăng doanh số từ khách hàng lần đầu trên ứng dụng Shop.

Khi bạn tạo ưu đãi Shop Cash, ưu đãi của bạn sẽ hiển thị với khách hàng tiềm năng mới trong mục Ưu đãi Shop Cash của ứng dụng Shop và bạn sẽ thanh toán chi phí chuyển đổi cho những giao dịch bán hàng thành công. Khách hàng đã mua hàng trong cửa hàng của bạn từ trước đó sẽ không thể xem ưu đãi Shop Cash.

Điều kiện hợp lệ để sử dụng ưu đãi Shop Cash

Ưu đãi Shop Cash chỉ dành cho những cửa hàng đáp ứng tất cả các yêu cầu sau:

Thanh toán cho ưu đãi Shop Cash

Mỗi lần khách hàng đặt hàng bằng ưu đãi Shop Cash, hệ thống sẽ khấu trừ một khoản phí vào số dư quyết toán trong Shopify Payments của bạn. Quá trình này sẽ tiếp tục cho đến khi đạt tới tổng ngân sách cho chiến dịch của bạn. Nếu đạt đến ngân sách hằng ngày và không có ngân sách tái tục, chiến dịch sẽ tạm dừng trong suốt thời gian còn lại của ngày hôm đó và ngân sách sẽ được làm mới vào ngày tiếp theo.

Không cần ứng tiền trước để tạo ưu đãi Shop Cash. Nếu số dư quyết toán trong Shopify Payments của bạn không đủ để chi trả cho phí của chiến dịch, việc khấu trừ sẽ được thử lại cho đến khi thanh toán các khoản phí thành công. Trong thời gian này, Shop sẽ giữ lại phần Shop Cash trong tiền quyết toán của đơn hàng cho đến khi thu đủ mức phí của chiến dịch.

Hiểu rõ về ngân sách của chiến dịch ưu đãi Shop Cash

Khi tạo ưu đãi Shop Cash, bạn cần đặt ra ngân sách.

Ngân sách hằng ngày

Ngân sách hằng ngày là tổng số tiền bạn muốn chi tiêu mỗi ngày khi chạy ưu đãi Shop Cash.

Khi thiết lập ngân sách hằng ngày cho chiến dịch ưu đãi Shop Cash, bạn nên hoạch định sao cho ngân sách hằng ngày kết hợp bằng chi tiêu trung bình hằng ngày cho tuần theo lịch. Nếu bạn không chi tiêu hết ngân sách hằng ngày trong một ngày thì ngân sách còn lại cho ngày đó sẽ được chuyển sang các ngày tiếp theo để tối ưu hóa chi tiêu cho chiến dịch ưu đãi Shop Cash.

Chiến dịch ưu đãi Shop Cash được triển khai từ Chủ nhật đến thứ Bảy mỗi tuần và số tiền chuyển tiếp được đặt lại thành 0 USD vào mỗi Chủ nhật. Chi tiêu cho chiến dịch ưu đãi Shop Cash không bao giờ vượt quá tổng ngân sách cho một tuần theo lịch. Ví dụ: Nếu ngân sách hằng ngày của bạn là 100 USD thì tổng chi tiêu cho chiến dịch sẽ không vượt quá 700 USD trong một tuần theo lịch.

Chi phí mỗi lần chuyển đổi

Chi phí mỗi lần thu hút là số tiền tối đa mà bạn sẵn sàng chi trả để thu hút được khách hàng mới trong một giao dịch. Giá trị Shop Cash và phí thu hút cộng lại sẽ không vượt quá số tiền này đối với mỗi giao dịch.

Tạo ưu đãi Shop Cash

Bất kỳ nhân viên nào trên cửa hàng có quyền truy cập kênh Shop và tiếp thị đều có thể tạo và quản lý chiến dịch ưu đãi Shop Cash. Bạn có thể chạy một chiến dịch tại một thời điểm.

Các bước thực hiện

 1. Trong trang quản trị Shopify, nhấp vào Cài đặt > Ứng dụng và kênh bán hàng.

 2. Trong trang Ứng dụng và kênh bán hàng, nhấp vào Shop.

 3. Nhấp vào Mở kênh bán hàng.

 4. Nhấp vào Tiếp thị rồi nhấp vào Tạo chiến dịch ở góc trên bên phải.

 5. Nhập tên chiến dịch.

 6. Trong mục Lên lịch, nhập ngày và thời gian bắt đầu chiến dịch.

 7. Không bắt buộc: Để thiết lập thời gian kết thúc cho chiến dịch, chọn hộp kiểm Thiết lập ngày kết thúc.

 8. Trong mục Ngân sách, hoàn thành các trường Ngân sách hằng ngàyChi phí mỗi lần thu hút.

 9. Trong trường Giá trị đơn hàng tối thiểu, điền vào đó số tiền tối thiểu mà khách hàng cần chi tiêu để sử dụng ưu đãi Shop Cash.

 10. Chấp nhận điều khoản và điều kiện rồi nhấp vào Đăng.

Chỉnh sửa chiến dịch ưu đãi Shop Cash

Sau khi tạo chiến dịch ưu đãi Shop Cash, bạn có thể thay đổi ngân sách hằng ngày và ngày kết thúc chiến dịch. Bạn không thể thay đổi chi phí mỗi lần thu hút sau khi chiến dịch diễn ra. Tuy nhiên, bạn có thể kết thúc chiến dịch bất kỳ lúc nào rồi tạo chiến dịch mới.

Các bước thực hiện

 1. Trong trang quản trị Shopify, nhấp vào Cài đặt > Ứng dụng và kênh bán hàng.

 2. Trong trang Ứng dụng và kênh bán hàng, nhấp vào Shop.

 3. Nhấp vào Mở kênh bán hàng.

 4. Nhấp vào Tiếp thị rồi nhấp vào chiến dịch.

 5. Thực hiện một trong những thao tác sau đây:

  • Để thay đổi thời gian kết thúc chiến dịch, hãy điều chỉnh trường Ngày kết thúc hoặc Thời gian kết thúc rồi nhấp vào Lưu.
  • Để thay đổi ngân sách hàng ngày, nhập số tiền mới vào trường Ngân sách hàng ngày, sau đó nhấp vào Lưu.
  • Để tạm dừng chiến dịch, nhấp vào Tạm dừng chiến dịch.
  • Để kết thúc chiến dịch ngay lập tức, nhấp vào Kết thúc chiến dịch.
 6. Cập nhật các trường bạn muốn chỉnh sửa.

 7. Nhấp vào Save (Lưu).

Phân tích chiến dịch ưu đãi Shop Cash

Bạn có thể đánh giá thành công của các ưu đãi Shop Cash trên trang quản trị Shopify.

Các bước thực hiện

 1. Trong trang quản trị Shopify, nhấp vào Cài đặt > Ứng dụng và kênh bán hàng.

 2. Trong trang Ứng dụng và kênh bán hàng, nhấp vào Shop.

 3. Nhấp vào Mở kênh bán hàng.

 4. Nhấp vào Tiếp thị

 5. Chọn chiến dịch cần đánh giá.

Sử dụng bảng dưới đây để tìm hiểu thêm về ý nghĩa của từng số liệu trong chiến dịch.

Số liệu về ưu đãi Shop Cash
Số liệu Định nghĩa
Số lần hiển thị Số lần người dùng ứng dụng Shop đã xem ưu đãi Shop Cash từ mọi nơi trong ứng dụng Shop, bao gồm trang cửa hàng và trang chi tiết sản phẩm.
Khách hàng mới đã thu hút được Số khách hàng mới đã đặt đơn hàng đầu tiên bằng ưu đãi Shop Cash.
Doanh số từ chiến dịch Tổng doanh số từ tất cả các giao dịch ưu đãi Shop Cash.
Giá trị đơn hàng trung bình Tổng doanh số chia cho số lượng đơn hàng từ một chiến dịch ưu đãi Shop Cash.
Doanh thu trên chi tiêu quảng cáo Tổng doanh số chia cho tổng chi phí của chiến dịch ưu đãi Shop Cash.
Chi phí quảng cáo của hoạt động bán hàng Tổng chi phí quảng cáo chia cho tổng doanh số từ các chiến dịch ưu đãi Shop Cash, hiển thị theo tỷ lệ phần trăm.
Chi phí trên mỗi khách hàng Tổng chi phí quảng cáo chia cho tổng số khách hàng thu hút được từ chiến dịch ưu đãi Shop Cash.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí