Hướng dẫn về quy định và tuân thủ đối với Tùy chọn trả góp bằng Shop Pay

Tài liệu và điều khoản tiếp thị của bạn cần tuân thủ nhiều quy định, bao gồm luật cho vay của tiểu bang và liên bang, Đạo luật Cơ hội tín dụng bình đẳng, Đạo luật Trung thực trong Cho Vay (TILA), Kiểm soát hành vi tiếp thị và khiêu dâm không được mời chào (CAN-SPAM) và các quy tắc quảng cáo và tiếp thị của Ủy ban Thương mại Liên bang (FTC), bao gồm hướng dẫn xác nhận và toàn bộ yêu cầu về thông tin công khai..

Khi tạo tài liệu tiếp thị để quảng bá Shop Pay Trả góp, bạn cần sử dụng thông điệp được phê duyệt và hướng dẫn.

Hướng dẫn thực hiện cho vay công bằng

Hướng dẫn thực hiện cho vay công bằng có trong Đạo luật Cơ hội tín dụng bình đẳng (ECOA). Để quảng bá Tùy chọn trả góp bằng Shop Pay, bạn cần:

 • Tránh thêm yêu cầu vào quá trình đăng ký.
 • Mang tùy chọn Shop Pay Trả góp đến với mọi khách hàng bằng cách khuyến khích mọi người đăng ký.
 • Nhắm mục tiêu vào nhân khẩu học ở phạm vi rộng.
 • Đối xử ngang bằng với các cá nhân có hoàn cảnh giống nhau.

Không dùng tài liệu tiếp thị cho Tùy chọn trả góp bằng Shop Pay để nhắm mục tiêu đến nhân khẩu học cụ thể dựa trên một hoặc nhiều yếu tố sau:

 • độ tuổi (với điều kiện người đăng ký có khả năng ký kết hợp đồng)
 • màu da
 • giới tính
 • thu nhập phụ thuộc vào chương trình hỗ trợ công
 • tình trạng hôn nhân
 • quốc tịch gốc
 • chủng tộc
 • tôn giáo
 • xu hướng tính dục

Nếu tài liệu tiếp thị cho Tùy chọn trả góp bằng Shop Pay của bạn nhắm mục tiêu đến các nhóm cụ thể, bạn sẽ không mang lại cho tất cả các cá nhân cơ hội bình đẳng để sử dụng tùy chọn này. Tùy theo tỷ trọng nội dung về cấp vốn trong tài liệu tiếp thị, khi nhắm mục tiêu các nhóm cụ thể, bạn có nhiều nguy cơ vi phạm luật cho vay công bằng hơn. Điều này có thể dẫn đến kiện tụng hoặc các khoản tiền phạt.

Dù sản phẩm của bạn có thể thu hút một nhóm nhân khẩu học cụ thể, tài liệu tiếp thị của bạn nên nhắm mục tiêu vào nhóm đối tượng nhân khẩu học rộng nếu sản phẩm chứa nội dung về cấp vốn.

Tìm hiểu thêm các quy định cơ bản của Ủy ban Thương mại Liên bang về ECOA.

Hành động hoặc thực hành không công bằng, lừa đảo hoặc lạm dụng (UDAAP)

Để hạn chế nguy cơ gây hiểu lầm cho khách hàng, tài liệu tiếp thị của bạn cần:

 • tránh sử dụng thông tin sai lệch, bỏ sót thông tin hoặc sử dụng các tuyên bố lừa đảo khác
 • tránh nhận thức sai về trường hợp khẩn cấp
 • trung thực
 • rõ ràng và dễ hiểu
 • chứa tất cả các thông tin liên quan
 • hỗ trợ yêu cầu bồi thường với thông tin thực tế về sản phẩm

Nếu bạn đưa ra khuyến mãi hoặc ưu đãi giảm giá, ví dụ như bản dùng thử không rủi ro hoặc bảo đảm hoàn lại tiền, hãy luôn thực hiện đúng khuyến mãi đó.

Nếu bạn quảng cáo bản dùng thử miễn phí, bạn nên đảm bảo bản dùng thử thực sự miễn phí, bao gồm mọi quyền lợi có thể phát sinh.

Tìm hiểu thêm về UDAAP.

Đạo luật Trung thực trong Cho Vay (TILA)

Đạo luật Trung thực trong Cho Vay (TILA) quy định rằng khách hàng phải nhận được thông tin công khai về các điều khoản tín dụng quan trọng trước khi phải trả lại khoản vay. Khi điều quảng cáo khoản tín dụng, quảng cáo chỉ được phép nêu rõ các điều khoản hiện hành.

Khi đề cập đến điều khoản tín dụng cụ thể, hay "điều khoản kích hoạt", trong tài liệu tiếp thị, bạn cần trình bày đầy đủ điều khoản trả nợ cho khách hàng. Bạn có thể sử dụng ví dụ đại diện làm rõ về các điều khoản kích hoạt và cho khách hàng biết thế nào là khoản vay thực tế.

Ví dụ đại diện cần bao gồm các thông tin sau:

 • giá mua (số tiền vay)
 • số tiền thanh toán hàng tháng
 • thời hạn vay
 • tỷ lệ phần trăm hàng năm (APR)

Xem xét ví dụ sau về cách sử dụng ví dụ đại diện:

 • Đơn mua 800 USD có thể được chia thành 12 khoản thanh toán hàng tháng trị giá 72,21 USD với mức 15% APR hoặc 4 khoản thanh toán miễn lãi 200 USD mỗi 2 tuần.

Tin nhắn yêu cầu ví dụ đại diện

Những thông báo này bao gồm các điều khoản kích hoạt yêu cầu ví dụ đại diện:

 • Số lượng khoản thanh toán, nếu nhiều hơn 4 khoản. Ví dụ: 6 khoản thanh toán.
 • Thời hạn trả nợ. Ví dụ: 6 tháng hoặc 12 tháng.
 • Số tiền thanh toán hàng tháng. Ví dụ: Chỉ 60 USD/tháng
 • Số tiền lãi. Ví dụ: Chỉ 10% APR.
 • Số tiền hoặc tỷ lệ phần trăm của bất kỳ khoản tiền trả trước nào. Ví dụ: 100 USD hoặc 25%.

Những tin nhắn này không yêu cầu ví dụ đại diện. Vẫn có thể yêu cầu thông tin công khai khác:

 • Thanh toán hàng tháng
 • Thanh toán theo thời gian
 • Mua ngay, thanh toán sau
 • Tài chính
 • Chỉ 0% APR
 • 0% APR hoặc 10-36% APR
 • Miễn lãi
 • 4 khoản thanh toán miễn lãi

Tìm hiểu thêm về Đạo luật Trung thực trong Cho Vay.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí