Hướng dẫn về quy định và tuân thủ đối với Tùy chọn trả góp bằng Shop Pay

Tài liệu tiếp thị của bạn cần tuân thủ các quy định khác nhau của tiểu bang và liên bang, ví dụ như Đạo luật Cơ hội tín dụng bình đẳng, Đạo luật Kiểm soát hành vi tiếp thị và khiêu dâm không được mời chào (CAN-SPAM) và các quy tắc quảng cáo và tiếp thị của Ủy ban Thương mại Liên bang (FTC), bao gồm hướng dẫn xác nhận và toàn bộ yêu cầu về thông tin công khai.

Khi tạo tài liệu tiếp thị để quảng bá Shop Pay Trả góp, bạn cần sử dụng thông điệp được phê duyệt và hướng dẫn.

Hướng dẫn thực hiện cho vay công bằng

Hướng dẫn thực hiện cho vay công bằng có trong Đạo luật Cơ hội tín dụng bình đẳng (ECOA). Để quảng bá Tùy chọn trả góp bằng Shop Pay, bạn cần:

 • Tránh thêm yêu cầu vào quá trình đăng ký.
 • Mang tùy chọn Shop Pay Trả góp đến với mọi khách hàng bằng cách khuyến khích mọi người đăng ký.
 • Nhắm mục tiêu vào nhân khẩu học ở phạm vi rộng.
 • Đối xử ngang bằng với các cá nhân có hoàn cảnh giống nhau.

Không dùng tài liệu tiếp thị cho Tùy chọn trả góp bằng Shop Pay để nhắm mục tiêu đến nhân khẩu học cụ thể dựa trên một hoặc nhiều yếu tố sau:

 • độ tuổi (với điều kiện người đăng ký có khả năng ký kết hợp đồng)
 • màu da
 • giới tính
 • thu nhập phụ thuộc vào chương trình hỗ trợ công
 • tình trạng hôn nhân
 • quốc tịch gốc
 • chủng tộc
 • tôn giáo
 • xu hướng tính dục

Nếu tài liệu tiếp thị cho Tùy chọn trả góp bằng Shop Pay của bạn nhắm mục tiêu đến các nhóm cụ thể, bạn sẽ không mang lại cho tất cả các cá nhân cơ hội bình đẳng để sử dụng tùy chọn này. Tùy theo tỷ trọng nội dung về cấp vốn trong tài liệu tiếp thị, khi nhắm mục tiêu các nhóm cụ thể, bạn có nhiều nguy cơ vi phạm luật cho vay công bằng hơn. Điều này có thể dẫn đến kiện tụng hoặc các khoản tiền phạt.

Dù sản phẩm của bạn có thể thu hút một nhóm nhân khẩu học cụ thể, tài liệu tiếp thị của bạn nên nhắm mục tiêu vào nhóm đối tượng nhân khẩu học rộng nếu sản phẩm chứa nội dung về cấp vốn.

Tìm hiểu thêm các quy định cơ bản của Ủy ban Thương mại Liên bang về ECOA.

Hành động hoặc thực hành không công bằng, lừa đảo hoặc lạm dụng (UDAAP)

Để hạn chế nguy cơ gây hiểu lầm cho khách hàng, tài liệu tiếp thị của bạn cần:

 • tránh sử dụng thông tin sai lệch, bỏ sót thông tin hoặc sử dụng các tuyên bố lừa đảo khác
 • tránh nhận thức sai về trường hợp khẩn cấp
 • trung thực
 • rõ ràng và dễ hiểu
 • chứa tất cả các thông tin liên quan
 • hỗ trợ yêu cầu bồi thường với thông tin thực tế về sản phẩm

Nếu bạn đưa ra khuyến mãi hoặc ưu đãi giảm giá, ví dụ như bản dùng thử không rủi ro hoặc bảo đảm hoàn lại tiền, hãy luôn thực hiện đúng khuyến mãi đó.

Tìm hiểu thêm về UDAAP.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí