Email tiếp thị về Shop Pay Trả góp

Sử dụng trang này để tìm hiểu cách kết hợp Shop Pay Trả góp vào email tiếp thị của bạn.

Tìm hiểu thêm về cách sử dụng tài sản thương hiệu Shop Pay đúng cách trước khi tải xuống và sử dụng logo dịch vụ trả góp của Shop Pay trong email tiếp thị của bạn.

Thông tin công khai trong email

Trước khi gửi email về Tùy chọn trả góp bằng Shop Pay, hãy đảm bảo nội dung email chứa:

Email về giỏ hàng bị bỏ quên

Nếu khách hàng cho mặt hàng vào giỏ hàng rồi rời khỏi cửa hàng trực tuyến, bạn có thể khuyến khích họ hoàn tất mua hàng bằng email về giỏ hàng bị bỏ quên làm nổi bật tùy chọn chia nhỏ đơn mua thành các khoản thanh toán bằng Shop Pay Trả góp.

Bạn có thể làm nổi bật tùy chọn trả góp bằng những tiêu đề được phê duyệt này:

  • Đừng quên, bạn có thể mua ngay và thanh toán sau bằng Shop Pay
  • Hoàn tất thanh toán bằng gói thanh toán phù hợp với bạn
  • Giỏ hàng của bạn đang chờ bạn! Bạn muốn thanh toán bằng các khoản thanh toán linh hoạt?
  • Mua ngay, thanh toán dần dần

Email thông báo

Bạn có thể gửi email để thông báo cho khách hàng rằng bạn cung cấp Tùy chọn trả góp bằng Shop Pay. Trong email của mình, hãy giải thích cách thức hoạt động của tùy chọn thanh toán trả góp.

Bạn có thể tùy chỉnh mẫu Shopify Email tải sẵn cùng thương hiệu và sản phẩm để gửi cho khách hàng. Để sử dụng mẫu, bạn cần cài đặt Shopify Email.

Email quảng cáo

Thêm thông điệp về Shop Pay Trả góp vào email quảng cáo để nhắc khách hàng rằng họ có thể thanh toán đơn hàng bằng Shop Pay Trả góp. Hãy cân nhắc thêm thông điệp được phê duyệt vào email liên quan đến các ngày quan trọng của ngành. Những ngày này có thể bao gồm Black Friday, Cyber Monday (BFCM), Giáng sinh, cuối năm hoặc Ngày lễ tình nhân.

Phương tiện trả phí

Bạn có thể thêm thông điệp về Shop Pay Trả góp vào phương tiện trả phí như Quảng cáo trên Facebook hoặc Google Ads. Nếu đang sử dụng phương tiện trả phí để quảng bá cho Shop Pay Trả góp, bạn cần tuân thủ hướng dẫn thực hiện cho vay công bằng.

Tìm hiểu thêm về cách xây dựng chiến lược tiếp thị trên Shopify.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí