Quảng bá Tùy chọn trả góp bằng Shop Pay trên cửa hàng trực tuyến

Dùng trang này để tìm hiểu cách thông báo cho khách hàng về Tùy chọn trả góp bằng Shop Pay trên cửa hàng trực tuyến.

Tìm hiểu thêm về cách sử dụng tài sản thương hiệu Shop Pay đúng cách trước khi tải xuống và sử dụng logo dịch vụ trả góp của Shop Pay trên cửa hàng trực tuyến của bạn.

Thông tin công khai trên cửa hàng trực tuyến

Trước khi thêm thông tin về Shop Pay Trả góp vào cửa hàng trực tuyến của bạn, hãy đảm bảo trang cửa hàng trực tuyến chứa thông điệp được phê duyệt và thông tin công khai cần thiết.

Kết hợp Shop Pay Trả góp vào cửa hàng trực tuyến

Bạn có thể quảng bá Tùy chọn trả góp bằng Shop Pay trong cửa hàng bằng cách thêm biểu ngữ vào trang chủ hoặc tạo trang riêng trong cửa hàng trực tuyến.

Bằng cách thêm biểu ngữ về Shop Pay Trả góp vào cửa hàng trực tuyến, bạn đã góp phần tăng nhận thức, tối ưu hóa chuyển đổi và rút ngắn quy trình mua hàng cho khách hàng truy cập cửa hàng trực tuyến của mình.

Nếu thêm trang Tùy chọn trả góp bằng Shop Pay riêng vào cửa hàng trực tuyến, bạn nên giải thích cách thức hoạt động của tùy chọn này và thêm mục Câu hỏi thường gặp.

Mô tả cách thức hoạt động của Shop Pay Trả góp

Thêm thông tin về cách thức hoạt động của Shop Pay Trả góp vào cửa hàng trực tuyến. Sử dụng đúng logo của Shop Pay nếu có thể.

Cách thực hiện

  1. Thêm mặt hàng vào giỏ hàng (hoặc túi mua sắm).
  2. Thanh toán bằng Shop Pay.
  3. Chọn trả góp thành 4 khoản.

Khoản thanh toán đầu tiên của bạn sẽ đến hạn ở thời điểm thanh toán hoặc hai tuần sau khi bạn mua hàng. Ba khoản trả góp còn lại sau đó được tự động tính vào thẻ lưu trên Shop Pay theo tần suất hai tuần một lần. Đừng lo, bạn sẽ nhận được email nhắc nhở trước mỗi lần thanh toán.

Mua ngay, thanh toán sau với Shop Pay

Bạn có thể thêm thông điệp mua ngay, thanh toán sau với Shop Pay vào biểu ngữ của cửa hàng trực tuyến và thêm tiêu đề phụ sau:

Khi chọn thanh toán bằng Shop Pay, bạn có thể chia nhỏ đơn mua thành 4 khoản thanh toán trả góp bằng nhau với lãi suất 0% - không mất thêm phí, không phí ẩn hay phí nộp muộn.*

Phê duyệt nhanh, thanh toán dễ dàng, không có phí ẩn

Bạn có thể tạo các biểu tượng phê duyệt nhanh, thanh toán dễ dàng và không có phí ẩn cũng như sử dụng nội dung văn bản được phê duyệt.

Thêm mục Câu hỏi thường gặp cho khách hàng

Nếu thêm mục Câu hỏi thường gặp liên quan đến Tùy chọn trả góp bằng Shop Pay, bạn có thể thêm các câu hỏi và câu trả lời sau.

Tôi có phải trả phí nộp muộn không?

Không, bạn không phải trả phí nộp muộn nếu lỡ quên khoản thanh toán đã lên lịch.

Tùy chọn trả góp bằng Shop Pay là gì?

Khi thanh toán bằng Shop Pay, bạn có thể chọn thanh toán ngay hoặc sau đó. Tùy chọn trả góp bằng Shop Pay cho phép bạn chia số tiền mua thành 4 khoản trả góp bằng nhau, thanh toán hai tuần một lần—với lãi suất 0%, không có phí ẩn hay phí nộp muộn và không ảnh hưởng đến điểm tín dụng.* Trong một số trường hợp, khoản thanh toán đầu tiên của bạn đến hạn khi bạn mua hàng; nếu không, khoản thanh toán đầu tiên sẽ đến hạn sau 2 tuần kể từ khi bạn mua hàng.

Sẽ ra sao nếu tôi trả lại mặt hàng đã mua qua Tùy chọn trả góp bằng Shop Pay?

Nếu số tiền hoàn lại ít hơn số tiền còn lại trong số dư Tùy chọn trả góp bằng Shop Pay, bạn có thể nhận được theo một hoặc cả hai phương thức sau:

  • Số dư thanh toán nhỏ hơn khi thanh toán lần cuối.
  • Số lần thanh toán số dư khoản vay còn lại ít hơn trong tương lai.

Nếu số tiền hoàn lại lớn hơn số tiền còn lại trong số dư Tùy chọn trả góp bằng Shop Pay, bạn có thể nhận khoản chênh lệch dưới dạng khoản hoàn tiền vào phương thức thanh toán ban đầu là thẻ ghi nợ hoặc thẻ tín dụng trong vòng 3 đến 10 ngày làm việc.

Phương thức thanh toán nào được chấp nhận nếu tôi sử dụng tùy chọn trả góp bằng Shop Pay?

Có thể thực hiện tùy chọn trả góp với Shop Pay bằng thẻ ghi nợ và thẻ tín dụng.

Bạn vẫn còn lăn tăn phải không?

  • Nếu có thắc mắc về thanh toán trả góp bằng Shop Pay, hãy truy cập trang shop.affirm.com/help.
  • Nếu có thắc mắc về Shop Pay hoặc Ứng dụng Shop, hãy truy cập trang shop.app/help/shop-pay.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí