Chiến dịch Shop Cash

Chiến dịch Shop Cash cho phép bạn tăng giá trị Shop Cash của khách hàng trong cửa hàng của bạn. Những chiến dịch này có thể giúp bạn tăng doanh số từ khách hàng lần đầu trên ứng dụng Shop.

Khi bạn tạo chiến dịch Shop Cash, ưu đãi của bạn sẽ hiển thị với khách hàng tiềm năng mới trong mục Ưu đãi Shop Cash của ứng dụng Shop và bạn chỉ thanh toán chi phí chuyển đổi cho những giao dịch bán hàng thành công. Khách hàng đã mua hàng trong cửa hàng của bạn từ trước đó sẽ không thể xem ưu đãi Shop Cash.

Tính đủ điều kiện

Chiến dịch Shop Cash đang trong giai đoạn truy cập sớm và chỉ dành cho các cửa hàng đáp ứng tất cả các yêu cầu sau:

Nếu cửa hàng đáp ứng tiêu chí đủ điều kiện cho chiến dịch Shop Cash, bạn có thể đăng ký quyền truy cập sớm.

Tạo chiến dịch Shop Cash

Sau khi được phê duyệt tham gia chương trình truy cập sớm của chiến dịch Shop Cash, bạn sẽ nhận được email từ Shop thông báo rằng bạn có thể bắt đầu tạo chiến dịch Shop Cash trên trang quản trị Shopify.

Bất kỳ nhân viên nào trên cửa hàng có quyền truy cập kênh Shop và tiếp thị đều có thể tạo và quản lý chiến dịch Shop Cash. Bạn có thể chạy một chiến dịch tại một thời điểm.

Các bước thực hiện

 1. Trong trang quản trị Shopify, nhấp vào Cài đặt > Ứng dụng và kênh bán hàng.

 2. Trong trang Ứng dụng và kênh bán hàng, nhấp vào Shop.

 3. Nhấp vào Mở kênh bán hàng.

 4. Nhấp vào Tiếp thị rồi nhấp vào Tạo chiến dịch ở góc trên bên phải.

 5. Nhập tên chiến dịch.

 6. Trong mục Lên lịch, nhập ngày và thời gian bạn muốn bắt đầu chiến dịch.

 7. Không bắt buộc: Nếu bạn muốn đặt thời gian kết thúc cho chiến dịch, hãy chọn hộp kiểm Đặt thời gian kết thúc.

 8. Trong mục Ngân sách, hoàn thành các trường Tổng ngân sáchChi phí tối đa mỗi lần chuyển đổi.

 9. Chấp nhận điều khoản và điều kiện rồi nhấp vào Đăng.

Chỉnh sửa chiến dịch Shop Cash

Sau khi tạo chiến dịch Shop Cash, bạn có thể thay đổi tổng ngân sách và ngày kết thúc chiến dịch. Bạn không thể thay đổi chi phí tối đa mỗi lần chuyển đổi sau khi chiến dịch diễn ra. Tuy nhiên, bạn có thể kết thúc chiến dịch bất kỳ lúc nào rồi tạo chiến dịch mới.

Các bước thực hiện

 1. Trong trang quản trị Shopify, nhấp vào Cài đặt > Ứng dụng và kênh bán hàng.

 2. Trong trang Ứng dụng và kênh bán hàng, nhấp vào Shop.

 3. Nhấp vào Mở kênh bán hàng.

 4. Nhấp vào Tiếp thị rồi nhấp vào chiến dịch.

 5. Thực hiện một trong những thao tác sau đây:

  • Để thay đổi thời gian kết thúc chiến dịch, hãy điều chỉnh trường Ngày kết thúc hoặc Thời gian kết thúc rồi nhấp vào Lưu.
  • Để thay đổi tổng ngân sách, nhập số tiền mới vào trường Tổng ngân sách rồi nhấp vào Lưu.
  • Để tạm dừng chiến dịch, nhấp vào Tạm dừng chiến dịch.
  • Để kết thúc chiến dịch ngay lập tức, nhấp vào Kết thúc chiến dịch.
 6. Cập nhật các trường bạn muốn chỉnh sửa.

 7. Nhấp vào Save (Lưu).

Thanh toán cho chiến dịch Shop Cash

Sau khi tạo chiến dịch Shop Cash, bạn chỉ phải thanh toán cho những đơn hàng thành công có quy đổi ưu đãi Shop Cash. Không cần ứng tiền trước để tạo chiến dịch Shop Cash.

Mỗi lần khách hàng đặt hàng bằng ưu đãi Shop Cash, hệ thống sẽ khấu trừ một khoản phí vào số dư quyết toán trong Shopify Payments của bạn. Quá trình này sẽ tiếp tục cho đến khi đạt tới tổng ngân sách cho chiến dịch của bạn.

Nếu số dư quyết toán trong Shopify Payments của bạn không đủ để chi trả cho phí của chiến dịch, việc khấu trừ sẽ được thử lại cho đến khi thanh toán các khoản phí thành công. Trong thời gian này, Shop sẽ giữ lại phần Shop Cash trong tiền quyết toán của đơn hàng cho đến khi thu đủ mức phí của chiến dịch.

Phân tích chiến dịch Shop Cash

Bạn có thể đánh giá thành công của các chiến dịch Shop Cash trên trang quản trị Shopify.

Các bước thực hiện

 1. Trong trang quản trị Shopify, nhấp vào Cài đặt > Ứng dụng và kênh bán hàng.

 2. Trong trang Ứng dụng và kênh bán hàng, nhấp vào Shop.

 3. Nhấp vào Mở kênh bán hàng.

 4. Nhấp vào Tiếp thị

 5. Chọn chiến dịch bạn muốn đánh giá.

Sử dụng bảng dưới đây để tìm hiểu thêm về ý nghĩa của từng số liệu trong chiến dịch.

Thông báo lỗi trạng thái bộ sưu tập
Số liệu Định nghĩa
Số lần hiển thị Số lần người dùng ứng dụng Shop đã xem ưu đãi Shop Cash từ mọi nơi trong ứng dụng Shop, bao gồm trang cửa hàng và trang chi tiết sản phẩm.
Khách hàng mới đã thu hút được Số khách hàng mới đã đặt đơn hàng đầu tiên bằng ưu đãi Shop Cash.
Doanh số từ chiến dịch Tổng doanh số chia cho số lượng đơn hàng từ một chiến dịch Shop Cash.
Giá trị đơn hàng trung bình Tổng doanh số chia cho số lượng đơn hàng từ một chiến dịch Shop Cash.
Doanh thu trên chi tiêu quảng cáo Tổng doanh số chia cho tổng chi phí của chiến dịch Shop Cash.
Chi phí quảng cáo của hoạt động bán hàng Tổng chi phí quảng cáo chia cho tổng doanh số từ các chiến dịch Shop Cash, hiển thị theo tỷ lệ phần trăm.
Chi phí trên mỗi khách hàng Tổng chi phí quảng cáo chia cho tổng số khách hàng thu hút được từ chiến dịch Shop Cash.

Nếu có thắc mắc về chiến dịch Shop Cash, bạn có thể liên hệ với Bộ phận hỗ trợ của Shop để được trợ giúp bằng tiếng Anh. Nếu bạn cần hỗ trợ bằng ngôn ngữ khác, bạn có thể liên hệ với Bộ phận hỗ trợ của Shopify.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí