Shopify Protect cho Shop Pay

Shopify Protect cung cấp tính năng bảo vệ bồi hoàn khỏi hành vi gian lận. Bạn có thể sử dụng Shopify Protect miễn phí và bảo vệ các đơn hàng đủ điều kiện khỏi những khoản bồi hoàn do gian lận và không nhận ra. Các đơn hàng đủ điều kiện là đơn hàng được xử lý qua Shop Pay, bao gồm đơn hàng sử dụng Shop Pay để giao dịch trên các nền tảng khác như Facebook, Instagram hoặc Google.

Nếu đơn hàng đủ điều kiện và được bảo vệ nhận được tiền bồi hoàn do hành vi gian lận, bạn sẽ được hoàn trả số tiền bồi hoàn và phí bồi hoàn tương ứng. Quy trình bồi hoàn được xử lý cho bạn. Shopify Protect được mặc định kích hoạt đối với cửa hàng nằm trong chương trình truy cập sớm.

Tìm hiểu thêm về Phòng tránh bồi hoàn và yêu cầu.

Những lưu ý khi sử dụng Shopify Protect

Đọc kỹ những điều cần cân nhắc sau đây để biết thêm thông tin về đơn hàng được Shopify Protect bảo vệ:

 • Shopify Protect chỉ bảo vệ đơn hàng có mặt hàng hiện vật và yêu cầu vận chuyển. Các đơn hàng có sản phẩm kỹ thuật số hoặc đơn hàng đã mua trực tuyến và được khách hàng đến lấy tại cửa hàng sẽ không được bảo vệ.
 • Shopify Protect chỉ bảo vệ đơn hàng có tất cả mục hàng không hoàn tiền ở trạng thái Đã thực hiện.
 • Shopify Protect chỉ dành cho đơn hàng được xử lý qua Shop Pay. Trong đó bao gồm các đơn hàng được thực hiện qua Shop Pay làm trang thanh toán nhanh.
 • Để bảo vệ đơn hàng bằng Shopify Protect, bạn phải ở Hoa Kỳ và có tài khoản Shopify Payments ở Hoa Kỳ.
 • Phải thực hiện đơn hàng được theo dõi hợp lệ trong vòng 7 ngày kể từ ngày đặt hàng và vận chuyển đến khách hàng trong vòng 10 ngày để được bảo vệ. Đơn hàng được thêm tính năng theo dõi sau thời hạn thực hiện sẽ không đủ điều kiện được bảo vệ.
 • Nếu bạn thay đổi địa chỉ giao hàng của đơn hàng sau khi thanh toán thì phạm vi bảo hiểm của Shopify Protect sẽ bị vô hiệu đối với đơn hàng đó.
 • Chỉ những đơn hàng có trạng thái Shopify Protect mới đủ điều kiện được bảo vệ.
 • Để được bảo vệ, đơn hàng phải được thực hiện bằng mã theo dõi hợp lệ của hãng vận chuyển được hỗ trợ, trực tiếp hoặc qua Shopify Shipping. Tất cả mặt hàng trong đơn hàng phải do hãng vận chuyển được hỗ trợ thực hiện. Đơn hàng sẽ không được bảo vệ nếu chứa mặt hàng do hãng vận chuyển không hỗ trợ thực hiện. Shopify Protect hỗ trợ các hãng vận chuyển sau:
  • Mạng lưới giao hàng Shopify (SFN)
  • USPS
  • UPS
  • Canada Post
  • DHL Express
  • FedEx
  • TForce Final Mile
  • Lone Star Overnight
  • United Delivery Service
  • CDL Last Mile
  • Lasership
  • GLS
  • Ontrac

Lọc đơn hàng theo trạng thái bảo vệ

Sau khi được đặt trong cửa hàng, đơn hàng sẽ được đánh giá để xác định có đủ điều kiện sử dụng Shopify Protect hay không. Nếu đơn hàng đủ điều kiện, mục Shopify Protect sẽ khả dụng trên trang đơn hàng. Mục này cho biết trạng thái đơn hàng.

 • Shopify Protect - Trạng thái này cho biết đơn hàng có thể sử dụng Shopify Protect nếu bạn thực hiện đơn hàng trong vòng 7 ngày kể từ khi đặt hàng, thêm thông tin theo dõi và đưa đơn hàng đến hãng vận chuyển trong vòng 10 ngày kể từ ngày đặt hàng.
 • Được Shopify Protect bảo vệ - Trạng thái này cho biết đơn hàng đã được thực hiện trong vòng 7 ngày kể từ ngày đặt hàng và chuyển giao cho hãng vận chuyển trong vòng 10 ngày kể từ ngày đặt hàng. Trạng thái này sẽ xuất hiện nếu đơn hàng có yêu cầu bồi hoàn. Shopify Protect sẽ xử lý các yêu cầu bồi hoàn gian lận và không nhận ra cho đơn hàng.
 • Không được Shopify Protect bảo vệ - Trạng thái này cho biết đơn hàng không được thực hiện trong vòng 7 ngày kể từ khi đặt hàng hoặc chuyển giao cho hãng vận chuyển trong vòng 10 ngày kể từ ngày đặt hàng, hoặc đã có yêu cầu bồi hoàn cho đơn hàng vì lý do khác ngoài hành vi gian lận hoặc không nhận ra. Trạng thái này sẽ xuất hiện nếu đơn hàng có yêu cầu bồi hoàn. Yêu cầu bồi hoàn cho đơn hàng được xử lý bằng quy trình thông thường.

Nếu đơn hàng được đặt không đủ điều kiện sử dụng Shopify Protect, phân tích rủi ro sẽ hiển thị thay vì trạng thái Shopify Protect trên trang đơn hàng. Bạn có thể sử dụng bộ lọc trên trang Đơn hàng để tìm đơn hàng theo trạng thái Shopify Protect.

Các bước thực hiện:

 1. Trong trang quản trị Shopify, vào mục Đơn hàng.
 2. Nhấp vào Lọc.
 3. Nhấp vào Shopify Protect.
 4. Nhấp vào trạng thái bạn muốn lọc theo:
  • Bảo vệ đang hoạt động - đơn hàng đủ điều kiện sử dụng Shopify Protect
  • Được bảo vệ - đơn hàng được Shopify Protect bảo vệ
  • Không được bảo vệ - đơn hàng không được Shopify Protect bảo vệ

Bảo vệ đơn hàng bằng Shopify Protect

Để bảo vệ đơn hàng bằng Shopify Protect, thực hiện đơn hàng trong vòng 7 ngày kể từ khi đặt hàng, thêm thông tin theo dõi và giao đơn hàng cho hãng vận chuyển trong vòng 10 ngày kể từ khi đặt hàng. Trước khi bảo vệ đơn hàng, đảm bảo bạn kích hoạt Shop Pay trong cửa hàng và đọc, hiểu Điều khoản dịch vụ của Shopify Protect.

Các bước thực hiện:

 1. Trong trang quản trị Shopify, vào mục Đơn hàng.
 2. Nhấp vào mã đơn hàng của đơn hàng chưa thực hiện mà bạn muốn bảo vệ.
 3. Thực hiện đơn hàng.
  1. Nếu bạn đang sử dụng Shopify Shipping để mua nhãn vận chuyển cho đơn hàng, hãy chọn Tạo nhãn vận chuyển.
  2. Nếu bạn đang sử dụng hãng vận chuyển khác ngoài Shopify Shipping, nhấp vào Thực hiện mặt hàng rồi nhập mã theo dõi từ nhà cung cấp dịch vụ vận chuyển. Bạn có thể xem URL theo dõi trong email xác nhận vận chuyển và cập nhật vận chuyển của khách hàng. Một số dịch vụ như SFN hoặc ứng dụng bên thứ ba có thể tự động cung cấp mã theo dõi cho trang đơn hàng.
  3. Không bắt buộc: Để gửi email thông báo cho khách hàng ngay khi đơn hàng được thực hiện, chọn Gửi ngay thông tin chi tiết về lô hàng cho khách hàng.
  4. Nhấp vào Thực hiện mặt hàng. Nếu bạn đang sử dụng Shopify Shipping, chọn dịch vụ vận chuyển rồi nhấp vào Mua nhãn vận chuyển.

Sử dụng Shopify Protect thay cho Fraud Protect

Không thể sử dụng Shopify Protect và Fraud Protect cùng lúc. Nếu Fraud Protect đã được kích hoạt cho cửa hàng, bạn có thể tiếp tục sử dụng Fraud Protect hoặc hủy kích hoạt để sử dụng Shopify Protect.

Nếu muốn tiếp tục sử dụng Fraud Protect, bạn không cần làm gì cả. Đơn hàng của bạn trên Shopify Payments được bảo vệ khỏi tiền bồi hoàn do gian lận kèm theo một khoản phí áp dụng cho đơn hàng được bảo vệ.

Nếu muốn sử dụng Shopify Protect, bạn cần hủy kích hoạt Fraud Protect. Sau khi hủy kích hoạt Fraud Protect, Shopify Payments sẽ không còn được bảo vệ. Tuy nhiên, đơn hàng trên Shop Pay được bảo vệ miễn phí khỏi tiền bồi hoàn do gian lận. Trước khi hủy kích hoạt Fraud Protect, hãy xác minh những điều sau:

 • Bạn hiểu rằng bạn không thể kích hoạt lại Fraud Protect sau khi đã gỡ khỏi cửa hàng.
 • Shop Pay được kích hoạt cho cửa hàng của bạn.

Các bước thực hiện:

 1. Trên trang quản trị Shopify, nhấp vào Cài đặt.
 2. Nhấp vào Nhà cung cấp dịch vụ thanh toán.
 3. Cạnh Fraud Protect dành cho Shopify Payments, nhấp vào Hủy kích hoạt Fraud Protect.
 4. Nhấp vào Confirm deactivation (Xác nhận hủy kích hoạt).

Xử lý bồi hoàn

Nếu bạn nhận được tiền bồi hoàn, quá trình phản hồi lại khoản bồi hoàn sẽ thay đổi tùy theo việc đơn hàng có được Shopify Protect bảo vệ hay không và lý do bồi hoàn.

Bồi hoàn do gian lận hoặc không nhận diện được đối với đơn hàng được bảo vệ

Yêu cầu bồi hoàn được đánh dấu là fraudulent nếu chủ thẻ không ủy quyền số tiền đó. Đây là lý do phổ biến nhất đối với một yêu cầu bồi hoàn và có thể xảy ra nếu thẻ bị đánh cắp. Xảy ra yêu cầu bồi hoàn unrecognized nếu khách hàng không nhận ra tên thương nhân hoặc địa điểm trên bản sao kê thẻ tín dụng.

Nếu tiền bồi hoàn do gian lận hoặc không nhận ra được trả cho đơn hàng được bảo vệ, bạn không cần làm gì. Những điều sau xảy ra trong tài khoản của bạn:

 • Số tiền tranh chấp và phí bồi hoàn được ghi nợ từ tài khoản của bạn.
 • Số tiền tranh chấp và phí bồi hoàn ngay lập tức được hoàn trả cho bạn dưới dạng tín dụng.
 • Nếu ngân hàng của chủ thẻ giải quyết khoản bồi hoàn theo hướng có lợi cho bạn, số tiền tranh chấp và phí sẽ được trả lại cho bạn và Shopify sẽ hoàn trả tín dụng từ Shopify Protect.

Bạn có thể xem lại dư nợ và tín dụng bằng cách vào trang quản trị Shopify, chuyển đến trang Thanh toán rồi nhấp vào Giao dịch.

Bồi hoàn do gian lận hoặc không nhận diện được đối với đơn hàng không được bảo vệ

Nếu có tiền bồi hoàn do gian lận đối với đơn hàng không được bảo vệ, quy trình giải quyết yêu cầu bồi hoàn giống với quy trình thông thường. Shopify sẽ không hoàn lại số tiền khiếu nại và phí bồi hoàn cho bạn trừ trường hợp công ty cấp thẻ tín dụng giải quyết khiếu nại đứng về phía bạn.

Tìm hiểu thêm về quản lý bồi hoàn và truy vấn bồi hoàn đối với các đơn hàng không được bảo vệ.

Những hình thức bồi hoàn khác đối với đơn hàng được bảo vệ hoặc không được bảo vệ

Dù bồi hoàn do gian lận hay không thể nhận diện là các loại bồi hoàn phổ biến nhất, khách hàng vẫn có thể khiếu nại một khoản thanh toán bằng thẻ tín dụng nếu họ thông báo rằng họ không nhận được sản phẩm hoặc nếu họ cho rằng sản phẩm bị lỗi, hỏng hóc hoặc không như mô tả. Shopify Protect không bảo vệ trước những loại bồi hoàn này.

Tìm hiểu thêm về quản lý bồi hoàn và truy vấn cho các loại bồi hoàn khác.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí