Chuyển đổi đơn vị tiền tệ và rủi ro

Chuyển đổi đơn vị tiền tệ diễn ra vào thời điểm giao dịch, như khi bạn thu hồi một khoản thanh toán, hoàn lại tiền hoặc có một khoản bồi hoàn. Tỷ giá tiền tệ được sử dụng luôn là tỷ giá tại thời điểm giao dịch.

Bạn có thể xem chi tiết giao dịch trong lịch trình đơn hàng.

Định nghĩa và chuyển đổi đơn vị tiền tệ

Cửa hàng của bạn có ba loại đơn vị tiền tệ:

 • Loại tiền tệ của cửa hàng - Đơn vị tiền tệ của trang quản trị Shopify. Đây là đơn vị tiền tệ bạn sử dụng để đặt giá cho sản phẩm hoặc mẫu mã sản phẩm và là đơn vị tiền tệ xuất hiện trong báo cáo.
 • Đơn vị tiền tệ địa phương (còn được gọi là đơn vị tiền tệ của khách hàng hoặc đơn vị tiền tệ hiển thị) - Đơn vị tiền tệ khách hàng thấy trong cửa hàng và đơn vị tiền tệ khách hàng sử dụng khi thanh toán cho đơn hàng trên trang thanh toán.
 • Đơn vị tiền tệ thanh toán - Đơn vị tiền tệ mà Shopify sử dụng khi gửi tiền vào tài khoản ngân hàng của bạn.

Rủi ro chuyển đổi đơn vị tiền tệ

Tỷ giá đơn vị tiền tệ liên tục biến động. Bất cứ khi nào xảy ra trì hoãn trong quá trình xử lý thanh toán hoặc hoàn tiền, bạn đều có khả năng thất thoát hoặc có thêm tiền do chuyển đổi đơn vị tiền tệ.

Bạn có thể mất hoặc được tiền trong những tình huống sau:

Chuyển đổi tỷ giá hối đoái tự động

Khi bạn bán hàng bằng nhiều đơn vị tiền tệ, giá của cửa hàng trực tuyến sẽ được chuyển đổi thành đơn vị tiền tệ của khách hàng. Giá trong cửa hàng tự động thay đổi theo tỷ giá hối đoái của thị trường. Bạn không thể đặt giá cho sản phẩm theo cách thủ công bằng các đơn vị tiền tệ khác nhau.'

Giá của bạn được chuyển đổi bằng cách nhân giá tại cửa hàng với tỷ giá chuyển đổi của đơn vị tiền tệ, cộng với phí chuyển đổi, rồi áp dụng quy tắc làm tròn đối với đơn vị tiền tệ đó, nếu có. Giá đã chuyển đổi bao gồm chi phí chuyển đổi đơn vị tiền tệ. Ví dụ: Khi một sản phẩm trị giá 10,00 USD được chuyển sang đồng Euro, giá đã chuyển đổi 8,90 EUR bao gồm tỷ giá và phí chuyển đổi của đơn vị tiền tệ:

<br>(**Product price** x **currency conversion rate**) x (**1** + **currency conversion fee**)</br>
 <br>($10.00 USD x 0.867519) x (1 + .015) = &euro;8.81</br>

Nếu bạn đã bật quy tắc làm tròn, tổng số tiền sẽ được làm tròn lên đến 8,90 EUR.

Chuyển đổi tỷ giá hối đoái thủ công

Khi dùng gói Advanced Shopify và Shopify Plus, bạn có thể đặt tỷ giá hối đoái theo cách thủ công. Nhờ vậy, bạn có thể khóa mức giá cố định đối với từng đơn vị tiền tệ bạn đã bật và bạn sẽ không phải lo lắng về biến động tỷ giá hối đoái. Giá của bạn sẽ không thay đổi theo tỷ giá thị trường.

Khi sử dụng tỷ giá chuyển đổi thủ công, bạn có thể được thêm hoặc mất tiền tùy thuộc vào chênh lệch so với tỷ giá hối đoái của thị trường hiện tại.

Phí chuyển đổi sẽ áp dụng cho hoạt động chuyển đổi đơn vị tiền tệ của bạn. Nếu bạn muốn tính phí này vào phí tự tính, hãy nhân tỷ giá của bạn với phí chuyển đổi tại quốc gia của cửa hàng. Ví dụ: Tỷ giá chuyển đổi USD sang EUR với phí chuyển đổi 1,5% có thể được tính như sau: 0,90867 x 1,015 = 0,9223.

Bạn có thể bật chuyển đổi phí tự tính trong phần cài đặt Shopify Payments.

Các bước thực hiện:

 1. Trong mục Shopify Payments, nhấp vào Quản lý.
 2. Trong mục Countries/regions (Quốc gia/vùng), nhấp vào Edit (Sửa) bên cạnh quốc gia hoặc vùng bạn muốn chỉnh sửa.
 3. Trong mục Tỷ giá hối đoái, nhấp vào Chỉnh sửa bên cạnh đơn vị tiền tệ mà bạn muốn chỉnh sửa.
 4. Chọn Sử dụng phí tự tính.
 5. Nhấp vào Save (Lưu).

Quy tắc làm tròn

Khi bạn bán hàng bằng nhiều đơn vị tiền tệ, việc chuyển đổi ngoại hối có thể khiến giá sản phẩm và phí vận chuyển có số kết thúc giá không nhất quán.

Bạn có thể làm tròn giá sản phẩm và phí vận chuyển bằng Markets để tránh số kết thúc giá không nhất quán sau quá trình chuyển đổi đơn vị tiền tệ. Giá đã chuyển đổi thay đổi theo tỷ giá ngoại hối nhưng việc áp dụng quy tắc làm tròn giúp giữ giá và phí vận chuyển ổn định. Tuy nhiên, quy tắc làm tròn không áp dụng cho thẻ quà tặng.

Bạn có thể bật quy tắc làm tròn trong mục Thị trường.

Các bước thực hiện:

 1. Trong trang quản trị Shopify, vào Cài đặt > Thị trường.
 2. Trong mục Thị trường khác, nhấp vào Tùy chọn ưu tiên.
 3. Chọn hộp kiểm Làm tròn giá.
 4. Nhấp vào Save (Lưu).

Khi kích hoạt quy tắc làm tròn, giá sẽ được tự động làm tròn đến mẫu thức phổ biến nhất đối với từng đơn vị tiền tệ. Bạn không thể tùy chỉnh quy tắc làm tròn thành bất kỳ quy tắc nào khác với các quy tắc mặc định này.

Bạn có thể kích hoạt quy tắc làm tròn, sau đó xem trước giá đã chuyển đổi trên trang Thị trường.

Bạn có thể xem chi tiết về cách tính giá từng sản phẩm cho từng thị trường.

Định giá quốc tế

Nếu cửa hàng của bạn dùng gói Shopify, Advanced Shopify và Shopify Plus, bạn có thể kiểm soát giá đối với các quốc gia hoặc vùng khác nhau bằng cách dùng định giá quốc tế. Điều này cho phép bạn đặt mức điều chỉnh giá theo tỷ lệ phần trăm cho quốc gia hoặc vùng, hoặc tải lên giá quốc tế cụ thể cho từng sản phẩm trong cửa hàng.

Khi sử dụng định giá quốc tế, bạn có thể được thêm hoặc mất tiền tùy thuộc vào chênh lệch so với tỷ giá hối đoái của thị trường hiện tại.

Phí chuyển đổi áp dụng cho đơn hàng đặt bằng nhiều đơn vị tiền tệ. Bạn cần đưa phí này vào giá và mức điều chỉnh sản phẩm.

Quy tắc làm tròn tùy chỉnh

Quy tắc làm tròn tùy chỉnh cho phép bạn kiểm soát tốt hơn số kết thúc của giá đã chuyển đổi và phí vận chuyển. Ví dụ: Bạn có thể chọn đặt tất cả giá USD kết thúc bằng 0,99 USD và tất cả giá EUR kết thúc bằng 0,90 EUR. Giá đã chuyển đổi và phí vận chuyển có thể biến động theo thị trường ngoại hối nhưng quy tắc làm tròn giúp giữ giá ổn định.

Bạn có thể chọn trong danh sách quy tắc làm tròn tùy chỉnh trong cài đặt Shopify Payments. Bạn cần bật quy tắc làm tròn trước khi có thể áp dụng quy tắc làm tròn tùy chỉnh.

Các bước thực hiện:

 1. Trong mục Shopify Payments, nhấp vào Quản lý.
 2. Trong mục Countries/regions (Quốc gia/vùng), nhấp vào Edit (Sửa) bên cạnh quốc gia hoặc vùng bạn muốn chỉnh sửa.
 3. Trong mục Tỷ giá hối đoái, nhấp vào Chỉnh sửa bên cạnh đơn vị tiền tệ mà bạn muốn chỉnh sửa.
 4. Chọn quy tắc Làm tròn giá mới để đặt giá số kết thúc tùy chỉnh cho giá đã chuyển đổi và phí vận chuyển.
 5. Nhấp vào Save (Lưu).

Thu hồi thanh toán thủ công

Khi bạn bán hàng bằng nhiều đơn vị tiền tệ, số tiền thanh toán bạn nhận được sẽ được tính theo tỷ giá tiền tệ tại thời điểm bạn thu tiền từ thẻ của khách hàng. Nếu bạn thu hồi thanh toán theo cách thủ công, thẻ của khách hàng sẽ bị trừ tiền tại thời điểm bạn xử lý đơn hàng chứ không phải khi khách hàng gửi đơn hàng. Tỷ giá hối đoái có thể thay đổi từ thời điểm ủy quyền đến thời điểm bạn thu tiền theo cách thủ công và điều này có thể dẫn đến sự chênh lệch nhỏ.

Trong trang quản trị Shopify, đơn hàng bằng các đơn vị tiền tệ khác nhau được chuyển đổi thành loại tiền tệ của cửa hàng, giúp bạn dễ báo cáo doanh số hơn. Giá trị đã chuyển đổi chỉ là con số ước tính, cho đến khi bạn thu tiền cho đơn hàng của họ.

Ví dụ: Đơn vị tiền tệ của cửa hàng là USD và bạn bán hàng bằng USD và EUR. Khách hàng có thể tạo đơn hàng mua giá sách 90 EUR. Khi họ gửi đơn hàng, 1 USD tương đương với 0,90 EUR.

Đơn hàng mẫu
Giá theo loại tiền tệ của cửa hàng Giá theo đơn vị tiền tệ của khách hàng Số tiền đơn hàng ước tính
100 USD 90 EUR 100 USD

Vài ngày sau, tỷ giá tiền tệ thay đổi và 1 USD lúc này tương đương với 0,85 EUR. Bạn tính tiền trên thẻ tín dụng của khách hàng là 90 EUR. Do tỷ giá tiền tệ đã thay đổi và 1 USD = 0,85 EUR, 90 EUR chuyển đổi thành 98 USD. Bạn nhận được 98 USD.

Ví dụ về thu hồi thanh toán đối với đơn hàng sau biến động tiền tệ
Giá theo loại tiền tệ của cửa hàng Giá theo đơn vị tiền tệ của khách hàng Số tiền thu được đã chuyển đổi sang loại tiền tệ của cửa hàng
100 USD 90 EUR 98 USD

Hoàn tiền

Thường sẽ có một khoảng thời gian từ khi khách hàng tạo đơn hàng đến khi họ trả lại. Do đó, số tiền chuyển đổi bạn nhận được cho đơn hàng thường không tương đương với số tiền chuyển đổi bạn trả lại khi hoàn tiền. Chúng tôi khuyên bạn nên hoàn lại toàn bộ số tiền khách hàng đã thanh toán bằng đơn vị tiền tệ địa phương của khách. Điều này nghĩa là bạn có thể mất hoặc được thêm tiền khi chuyển đổi đơn vị tiền tệ. Tìm hiểu về hoàn tiền cho đơn hàng khi bán bằng nhiều đơn vị tiền tệ.

Bồi hoàn

Khi chủ thẻ khởi tạo bồi hoàn, chuyển đổi đơn vị tiền tệ được áp dụng theo tỷ giá chuyển đổi tại thời điểm chuyển khoản tiền thay vì tỷ giá chuyển đổi tại thời điểm đặt hàng.

Shopify chuyển đổi số tiền được hoàn lại, ghi có số tiền khiếu nại cho chủ thẻ và sau đó thanh toán phí cho ngân hàng của chủ thẻ thay mặt bạn, trừ đi số tiền được hoàn lại vào khoản thanh toán tiếp theo của bạn. Bạn không phải trả phí chuyển đổi cho việc chuyển đổi đơn vị tiền tệ này.

Nếu bạn khiếu nại về khoản bồi hoàn và được giải quyết có lợi cho bạn, số tiền khiếu nại trong khoản bồi hoàn được hoàn lại cho bạn và bạn được hoàn lại phí bồi hoàn theo tỷ giá chuyển đổi hiện tại.

Tìm hiểu thêm về quá trình xử lý khoản bồi hoàn.

Shopify Payments và các nhà cung cấp dịch vụ thanh toán khác

Chỉ Shopify Payments mới có thể xử lý thanh toán bằng đơn vị tiền tệ địa phương của khách hàng. Nếu khách hàng chọn đơn vị tiền tệ địa phương và chọn tùy chọn thanh toán từ nhà cung cấp dịch vụ thanh toán khác, giá tiền khách hàng thanh toán sẽ được chuyển đổi thành đơn vị tiền tệ của cửa hàng. Do đó, giá tiền khách hàng thanh toán sẽ cao hơn giá sản phẩm theo đơn vị tiền tệ của cửa hàng.

Ví dụ: Đơn vị tiền tệ của cửa hàng là USD và bạn bán một chiếc áo thun với giá 10 USD. Khách hàng chọn xem cửa hàng bằng đồng EUR và giá của chiếc áo thun sẽ được niêm yết ở mức 8,90 EUR. Nếu khách hàng thanh toán qua nhà cung cấp dịch vụ thanh toán khác không phải Shopify Payments, giá của chiếc áo thun sẽ được chuyển đổi từ EUR sang USD và khách hàng có thể phải thanh toán hơn 10 USD cho chiếc áo thun. Không áp dụng phí chuyển đổi đơn vị tiền tệ khi chuyển đổi đơn vị tiền tệ từ USD sang EUR và trang Đơn hàng không cho biết đơn hàng là đơn hàng nhiều đơn vị tiền tệ.

Nếu khách hàng thanh toán bằng Shopify Payments, khoản thanh toán được xử lý theo đơn vị tiền tệ địa phương. Ví dụ:
(Giá sản phẩm x tỷ giá chuyển đổi đơn vị tiền tệ) + phí chuyển đổi đơn vị tiền tệ
(10,00 USD x 0,867519) + 1,5% = 8,81 USD
Nếu bạn bật quy tắc làm tròn, Shopify sẽ làm tròn tổng số tiền lên và khách hàng sẽ thanh toán 8,90 USD.

Bán hàng và quyết toán bằng các đơn vị tiền tệ khác nhau và bán bằng nhiều đơn vị tiền tệ

Hầu hết chuyển đổi đơn vị tiền tệ diễn ra giữa đơn vị tiền tệ địa phương của khách hàng và đơn vị tiền tệ của cửa hàng. Nếu đơn vị tiền tệ của cửa hàng khác đơn vị tiền tệ thanh toán của bạn, chuyển đổi đơn vị tiền tệ sẽ diễn ra giữa đơn vị tiền tệ địa phương của khách hàng và đơn vị tiền tệ thanh toán của bạn.

Tìm hiểu thêm

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí