Phí xử lý và chuyển đổi của Shopify Payments

Lưu ý: Chỉ những cửa hàng sử dụng Shopify Payments có thể sử dụng tính năng này. Để biết danh sách các quốc gia được hỗ trợ, tham khảo yêu cầu của Shopify Payments.

Khi bán bằng nhiều đơn vị tiền tệ, bạn bị tính phí xử lý Shopify Payments thông thường và một khoản phí chuyển đổi đơn vị tiền tệ.

Có thể thấy giá trị của khoản phí trong Điều khoản dịch vụ.

Phí sử dụng Shopify Payments

Khi thu hồi khoản thanh toán cho một đơn hàng, bạn bị tính phí sử dụng Shopify Payments để chi trả phí xử lý khoản thanh toán đó. Khoản phí này phụ thuộc vào loại thẻ tín dụng được sử dụng (ví dụ: phí sử dụng thẻ VISA đôi khi khác với phí sử dụng thẻ American Express) và địa điểm đăng ký thẻ tín dụng:

  • (Phí xử lý thanh toán (Nội địa) - Chi phí xử lý thẻ tín dụng được đăng ký tại cùng quốc gia với cửa hàng của bạn.

  • (Phí xử lý thanh toán (Quốc tế) - Chi phí xử lý thẻ tín dụng được đăng ký tại quốc gia khác với quốc gia của cửa hàng bạn.

Phí giao dịch

Khi sử dụng Shopify Payments, bạn không phải trả phí giao dịch. Nếu vô hiệu hóa Shopify Payments và kích hoạt nhà cung cấp dịch vụ thanh toán bên ngoài, bạn sẽ bị tính phí giao dịch cho đơn hàng sau này. Phí giao dịch này xác định theo gói Shopify của bạn.

Tỷ giá và phí chuyển đổi

Khi bạn nhận khoản thanh toán bằng đơn vị tiền tệ khác với đơn vị tiền tệ thanh toán của mình, sẽ diễn ra việc chuyển đổi đơn vị tiền tệ. Số tiền bạn nhận được bằng đơn vị tiền tệ địa phương của khách hàng (còn được gọi là đơn vị tiền tệ hiển thị) được chuyển đổi thành đơn vị tiền tệ thanh toán của bạn và bạn sẽ bị tính phí chuyển đổi đơn vị tiền tệ:

  • Phí chuyển đổi đơn vị tiền tệ - Mức giá thị trường để chuyển đổi đơn vị tiền tệ này thành đơn vị tiền tệ khác. Tỷ giá không phải là phí (đó là tỷ giá của thị trường tầm trung, không có phần tăng). Vị dụ: Tỷ giá của USD/EUR là 0.8788 có nghĩa là 1 USD đổi được 0,87 EUR.

  • Phí chuyển đổi đơn vị tiền tệ - Loại phí do Shopify tính để chuyển đổi đơn vị tiền tệ. Phí này được tính khi bạn thu tiền thanh toán. Phí này không tính khi bạn hoàn tiền hoặc khi nhận tiền bồi hoàn. Tuy nhiên, tại Hoa Kỳ và Thụy Điển, thương nhân không được hoàn tiền phí chuyển đổi đơn vị tiền tệ (và phí thẻ tín dụng). Phí chuyển đổi phụ thuộc vào quốc gia chính của cửa hàng:

    • 2% ở Nhật Bản
    • 1,75% tại Vương quốc Anh, Ireland, Tây Ban Nha và Đức
    • 1,5% tại tất cả các quốc gia và vùng khác (có Shopify Payments)

Lưu ý: Tỷ giá và phí chuyển đổi đơn vị tiền tệ hiển thị trong phần thông tin chi tiết của khoản thanh toán. Sau khi tính toán, phí chuyển đổi đơn vị tiền tệ sẽ bao gồm trong giá của khách hàng như một loại phí.

Tìm hiểu thêm

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí