Thêm bộ chọn đơn vị tiền tệ

Nếu bạn thêm hộp chọn đơn vị tiền tệ vào chủ đề, khách hàng có thể chọn đơn vị tiền tệ ưu tiên trong danh sách thả xuống có đơn vị tiền tệ. Hộp chọn đơn vị tiền tệ được tích hợp vào một số chủ đề hoặc có thể thêm qua ứng dụng Geolocation. Ứng dụng Geolocation cũng cho phép bạn nhắc nhở khách hàng chuyển sang đơn vị tiền tệ địa phương dựa trên địa chỉ IP của khách hàng.

Đề xuất ứng dụng

Nếu bạn đang sử dụng gói Shopify Plus, cửa hàng sẽ tự động thiết lập đơn vị tiền tệ của khách hàng dựa trên IP của họ. Nếu bạn đang dùng gói khác, bạn có thể cung cấp cho khách hàng tùy chọn chuyển sang đơn vị tiền tệ địa phương thông qua ứng dụng Geolocation miễn phí của Shopify. Ứng dụng Geolocation tạo đề xuất ngôn ngữ và đơn vị tiền tệ cho khách hàng dựa trên vị trí địa lý và ngôn ngữ của trình duyệt hoặc thiết bị. Ứng dụng Geolocation cũng bổ sung một hộp chọn trong chân trang của cửa hàng trực tuyến cho phép khách hàng chọn ngôn ngữ và đơn vị tiền tệ của họ.

Miền quốc tế

Bạn có thể đặt đơn vị tiền tệ mặc định cho người mua ở nước ngoài bằng Miền quốc tế. Ví dụ: Bạn có thể sử dụng your-shop-name.com tại Hoa Kỳ, trong đó cửa hàng trực tuyến hiển thị bằng tiếng Anh và giá hiển thị bằng USD. Tại Pháp, bạn có thể sử dụng your-shop-name.fr hoặc fr.your-shop-name.com, trong đó cửa hàng trực tuyến hiển thị bằng tiếng Pháp và giá hiển thị bằng EUR. Điều này cải thiện trải nghiệm mua sắm bản địa hóa và hỗ trợ bán hàng quốc tế.

Thêm bộ chọn đơn vị tiền tệ vào menu điều hướng của cửa hàng

Bạn có thể cập nhật cửa hàng để thêm bộ chọn đơn vị tiền tệ vào chân trang hoặc menu chính của chủ đề mà không cần tùy chỉnh mã chủ đề.

Cập nhật chủ đề để thêm hộp chọn đơn vị tiền tệ

Một số chủ đề, ví dụ như Debut hoặc Brooklyn, chứa hộp chọn đơn vị tiền tệ trong các phiên bản mới nhất. Nếu bạn đang sử dụng phiên bản cũ, bạn có thể cập nhật chủ đề để tự động có hộp chọn đơn vị tiền tệ trong cửa hàng.

Chỉnh sửa mã chủ đề để thêm bộ chọn đơn vị tiền tệ

Nếu muốn chỉnh sửa mã chủ đề để khách hàng có thể chọn đơn vị tiền tệ, bạn có thể sử dụng Shopify Liquid để tạo hộp chọn đơn vị tiền tệ trong cửa hàng. Đây là hướng dẫn nâng cao. Chỉ chỉnh sửa mã chủ đề trong trường hợp bạn có kinh nghiệm viết mã. Ngoài ra, bạn có thể thuê chuyên gia Shopify bằng công việc hộp chọn đơn vị tiền tệ trong Trung tâm chuyên gia Shopify.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí