Thêm hộp chọn quốc gia

Nếu bạn thêm hộp chọn quốc gia vào chủ đề, khách hàng có thể chọn quốc gia hoặc vùng trong danh sách thả xuống các quốc gia và vùng bạn đã thêm vào cài đặt Shopify Payments. Đơn vị tiền tệ địa phương cũng được hiển thị trong danh sách thả xuống bên cạnh mỗi quốc gia hoặc vùng.

Đề xuất của ứng dụng

Ứng dụng Geolocation của Shopify đưa ra đề xuất quốc gia và ngôn ngữ cho khách hàng dựa trên vị trí địa lý và ngôn ngữ của trình duyệt hoặc thiết bị. Với ứng dụng Geolocation, bạn cũng có thể thêm hộp chọn vào chân trang của cửa hàng trực tuyến để khách hàng có thể chọn quốc gia và ngôn ngữ.

Khi bạn thêm quốc gia hoặc vùng đầu tiên, hệ thống sẽ bật nhiều đơn vị tiền tệ và tự động thêm ứng dụng Geolocation vào cửa hàng Shopify của bạn.

Miền quốc tế

Bạn có thể thiết lập quốc gia hoặc vùng mặc định cho người mua quốc tế bằng cách sử dụng miền quốc tế. Ví dụ: Bạn có thể sử dụng your-shop-name.com tại Hoa Kỳ để cửa hàng trực tuyến của bạn hiển thị bằng tiếng Anh và giá hiển thị bằng USD. Tại Pháp, bạn có thể sử dụng your-shop-name.fr hoặc fr.your-shop-name.com để cửa hàng trực tuyến của bạn hiển thị bằng tiếng Pháp và giá hiển thị bằng EUR. Bạn cũng có thể sử dụng ứng dụng Geolocation cùng với các miền quốc tế khi bán hàng bằng nhiều đơn vị tiền tệ. Ứng dụng Geolocation cho phép khách hàng thay đổi địa điểm theo cách thủ công nếu khách hàng ở sai miền.

Sửa mã chủ đề để thêm hộp chọn quốc gia

Nếu muốn chỉnh sửa mã chủ đề để khách hàng có thể chọn quốc gia hoặc vùng, bạn có thể sử dụng Liquid của Shopify để tạo hộp chọn quốc gia trong cửa hàng. Đây là hướng dẫn nâng cao. Chỉ chỉnh sửa mã chủ đề trong trường hợp bạn có kinh nghiệm viết mã. Ngoài ra, bạn có thể thuê Chuyên gia Shopify. Tìm hiểu thêm về thuê Chuyên gia Shopify.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí