Thẻ quà tặng khi bán bằng nhiều đơn vị tiền tệ

Giá trị và số dư thẻ quà tặng được thiết lập theo đơn vị tiền tệ của cửa hàng, nhưng khách hàng mua và quy đổi chúng bằng đơn vị tiền tệ địa phương.

Giá mua thẻ quà tặng được chuyển đổi bằng cách nhân giá mua thẻ với tỷ giá hối đoái. Do đã tính phí nên không áp dụng phí chuyển đổi đơn vị tiền tệ cho đơn hàng thanh toán bằng thẻ quà tặng. Ngoài ra, quy tắc làm tròn không áp dụng cho thẻ quà tặng.

Quy đổi thẻ quà tặng

Nếu đơn vị tiền tệ địa phương của khách hàng khác với đơn vị tiền tệ của cửa hàng, đơn vị tiền tệ sẽ được chuyển đổi khi khách hàng đổi thẻ quà tặng trong quá trình thanh toán. Quá trình chuyển đổi sử dụng tỉ giá hối đoái tại thời điểm đổi thẻ quà tặng và không sử dụng tỉ giá hối đoái tại thời điểm mua thẻ quà tặng.

Thẻ quà tặng và tỷ lệ chuyển đổi thủ công

Nếu bạn đặt chuyển đổi tỷ giá hối đoái thủ công, tỷ giá hối đoái thủ công sẽ được áp dụng cho giá mà khách hàng thanh toán cho thẻ quà tặng nhiều đơn vị tiền tệ, nhưng bạn nhận được thanh toán bằng tỷ giá hối đoái thị trường hiện tại.

Ví dụ: Nếu đơn vị tiền tệ của cửa hàng là USD và bạn đặt tỷ giá hối đoái thủ công là 1,3 khi chuyển đổi USD sang CAD, thẻ quà tặng 100 USD sẽ có giá 130 CAD đối với khách hàng Canada.

Là thương nhân, bạn được thanh toán theo tỷ giá hối đoái thị trường hiện tại. Nếu tỷ giá hiện tại là 1,24, bạn sẽ được thanh toán 104,84 USD cho thẻ quà tặng đó.

Khi khách hàng áp dụng thẻ quà tặng cho đơn hàng trị giá 130 CAD, khoản thanh toán cho đơn hàng của họ sẽ giảm xuống 0,00 CAD và số dư thẻ quà tặng thay đổi từ 100 USD xuống 0,00 USD. Bạn không được thanh toán cho giao dịch này vì giao dịch được thanh toán bằng thẻ quà tặng.

Nếu bạn thay đổi tỷ giá hối đoái thủ công giữa thời điểm khách hàng mua thẻ quà tặng và thời điểm áp dụng, giá trị thẻ quà tặng theo đơn vị tiền tệ của khách hàng sẽ được điều chỉnh nhưng giá trị của thẻ quà tặng theo đơn vị tiền tệ của cửa hàng sẽ không thay đổi. Nhờ đó, giá trị thẻ của quà tặng theo đơn vị tiền tệ của khách hàng sẽ thay đổi theo cùng tỷ giá với giá sản phẩm. Ví dụ: Nếu bạn thay đổi tỷ giá hối đoái thủ công từ USD sang CAD từ 1,3 thành 1,25 thì giá trị cyar thẻ quà tặng 100 USD sẽ thay đổi từ 130 CAD thành 125 CAD và giá của sản phẩm 100 USD cũng thay đổi từ 130 CAD thành 125 CAD. Thẻ quà tặng 100 USD vẫn có thể được mua sản phẩm 100 USD bằng CAD tại cửa hàng của bạn.

Số dư thẻ quà tặng

Số dư trên thẻ quà tặng luôn là đơn vị tiền tệ của cửa hàng. Do đó, khi khách hàng kiểm tra số dư trên thẻ quà tặng, số dư sẽ được báo cáo bằng loại tiền tệ của cửa hàng.

Định giá quốc tế

Nếu đang sử dụng định giá quốc tế để thiết lập giá sản phẩm cụ thể cho các quốc gia và vùng khác nhau, bạn không nên thiết lập giá cụ thể cho thẻ quà tặng. Số dư thẻ quà tặng luôn theo đơn vị tiền tệ mặc định của cửa hàng và việc thiết lập giá thẻ quà tặng cụ thể có thể khiến bạn bị mất tiền.

Ví dụ

Ví dụ: Loại tiền tệ của cửa hàng là đồng Việt Nam (VND) và bạn bán thẻ quà tặng trị giá 2 triệu đồng. Một khách hàng Châu Âu, người dùng đơn vị tiền tệ địa phương là Euro, mua một thẻ quà tặng và thanh toán bằng Euro. Sau đó, vẫn khách hàng này tạo một đơn hàng và thanh toán cho đơn hàng bằng thẻ quà tặng. Khi thanh toán, số dư trên thẻ quà tặng được chuyển đổi sang Euro và số tiền này được dùng để thanh toán cho đơn hàng. Số tiền còn lại trên thẻ quà tặng sau khi thanh toán đơn hàng được chuyển đổi lại về VND.

Tìm hiểu thêm

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí