Giới hạn đơn vị tiền tệ

Lưu ý: Chỉ những cửa hàng sử dụng Shopify Payments có thể sử dụng tính năng này. Để biết danh sách các quốc gia được hỗ trợ, tham khảo yêu cầu của Shopify Payments.

Danh sách các giới hạn dành cho việc bán bằng nhiều đơn vị tiền tệ.

Loại trừ và giới hạn

  • Chỉ có Shopify Payments hỗ trợ bán bằng nhiều đơn vị tiền tệ.

  • Chỉ có cửa hàng trực tuyến của bạn mới được hỗ trợ bán bằng nhiều đơn vị tiền tệ. Shopify POS chỉ hỗ trợ đơn vị tiền tệ của cửa hàng. Bạn không được bán hàng bằng nhiều đơn vị tiền tệ ở bất cứ kênh nào (bao gồm Kênh bán buôn).

  • Debut và Brooklyn là các chủ đề Shopify duy nhất có hộp chọn đơn vị tiền tệ tích hợp.

  • Các đơn hàng nháp luôn theo đơn vị tiền tệ của cửa hàng.

  • Bạn chỉ có thể xem báo cáo bằng đơn vị tiền tệ của cửa hàng.

  • Bạn không thể thiết lập giá cụ thể theo từng quốc gia khi bán bằng nhiều đơn vị tiền tệ.

  • Nếu bạn đang bán bằng nhiều đơn vị tiền tệ qua Shopify Payments, bạn không thể dùng ứng dụng nhiều đơn vị tiền tệ từ Cửa hàng ứng dụng Shopify. Những ứng dụng nhiều đơn vị tiền tệ không tương thích với tính năng này.

  • Dịch vụ thanh toán Sofort và Thanh toán sau Klarna chỉ khả dụng đối với những thương nhân ở Đức bán hàng bằng Euro.

  • Dịch vụ thanh toán iDeal chỉ khả dụng đối với những thương nhân ở Hà Lan bán hàng bằng Euro.

Tìm hiểu thêm

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí