Thử nghiệm thiết lập nhiều đơn vị tiền tệ

Lưu ý: Chỉ những cửa hàng sử dụng Shopify Payments có thể sử dụng tính năng này. Để biết danh sách các quốc gia được hỗ trợ, tham khảo yêu cầu của Shopify Payments.

Sau khi đã kích hoạt bán bằng nhiều đơn vị tiền tệ với Shopify Payments, hãy kiểm tra trải nghiệm khách hàng. Duyệt cửa hàng và tạo đơn hàng kiểm tra. Đảm bảo rằng giá hiển thị chính xác theo các đơn vị tiền tệ khác nhau và ứng dụng cũng như các tùy chỉnh tiếp tục hoạt động như mong đợi.

Chuyển đổi đơn vị tiền tệ thủ công

Cách dễ nhất để kiểm tra trải nghiệm khách hàng ở đơn vị tiền tệ khác (mà không cần phải thay đổi chủ đề) là thêm thông số, ?currency=ISO-code, vào cuối URL của cửa hàng trực tuyến. Thay thế ISO-code bằng mã tiền tệ 3 ký tự theo ISO 4217 của đơn vị tiền tệ.

Ví dụ: liên kết sau mở ra cửa hàng và hiển thị tất cả giá bằng đồng Đô la Canada: myshopify-store.myshopify.com?currency=CAD. Liên kết sau mở ra cửa hàng tương tự và hiển thị giá bằng đồng Đô la Mỹ: myshopify-store.myshopify.com?currency=USD.

URL mẫu chứa mã ISO được hỗ trợ
Đơn vị tiền tệ được hỗ trợ URL mẫu
Đô la Úc (AUD) myshopify-store.myshopify.com?currency=AUD
Đô la Canada (CAD) myshopify-store.myshopify.com?currency=CAD
Krone Đan Mạch (DKK) myshopify-store.myshopify.com?currency=DKK
Euro myshopify-store.myshopify.com?currency=EUR
Đô la Hồng Kông (HKD) myshopify-store.myshopify.com?currency=HKD
Yên Nhật (JPY) myshopify-store.myshopify.com?currency=JPY
Đô la New Zealand (NZD) myshopify-store.myshopify.com?currency=NZD
Bảng Anh (GBP) myshopify-store.myshopify.com?currency=GBP
Đô la Singapore (SGD) myshopify-store.myshopify.com?currency=SGD
Krona Thụy Điển (SEK) myshopify-store.myshopify.com?currency=SEK
Đô la Mỹ (USD) myshopify-store.myshopify.com?currency=USD

Bạn cũng có thể tạo đơn hàng kiểm tra và mô phỏng thanh toán các đơn hàng đó bằng số thẻ tín dụng thử nghiệm từ nhiều địa điểm khác nhau.

Xem trước đơn vị tiền tệ trên cửa hàng

Bạn có thể xem trước cách giá hiển thị trên cửa hàng.

  1. Trong trang quản trị Shopify, nhấp vào Settings (Cài đặt).

  2. Nhấp vào Nhà cung cấp dịch vụ thanh toán.

  3. Trong mục Shopify Payments, nhấp vào Edit (Chỉnh sửa).

  4. Trong mục Đơn vị tiền tệ được kích hoạt, nhấp vào đơn vị tiền tệ bạn muốn xem trước.

  5. Nhấp vào View on online store (Xem trên cửa hàng trực tuyến).

Ứng dụng chung và riêng

Truy cập cửa hàng trực tuyến, chuyển đổi đơn vị tiền tệ và kiểm tra trải nghiệm khách hàng. Nếu bạn đã cài đặt ứng dụng trong trang quản trị Shopify để thực hiện những tác vụ sau, bạn nên kiểm tra để đảm bảo rằng chúng hoạt động chính xác với nhiều đơn vị tiền tệ:

  • hiển thị giá trị tiền tệ (giá, tổng) trong cửa hàng hoặc trên báo cáo
  • gửi thông báo chứa giá cho khách hàng

Nếu có sự cố với những ứng dụng này, trải nghiệm khách hàng tại cửa hàng có thể bị ảnh hưởng. Khách hàng của bạn có thể thanh toán, nhưng họ có thể nhìn thấy giá trị tiền tệ không đúng. Ví dụ: ứng dụng chưa được cập nhật có thể gửi cho khách hàng email hiển thị giá trị đơn hàng ở một đơn vị tiền tệ khác với đơn vị tiền tệ họ thanh toán.

Thông báo về ứng dụng chung

Hầu hết ứng dụng chung đã được cập nhật để hỗ trợ bán bằng nhiều đơn vị tiền tệ, tuy nhiên một số ứng dụng vẫn chưa được cập nhật. Nếu cài đặt một ứng dụng không tương thích, bạn sẽ nhận được thông báo trên trang quản trị Shopify.

Nếu bạn nhận được thông báo khi cố kích hoạt bán bằng nhiều đơn vị tiền tệ, vui lòng gỡ cài đặt ứng dụng được nhắc tới. Nếu cài đặt ứng dụng không tương thích trong trang quản trị Shopify, bạn không thể kích hoạt bán bằng nhiều đơn vị tiền tệ.

Nếu bạn nhận được thông báo sau khi đã kích hoạt bán bằng nhiều đơn vị tiền tệ nghĩa là gần đây bạn đã cài đặt một ứng dụng không tương thích và bạn cần gỡ cài đặt ứng dụng này. Nếu bạn không gỡ cài đặt ứng dụng, trải nghiệm khách hàng trên cửa hàng sẽ bị ảnh hưởng (ví dụ: khách hàng có thể sẽ không hoàn tất được đơn hàng). Tương tự, trải nghiệm của bạn trên trang quản trị Shopify cũng bị ảnh hưởng (ví dụ: bạn có thể gặp sự cố khi xử lý và hoàn tiền đơn hàng).

Thông báo về ứng dụng riêng

Nếu bạn nhận được thông báo về ứng dụng riêng trên trang quản trị Shopify, nhà phát triển cần đánh giá những ứng dụng này.

Shopify cho rằng nếu bạn có một ứng dụng riêng thì bạn sẽ liên hệ được nhà phát triển, người có thể tư vấn cho bạn về rủi ro của việc sử dụng những ứng dụng này khi bán bằng nhiều đơn vị tiền tệ. Bạn có thể kích hoạt bán bằng nhiều đơn vị tiền tệ ngay cả khi bạn có ứng dụng riêng không hỗ trợ tính năng này.

Tìm hiểu thêm

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí