Yêu cầu của Shopify Payments

Shopify Payments chỉ khả dụng đối với cửa hàng ở những quốc gia và vùng nhất định. Với Shopify Payments, bạn được tự động thiết lập để chấp nhận tất cả phương thức thanh toán chính ngay khi tạo cửa hàng Shopify.

Quốc gia và vùng được hỗ trợ

Sử dụng danh sách dưới đây để xem Shopify Payments có khả dụng tại quốc gia nơi doanh nghiệp của bạn hoạt động hay không:

Nếu Shopify Payments không hỗ trợ quốc gia nơi doanh nghiệp của bạn hoạt động, hãy xem lại danh sách các cổng thanh toán khác mà Shopify Payments hỗ trợ.

Những loại hình kinh doanh bị cấm

Một số loại hình kinh doanh và dịch vụ bị cấm sử dụng Shopify Payments. Để biết liệu bạn có thể dùng Shopify Payments hay không, xem danh sách những loại hình kinh doanh bị cấm tại quốc gia nơi doanh nghiệp của bạn hoạt động:

Có thể xem thêm thông tin chi tiết trong Điều khoản dịch vụ của Shopify Payments và trong phần Câu hỏi thường gặp về Shopify Payments.

Nếu Shopify Payments không hỗ trợ loại hình kinh doanh bạn vận hành, hãy xem lại danh sách các cổng thanh toán khác mà Shopify hỗ trợ.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí