Yêu cầu của Shopify Payments

Shopify Payments chỉ khả dụng đối với cửa hàng ở những quốc gia và vùng nhất định. Với Shopify Payments, bạn được tự động thiết lập để chấp nhận tất cả phương thức thanh toán chính ngay khi tạo cửa hàng Shopify.

Quốc gia và vùng được hỗ trợ

Sử dụng danh sách dưới đây để xem Shopify Payments có khả dụng tại quốc gia nơi doanh nghiệp của bạn hoạt động hay không:

Nếu Shopify Payments không hỗ trợ quốc gia nơi doanh nghiệp của bạn hoạt động, hãy xem lại danh sách các cổng thanh toán khác mà Shopify Payments hỗ trợ.

Những loại hình kinh doanh bị cấm

Một số loại hình kinh doanh và dịch vụ bị cấm sử dụng Shopify Payments. Để biết liệu bạn có thể dùng Shopify Payments hay không, xem danh sách những loại hình kinh doanh bị cấm tại quốc gia nơi doanh nghiệp của bạn hoạt động:

Có thể xem thêm thông tin chi tiết trong Điều khoản dịch vụ của Shopify Payments và trong phần Câu hỏi thường gặp về Shopify Payments.

Nếu Shopify Payments không hỗ trợ loại hình kinh doanh bạn vận hành, hãy xem lại danh sách các cổng thanh toán khác mà Shopify hỗ trợ.

Yêu cầu của Shopify Payments đối với tài khoản ngân hàng

Đảm bảo rằng tài khoản ngân hàng của bạn đáp ứng những yêu cầu sau đây trước khi liên kết với Shopify Payments:

 • Tài khoản là tài khoản thanh toán có đủ chức năng hoặc tài khoản thanh toán tại Vương quốc Anh và Ireland.
 • Tài khoản sử dụng đơn vị tiền tệ quyết toán theo vùng của bạn.
 • Tài khoản có thể nhận chuyển khoản điện tử.

Mỗi vùng cũng có những quy định riêng mà tài khoản ngân hàng phải tuân thủ

 • Úc - Tài khoản ngân hàng phải được mở tại một ngân hàng truyền thống ở Úc, bằng đồng AUD và đủ điều kiện chuyển khoản BECS.
 • Áo - Tài khoản ngân hàng phải sử dụng đơn vị tiền tệ là đồng EUR, đủ điều kiện chuyển khoản SEPA và có IBAN bắt đầu bằng những chữ cái sau: AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, GI, HU, IE, IT, LT, LU, LV, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SE, SI hoặc SK.
 • Bỉ - Tài khoản ngân hàng phải là tài khoản ngân hàng vãng lai tiêu chuẩn sử dụng đồng EUR, đủ điều kiện chuyển khoản SEPA và có IBAN bắt đầu bằng AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, GI, HU, IE, IT, LT, LU, LV, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SE, SI hoặc SK. Những loại tài khoản ngân hàng khác và tài khoản có nhà cung cấp dịch vụ ảo được hỗ trợ nhưng có thể gây nhiều lỗi thanh toán hơn.
 • Canada - Nếu đơn vị tiền tệ quyết toán của bạn là CAD thì tài khoản ngân hàng phải được mở tại một ngân hàng truyền thống ở Canada, bằng đồng CAD và đủ điều kiện chuyển khoản ACH.
  Nếu đơn vị tiền tệ quyết toán là USD, tài khoản ngân hàng phải được mở tại một ngân hàng truyền thống ở Canada hoặc Hoa Kỳ, bằng đồng USD và đủ điều kiện chuyển khoản ACH.
 • Đan Mạch - Nếu đơn vị tiền tệ quyết toán là EUR thì tài khoản ngân hàng phải sử dụng đồng EUR, đủ điều kiện chuyển khoản SEPA và có IBAN bắt đầu bằng các chữ cái sau: AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, GI, HU, IE, IT, LT, LU, LV, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SE, SI hoặc SK. Nếu đơn vị tiền tệ quyết toán là DKK thì tài khoản ngân hàng phải sử dụng đồng DKK, đủ điều kiện chuyển khoản SEPA và có IBAN bắt đầu bằng DK.
 • Đức - Tài khoản ngân hàng phải sử dụng đơn vị tiền tệ là đồng EUR, đủ điều kiện chuyển khoản SEPA và có IBAN bắt đầu bằng những chữ cái sau: AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, GI, HU, IE, IT, LT, LU, LV, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SE, SI hoặc SK.
 • Hồng Kông - Tài khoản ngân hàng phải là của ngân hàng thực tế tại Hồng Kông, sử dụng đồng HKD.
 • Ireland - Tài khoản ngân hàng phải được mở tại một ngân hàng truyền thống ở Ireland, bằng đồng EUR và đủ điều kiện chuyển khoản FPS.
 • Ý - Tài khoản ngân hàng phải là tài khoản ngân hàng dành cho doanh nghiệp, sử dụng đơn vị tiền tệ là đồng EUR, đủ điều kiện chuyển khoản SEPA và có IBAN bắt đầu bằng AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, GI, HU, IE, IT, LT, LU, LV, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SE, SI hoặc SK.
 • Nhật Bản - Tài khoản ngân hàng phải được mở tại một ngân hàng truyền thống ở Nhật Bản, là tài khoản Futsu và bằng đồng JPY.
 • Hà Lan - Tài khoản ngân hàng phải là tài khoản ngân hàng dành cho doanh nghiệp, sử dụng đơn vị tiền tệ là đồng EUR, đủ điều kiện chuyển khoản SEPA và có IBAN bắt đầu bằng AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, GI, HU, IE, IT, LT, LU, LV, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SE, SI hoặc SK.
 • New Zealand - Tài khoản ngân hàng phải được mở tại một ngân hàng truyền thống ở New Zealand, bằng đồng NZD và đủ điều kiện chuyển khoản BECS.
 • Singapore - Tài khoản ngân hàng phải được mở tại một ngân hàng truyền thống ở Singapore và bằng đồng SGD.
 • Tây Ban Nha - Tài khoản ngân hàng phải sử dụng đơn vị tiền tệ là đồng EUR, đủ điều kiện chuyển khoản SEPA và có IBAN bắt đầu bằng những chữ cái sau: AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, GI, HU, IE, IT, LT, LU, LV, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SE, SI hoặc SK.
 • Thụy Điển - Nếu đơn vị tiền tệ quyết toán là EUR thì tài khoản ngân hàng phải sử dụng đồng EUR, đủ điều kiện chuyển khoản SEPA và có IBAN bắt đầu bằng các chữ cái sau: AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, GI, HU, IE, IT, LT, LU, LV, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SE, SI hoặc SK. Nếu đơn vị tiền tệ quyết toán là đồng SEK thì tài khoản ngân hàng phải sử dụng đồng SEK, đủ điều kiện chuyển khoản SEPA và có IBAN bắt đầu bằng SE.
 • Vương quốc Anh - Tài khoản ngân hàng phải được mở tại một ngân hàng truyền thống ở Vương quốc Anh, bằng đồng GBP và đủ điều kiện chuyển khoản FPS.
 • Hoa Kỳ - Tài khoản ngân hàng phải được mở tại một ngân hàng truyền thống ở Hoa Kỳ, bằng đồng USD và đủ điều kiện chuyển khoản ACH.

Phần lớn tài khoản thanh toán đều có thể nhận những hình thức chuyển khoản điện tử nêu trên. Nếu tài khoản thanh toán được lập để chỉ nhận tiền chuyển khoản thì sẽ không hoạt động với Shopify Payments. Để xác nhận tài khoản có thể nhận hình thức chuyển khoản nêu trên tại vùng của bạn hay không, liên hệ với ngân hàng.

Yêu cầu thông tin cá nhân cho Shopify Payments

Để tuân thủ quy định tại nhiều quốc gia khác nhau, bạn phải cung cấp thông tin về bạn và doanh nghiệp của mình. Thông tin được thu thập nhằm xác định những thương nhân sử dụng Shopify Payments, bao gồm chủ sở hữu thụ hưởng của một tổ chức doanh nghiệp cụ thể. Mục đích của việc thu thập thông tin này là để tuân thủ các yêu cầu quy định nhằm ngăn chặn hành vi rửa tiền, tài trợ khủng bố và các hình thức tội phạm tài chính khác.

Do quy tắc và quy định của địa phương không ngừng cập nhật, Shopify và các đối tác của Shopify có thể liên hệ để thu thập thêm thông tin về bạn và doanh nghiệp của bạn. Chúng tôi có thể thực hiện những thủ tục đánh giá tiêu chuẩn này bất cứ lúc nào trong suốt thời gian bạn sử dụng tài khoản Shopify.

Thông tin mà Shopify phải thu thập tại mỗi quốc gia đều khác nhau, nhưng thường bao gồm tài liệu về những thông tin sau:

 • cá nhân tạo tài khoản Shopify Payments
 • doanh nghiệp liên kết với tài khoản Shopify Payments.
 • những cá nhân sở hữu hoặc quản lý doanh nghiệp, bao gồm chủ sở hữu doanh nghiệp hoặc giám đốc điều hành cấp cao có thẩm quyền ký kết hợp pháp cho doanh nghiệp này

Giấy tờ xác minh danh tính và địa chỉ nhà

Nếu chúng tôi không thể xác minh danh tính của bạn bằng thông tin mà bạn đã cung cấp tại thời điểm đăng ký Shopify Payments, bạn cần phải cung cấp thêm giấy tờ. Để xác minh một cá nhân trên tài khoản Shopify Payments, bắt buộc phải có 2 loại giấy tờ sau:

 • giấy tờ làm bằng chứng xác minh danh tính
 • giấy tờ làm bằng chứng xác minh địa chỉ nhà

Bạn không thể sử dụng cùng một loại giấy tờ làm bằng chứng xác minh cả danh tính và địa chỉ nhà.

Để biết thêm thông tin, hãy tham khảo danh sách đầy đủ các loại giấy tờ được chấp nhận đối với từng quốc gia.

Yêu cầu đối với bằng chứng xác minh danh tính:

Giấy tờ làm bằng chứng xác minh danh tính phải đáp ứng các yêu cầu sau:

 • Giấy tờ tải lên phải có đầy đủ màu sắc. Ví dụ: Bản scan đen trắng không được chấp nhận.
 • Giấy tờ phải hợp lệ và chưa hết hạn.
 • Giấy tờ phải rõ ràng và đủ lớn để đọc.
 • Bản sao giấy tờ tùy thân không được chấp nhận.
 • Giấy tờ tải lên phải hoàn chỉnh, bao gồm những mục sau:

  • cả mặt trước và mặt sau của giấy phép lái xe hoặc chứng minh nhân dân
  • toàn bộ trang thông tin cá nhân của hộ chiếu
 • Giấy tờ tải lên có thể ở định dạng .png hoặc .jpg. Chấp nhận dạng ảnh và bản scan màu.

Yêu cầu đối với bằng chứng xác minh địa chỉ nhà:

Giấy tờ làm bằng chứng xác minh địa chỉ nhà phải đáp ứng các yêu cầu sau:

 • Giấy tờ phải rõ ràng và đủ lớn để đọc.
 • Giấy tờ phải ghi ngày trong vòng 6 tháng qua.
 • Giấy tờ phải hoàn chỉnh, bao gồm những mục sau:

  • toàn bộ trang của giấy tờ
  • họ tên và địa chỉ của cá nhân rõ ràng và dễ đọc
 • Giấy tờ tải lên có thể ở định dạng .png, .jpg hoặc .pdf.

Giấy tờ xác minh doanh nghiệp

Nếu chúng tôi không thể xác minh doanh nghiệp của bạn bằng thông tin mà bạn đã cung cấp tại thời điểm đăng ký Shopify Payments, bạn cần phải cung cấp thêm giấy tờ. Giấy tờ mà bạn cung cấp phải có tên doanh nghiệp, địa chỉ doanh nghiệp và mã số đăng ký công ty hoặc số thuế GTGT.

Để xác minh doanh nghiệp, hãy tải lên giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh liên bang chính thức, nếu có, bao gồm mã số đăng ký thuế liên bang của bạn.

Để biết thêm thông tin, hãy tham khảo danh sách đầy đủ các loại giấy tờ được chấp nhận đối với từng quốc gia.

Yêu cầu đối với giấy tờ xác minh doanh nghiệp:

Giấy tờ xác minh doanh nghiệp phải đáp ứng các yêu cầu sau:

 • Giấy tờ phải rõ ràng và đủ lớn để đọc.
 • Giấy tờ phải hợp lệ và đại diện cho thông tin đăng ký mới nhất.
 • Giấy tờ tải lên phải hoàn chỉnh, bao gồm những mục sau:

  • tên doanh nghiệp đầy đủ, địa chỉ doanh nghiệp và số thuế GTGT hoặc mã số đăng ký công ty của tổ chức được thành lập phải rõ ràng và dễ đọc
  • tất cả các trang của giấy tờ có nhiều trang. Hãy tải lên tệp PDF chứa tất cả các trang có liên quan
 • Giấy tờ tải lên có thể ở định dạng .pdf.

Tải lên giấy tờ xác minh

Do tính chất nhạy cảm của thông tin cá nhân có trong các loại giấy tờ xác minh được yêu cầu, chỉ những giấy tờ được tải lên qua biểu ngữ bảo mật trong trang quản trị Shopify mới được chấp nhận. Giấy tờ gửi qua email hoặc cuộc trò chuyện sẽ bị loại bỏ thông tin nhạy cảm vì lý do bảo mật và quyền riêng tư, do đó không sử dụng được.

Quy trình xét duyệt giấy tờ

Chúng tôi phải xét duyệt và so khớp thành công giấy tờ xác minh danh tính, địa chỉ và bằng chứng xác minh pháp nhân mà bạn tải lên với thông tin trên tài khoản Shopify Payments để có thể xác minh đầy đủ cho doanh nghiệp của bạn.

Quá trình xét duyệt có thể mất tối đa 3 ngày làm việc mới hoàn tất. Trong quá trình xét duyệt, các khoản quyết toán của bạn có thể bị tạm giữ cho đến khi chúng tôi xác minh được thông tin của bạn, nhưng thông thường cửa hàng vẫn mở và khách hàng vẫn có thể mua sản phẩm. Sau khi xác minh được thông tin, mọi khoản quyết toán hoặc khoản tiền bị tạm dừng xử lý áp dụng cho tài khoản của bạn sẽ tự động bị xóa.

Loại giấy tờ được chấp nhận

Bảng dưới đây liệt kê các loại giấy tờ được chấp nhận đối với cá nhân và doanh nghiệp tại mỗi quốc gia:

Loại giấy tờ được chấp nhận
Quốc gia Loại giấy tờ Giấy tờ được chấp nhận
Úc Giấy tờ tùy thân
 • Hộ chiếu
 • Giấy phép lái xe: bắt buộc phải scan cả mặt trước và mặt sau

 • Chứng minh nhân dân: cần scan mặt trước và mặt sau

 • Thẻ căn cước đối với người nước ngoài: bắt buộc phải scan cả mặt trước và mặt sau

 • Thẻ cư trú

Giấy tờ xác minh địa chỉ
 • Giấy phép lái xe: bắt buộc phải scan cả mặt trước và mặt sau
 • Thẻ căn cước có ảnh: bắt buộc phải scan cả mặt trước và mặt sau

 • Thẻ Thông tin cá nhân của Chính phủ Tasmy: bắt buộc phải scan cả mặt trước và mặt sau

 • ImmiCard (Thẻ di trú): cần scan mặt trước và mặt sau

 • Giấy tờ liên quan đến Medicare (giấy tờ bảo hiểm y tế của chính phủ)

 • Giấy tờ liên quan đến Centrelink (Giấy tờ về trợ cấp của chính phủ)

 • Thư hoặc giấy báo thuế của Sở Thuế vụ Úc

 • Thông báo về thuế tài sản hoặc định giá đất

Giấy tờ xác minh công ty/tổ chức
 • Giấy xác nhận mã số doanh nghiệp ở Úc (Giấy chứng nhận đăng ký)

 • Hồ sơ đăng ký của Ủy ban Chứng khoán và Đầu tư Úc (ASIC) (Giấy chứng nhận đăng ký)

 • Trích lục sổ đăng ký kinh doanh ở Úc

 • Giấy chứng nhận đăng ký thay đổi tên

 • Trích lục của Ủy ban tổ chức từ thiện và phi lợi nhuận Úc

 • Trích lục của Hiệp hội người tiêu dùng

Áo Giấy tờ tùy thân
 • Hộ chiếu

 • Giấy phép lái xe: bắt buộc phải scan cả mặt trước và mặt sau

 • Chứng minh nhân dân: cần scan mặt trước và mặt sau

 • Thẻ cư trú

 • Thẻ căn cước đối với người nước ngoài: bắt buộc phải scan cả mặt trước và mặt sau

 • Hộ chiếu của người nước ngoài

 • Hộ chiếu dành cho người xin tị nạn

 • Thẻ tạm trú: bắt buộc phải scan cả mặt trước và mặt sau

Giấy tờ xác minh địa chỉ
 • Giấy chứng nhận đăng ký thuế

 • Hóa đơn điện nước

 • Sao kê ngân hàng

 • Báo cáo tài chính

Giấy tờ xác minh công ty/tổ chức
 • Trích lục sổ đăng ký thương mại

 • Đăng ký thuế GTGT

Bỉ Giấy tờ tùy thân
 • Hộ chiếu

 • Giấy phép lái xe: bắt buộc phải scan cả mặt trước và mặt sau

 • Thẻ căn cước có ảnh: bắt buộc phải scan cả mặt trước và mặt sau

Giấy tờ xác minh địa chỉ
 • Giấy chứng nhận cư trú

 • Hóa đơn điện nước

 • Sao kê ngân hàng

 • Thẻ cư trú

 • Báo cáo thế chấp

 • Giấy chứng nhận đăng ký tại tòa thị chính địa phương

 • Báo cáo trợ cấp

Giấy tờ xác minh công ty/tổ chức
 • Đăng ký thuế GTGT

 • Trích lục sổ đăng ký thương mại

 • Điều lệ thành lập doanh nghiệp

 • Bản sao các phụ lục trong sổ đăng ký chính thức của Bỉ

 • Báo cáo tài chính

Canada Giấy tờ tùy thân
 • Hộ chiếu

 • Giấy phép lái xe: bắt buộc phải scan cả mặt trước và mặt sau

 • Thẻ chứng nhận tình trạng công dân của Ấn Độ

 • Thẻ thường trú

 • Chứng minh nhân dân: cần scan mặt trước và mặt sau

 • Giấy tờ tùy thân có ảnh dành cho người không lái xe

 • Thẻ căn cước có ảnh

Đan Mạch Giấy tờ tùy thân
 • Hộ chiếu

 • Giấy phép lái xe: bắt buộc phải scan cả mặt trước và mặt sau

 • Thẻ căn cước của Thành phố Copenhagen: bắt buộc phải scan cả mặt trước và mặt sau

 • Thẻ cư trú: bắt buộc phải scan cả mặt trước và mặt sau

 • Thẻ căn cước quân nhân

 • Thẻ căn cước cảnh sát

Giấy tờ xác minh địa chỉ
 • Hóa đơn điện nước

 • Sao kê ngân hàng

 • Báo cáo thế chấp

 • Hợp đồng cho thuê

 • Thẻ bảo hiểm y tế

 • Giấy báo thuế

Giấy tờ xác minh công ty/tổ chức
 • Đăng ký thuế GTGT

 • Trích lục sổ đăng ký thương mại

 • Quy chế của công ty

 • Giấy chứng nhận đăng ký

 • Báo cáo tài chính

Đức Giấy tờ tùy thân
 • Hộ chiếu

 • Giấy phép lái xe: bắt buộc phải scan cả mặt trước và mặt sau

 • Chứng minh nhân dân: cần scan mặt trước và mặt sau

 • Thẻ cư trú: bắt buộc phải scan cả mặt trước và mặt sau

Giấy tờ xác minh địa chỉ
 • Bằng chứng cư trú

 • Thư của chủ nhà

 • Hóa đơn điện nước

 • Sao kê ngân hàng

 • Báo cáo thế chấp

 • Giấy tờ do chính phủ cấp

Giấy tờ xác minh công ty/tổ chức
 • Đăng ký thuế GTGT

 • Giấy chứng nhận đăng ký thương mại

 • Giấy phép thương mại

 • Trích lục sổ đăng ký thương mại

 • Báo cáo tài chính

Hồng Kông Giấy tờ tùy thân
 • Hộ chiếu

 • Chứng minh nhân dân: cần scan mặt trước và mặt sau

 • Giấy chứng nhận thông tin đã đăng ký

 • Giấy chứng nhận miễn thuế

 • Thẻ tị nạn của Việt Nam

Giấy tờ xác minh địa chỉ
 • Chứng minh nhân dân: cần scan mặt trước và mặt sau

 • Giấy chứng nhận thông tin đã đăng ký

 • Hóa đơn điện nước

 • Sao kê ngân hàng

 • Hóa đơn điện thoại hoặc điện thoại di động

 • Thông báo của công ty bảo hiểm

 • Giấy tờ do chính phủ hoặc cơ quan tư pháp cấp

 • Thỏa thuận thuê nhà

 • Hợp đồng mua bán tài sản

 • Hóa đơn hoặc thư của trường đại học

Giấy tờ xác minh công ty/tổ chức
 • Trích lục sổ đăng ký thương mại

 • Giấy chứng nhận thành lập doanh nghiệp

 • Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh
Ireland Giấy tờ tùy thân
 • Hộ chiếu

 • Giấy phép lái xe: bắt buộc phải scan cả mặt trước và mặt sau

 • Thẻ xác minh độ tuổi công dân: bắt buộc phải scan cả mặt trước và mặt sau

Giấy tờ xác minh địa chỉ
 • Giấy phép lái xe: bắt buộc phải scan cả mặt trước và mặt sau

 • Sao kê ngân hàng

 • Hóa đơn điện nước

 • Chính sách bảo hiểm xe hơi

 • Chính sách bảo hiểm nhà

 • Giấy tờ bảo hiểm xã hội

 • Giấy tờ do chính phủ cấp

 • Giấy chứng nhận tín dụng thuế (TCC)

 • Báo cáo nợ từ doanh thu

Giấy tờ xác minh công ty/tổ chức
 • Đăng ký thuế GTGT

 • Giấy chứng nhận đăng ký

 • Thỏa thuận hợp tác

 • Giấy chứng nhận thành lập doanh nghiệp

 • Điều lệ công ty

 • Trích lục sổ đăng ký thương mại của Cơ quan đăng ký công ty

Ý Giấy tờ tùy thân
 • Hộ chiếu

 • Bằng lái xe: cần scan mặt trước và mặt sau

 • Chứng minh nhân dân: cần scan mặt trước và mặt sau

 • Giấy phép tàu thuyền

 • Giấy phép vũ khí

 • Sổ trợ cấp

Giấy tờ xác minh địa chỉ
 • Chứng minh nhân dân: cần scan mặt trước và mặt sau

 • Giấy chứng nhận cư trú

 • Hóa đơn điện nước

 • Sao kê ngân hàng

Giấy tờ xác minh công ty/tổ chức
 • Đăng ký thuế GTGT

 • Giấy chứng nhận đăng ký công ty

 • Điều lệ thành lập

 • Điều lệ của công ty

 • Sổ đăng ký và danh sách các tổ chức được ủy quyền

 • Báo cáo tài chính hoặc các giấy tờ tương đương

Nhật Bản Giấy tờ tùy thân
 • Hộ chiếu

 • Giấy phép lái xe: bắt buộc phải scan cả mặt trước và mặt sau

 • Thẻ cư trú

 • Thẻ số cá nhân có ảnh

 • Thẻ Juki có ảnh

Giấy tờ xác minh công ty/tổ chức
 • Giấy đăng ký
 • Giấy chứng nhận đăng ký con dấu
Hà Lan Giấy tờ tùy thân
 • Hộ chiếu

 • Giấy phép lái xe: bắt buộc phải scan cả mặt trước và mặt sau

 • Căn cước công dân: cần scan mặt trước và mặt sau

 • Thẻ cư trú

 • Giấy tờ của người nước ngoài tại Hà Lan

Giấy tờ xác minh địa chỉ
 • Hóa đơn điện nước

 • Sao kê của tổ chức tài chính

 • Thư do chính phủ cấp

 • Bằng chứng bảo hiểm nhà ở

Giấy tờ xác minh công ty/tổ chức
 • Đăng ký thuế GTGT

 • Giấy chứng nhận đăng ký công ty

 • Báo cáo pháp lý

New Zealand Giấy tờ tùy thân
 • Hộ chiếu

 • Giấy phép lái xe: bắt buộc phải scan cả mặt trước và mặt sau

 • Giấy thông hành khẩn cấp của New Zealand

 • Giấy thông hành của New Zealand dành cho người tị nạn

 • Giấy chứng nhận danh tính của New Zealand

Giấy tờ xác minh địa chỉ
 • Hộ chiếu

 • Giấy phép lái xe: bắt buộc phải scan cả mặt trước và mặt sau

 • Hóa đơn điện nước

 • Giấy tờ của Cơ quan Chính phủ Trung ương

 • Thư của hội đồng/chính quyền địa phương

 • Thỏa thuận thuê nhà đã ký

 • Danh sách cử tri

 • Giấy tờ trong chính sách bảo hiểm

 • Thông báo/giấy yêu cầu đăng ký xe hơi

 • Báo cáo tài chính

Giấy tờ xác minh công ty/tổ chức
 • Sao kê của tổ chức tài chính

 • Thư do chính phủ cấp

 • Đăng ký thuế GTGT

 • Trích lục đăng ký mã số kinh doanh của New Zealand

 • Trích lục về công ty của Cơ quan đăng ký kinh doanh New Zealand

 • Giấy chứng nhận thành lập doanh nghiệp của New Zealand

 • Giấy xác minh hoạt động doanh nghiệp của New Zealand

 • Điều lệ thành lập công ty

 • Báo cáo tài chính

Singapore Giấy tờ tùy thân
 • Hộ chiếu

 • Giấy phép lái xe: bắt buộc phải scan cả mặt trước và mặt sau

 • Chứng minh nhân dân: cần scan mặt trước và mặt sau

 • Thẻ căn cước công dân

 • Giấy phép lao động của Singapore

 • Thẻ căn cước của Lực lượng vũ trang Singapore

 • Thẻ căn cước quân nhân của Singapore

Giấy tờ xác minh công ty/tổ chức
 • Giấy chứng nhận thành lập doanh nghiệp
 • Giấy đăng ký tên doanh nghiệp
 • Giấy đăng ký Công ty hợp danh trách nhiệm hữu hạn
 • Giấy đăng ký Công ty hợp danh hữu hạn
 • Giấy đăng ký Công ty nước ngoài
 • Giấy chứng nhận đăng ký pháp nhân
Tây Ban Nha Giấy tờ tùy thân
 • Hộ chiếu

 • Bằng lái xe

 • Căn cước công dân: cần scan mặt trước và mặt sau

 • Thẻ cư trú

Giấy tờ xác minh địa chỉ
 • Hóa đơn điện nước

 • Sao kê ngân hàng hoặc hóa đơn điện thoại

 • Thư do chính phủ cấp

 • Giấy chứng nhận cư trú

Giấy tờ xác minh công ty/tổ chức
 • Đăng ký thuế GTGT

 • Giấy tờ NIF

 • Giấy chứng nhận đăng ký công ty

Thụy Điển Giấy tờ tùy thân
 • Hộ chiếu

 • Bằng lái xe

 • Căn cước công dân: cần scan mặt trước và mặt sau

 • Giấy khai sinh

 • Thẻ căn cước được Viện Tiêu chuẩn Thụy Điển (SIS) phê duyệt

Giấy tờ xác minh địa chỉ
 • Căn cước công dân: cần scan mặt trước và mặt sau

 • Hóa đơn điện nước

 • Sao kê của tổ chức tài chính

 • Thư do chính phủ cấp

 • Thẻ cư trú

Giấy tờ xác minh công ty/tổ chức
 • Đăng ký thuế GTGT

 • Giấy chứng nhận đăng ký

 • Giấy tờ do cơ quan chính phủ cấp có số nhận dạng tổ chức

 • Điều lệ công ty

 • Báo cáo tài chính

 • Thông báo của Cơ quan đăng ký trong Công báo

Vương quốc Anh Giấy tờ tùy thân
 • Hộ chiếu

 • Bằng lái xe

 • Thẻ cư trú

 • Thẻ căn cước công dân

 • Thẻ cử tri

 • Thẻ Validate UK

Giấy tờ xác minh địa chỉ
 • Bằng lái xe

 • Hóa đơn điện nước

 • Sao kê của tổ chức tài chính

 • Thư do chính phủ cấp

 • Thư của luật sư

 • Giấy tờ của hội đồng hoặc hiệp hội nhà ở

 • Giấy tờ của Cơ quan quản lý quyền lợi

 • Giấy đăng ký bầu cử

 • Thẻ y tế NHS

 • Giấy đăng ký phẫu thuật của bác sĩ đa khoa

Giấy tờ xác minh công ty/tổ chức
 • Đăng ký thuế GTGT

 • Giấy chứng nhận thành lập doanh nghiệp

 • Giấy tờ của Cục quản lý công ty

 • Cục Thuế và Hải quan Anh: Giấy chứng nhận thuế GTGT

 • Cục Thuế và Hải quan Anh: Sao kê tài khoản

 • Giấy tờ của Ủy ban từ thiện

 • Cơ quan quản lý từ thiện của OSCR Scotland

Hoa Kỳ Giấy tờ tùy thân
 • Hộ chiếu

 • Thẻ hộ chiếu

 • Bằng lái xe

 • Thẻ căn cước do tiểu bang cấp

 • Thẻ cư trú/Thẻ xanh Hoa Kỳ

 • Thẻ đi qua biên giới

 • Thẻ NYC

 • Thẻ visa Hoa Kỳ

 • Giấy khai sinh

Giấy tờ xác minh công ty/tổ chức
 • Thư 147C của IRS

 • Thư xác nhận SS-4 của IRS

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí